خانه / زندگی بهتر / پول در ازای رقص / شادباش در چه صورتی حلال است!؟

پول در ازای رقص / شادباش در چه صورتی حلال است!؟

سوال این است آیا پولی که در عروسی به عنوان شادباش می‌گیرند حرام است؟ اگر حرام است با آن چه باید کرد؟

در برخی عروسی ها چلوی پای عروس و داماد پول می ریزند یا در بعضی مواقع نیز هنگام رقص عده ای برایشان اسکناس می اندازند که به آن شاباش یا شادباش می گویند. حال سوال این است آیا پولی که در عروسی به عنوان شادباش می‌گیرند حرام است؟ اگر حرام است با آن چه باید کرد؟
به طور کلی پولی که به عنوان شاباش دریافت می‌شود، دو صورت دارد:
** پول در ازای رقص
اگر در ازای رقص باشد دریافت آن حرام است و در صورتی‌که صاحبان آن را می شناسند باید به آنها برگردانند. اما اگر از پیدا کردن صاحبان آنها مأیوس هستند از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهند و برای این کار از حاکم شرع (مرجع تقلید) اجازه بگیرند.
** هدیه حلال است
اگر به عنوان هدیه به عروس و داماد یا دیگر افراد باشد، که در این صورت دریافت آن حرام نیست.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
آیت الله العظمی خامنه ای:
«شاباش اگر در مقابل رقص حرام باشد، جایز نیست و در هر صورت اگر صاحبان آنها را مى‌شناسند باید به صاحبان آنها برگردانند و اگر از پیدا کردن صاحبان آنها مأیوس هستند از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید و برای این کار بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع اذن بگیرند.»
آیت الله العظمی سیستانی:
«گرفتن پول حرام نیست هر چند رقص آنها جلو دیگران حرام است و این پول خمس دارد.»
آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
«اگر شاباش را در برابر رقص بدهند اشکال دارد و چنانچه  مقدار آن را می دانید و صاحبان آن را می شناسید آن را برگردانید.»
آیت الله العظمی نوری همدانی:
«در صورتی که پول در ازای رقص باشد دریافت آن حرام است و در صورتی‌که صاحبان آن را می شناسند باید به آنها برگردانند.»
***
دو نکته مهم:
نکته: دریافت پول باید وجه شرعی داشته باشد. اینکه ملاحظه می شود اغلب فقها این پول را حرام دانسته و دریافتش را جایز نمی دانند به همین علت است که وجه دریافت این پول یک عمل حرام است.
نکته ۲: در حقیقت شاباش موجب تشویق فرد گناهاکار و اصرار او بر عمل معصیت می شود. یعنی حتی اگر این پول در ازای عمل او و به عنوان حق الزحمه داده نشده باشد باز هم به دلیل اینکه نوعی تایید گناه و تشویق گناهکار است لذا دریافتش جایز نیست.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*