خانه / بورس و سهام / سوءاستفاده ۵ میلیاردی مدیرعامل وقت پتروشیمی ایلام

سوءاستفاده ۵ میلیاردی مدیرعامل وقت پتروشیمی ایلام

فارس، سازمان بازرسی کل کشور درباره رسیدگی به پرونده سوءجریانات مالی در شرکت پتروشیمی ایلام عنوان کرد: این سازمان نتایج بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور طی 5 فقره گزارش در سالهای 89 الی 90 به دادسرای امور اقتصادی و همچنین هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال شده است.

این در حالی است که کلیه همکاری‌های لازم با مراجع مذکور جهت تبیین ابعاد موضوع از سوی این سازمان به عمل آمده است.

گزارشهای موصوف در مجموع شامل دو محور ذیل است:

1. ابتدا روابط مالی مدیر عامل وقت شرکت پتروشیمی ایلام و پیمانکاران طرف قرارداد آن شرکت، مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت ملاحظه شد مدیر عامل وقت شرکت پتروشیمی ایلام بالغ بر 000/000/215/5 ریال از پیمانکاران طرف قرارداد اخذ کرده و در جهت منافع خویش هزینه کرده است.

2. با عنایت به اینکه مشار الیه وجوهی را از پیمانکاران طرف قرارداد به صورت نامشروع اخذ کرده، لذا بررسی برخی قراردادهای منعقده با پیمانکاران ( پرداخت کننده وجه به مدیر عامل مذکور) در دستورکار قرارگرفت و با بررسی نحوه اجرای قرارداد و الحاقیه های 1 و 2 در خصوص عملیات خاکی مجتمع پتروشیمی ایلام ملاحظه گردید بالغ بر 000/000/401/15 ریال (حدود 50 درصد مبالغ پرداخت شده) به‌صورت غیرقانونی و بیش از کار انجام شده، به شرکت پیمانکاری ذیربط پرداخت شده است.

این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور طی مکاتبات متعدد مراتب فوق الذکر را پیگیری کرده و منتظر اقدامات دادسرای امور اقتصادی و همچنین هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*