خانه / آخرین اخبار / فاطمه زیباکلام ،خواهر صادق زیباکلام درگذشت + عکس

فاطمه زیباکلام ،خواهر صادق زیباکلام درگذشت + عکس

دکتر فاطمه زیباکلام، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران که بر اثر بیماری ناگهانی در بیمارستان بستری شده بود، دار فانی را وداع گفت.

فاطمه زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن فلسفه و تعلیم و تربیت ایران که بر اثر بیماری ناگهانی در بیمارستان بستری بود، دار فانی را وداع گفت.

این استاد رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، دارای تألیفات و ترجمه های شاخصی در حوزه مبانی فلسفی تعلیم و تربیت بود از جمله: وایتهد و تعلیم و تربیت، مکتب فلسفی و تربیتی لندن، اسلام و لیبرالیسم آموزشی، مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران، نظریه آموزش و پرورش آزاد، در آمدی بر آموزش و پروش اخلاق، فلسفه تاریخ و نقش آن در تدریس تاریخ.

او خواهر صادق زیباکلام و سعید زیباکلام و همسر پرویز نورپناه بود.

فاطمه زیباکلام دوره دکتری فلسفه علوم تربیتی را در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه بردفورد به پایان برد. وی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ درگذشت.

کتاب های فاطمه زیباکلام

 • مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران، فاطمه زیباکلام، تهران: حفیظ، ۱۳۸۲
 • مرجع جامع آزمونهای چهارگزینه‌ای کلیات فلسفه دانشگاه پیام نور (علوم انسانی)، فاطمه زیباکلام، سمیرا حیدری، تهران: میر نوروز، ۱۳۸۵
 • درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش، رابین بارو، رونالد وودز، فاطمه زیباکلام (مترجم)، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۶
 • سیر اندیشه فلسفی در غرب، فاطمه زیباکلام مفرد، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
 • «وایتهد و تعلیم و تربیت (فلسفه آموزش و پرورش از دیدگاه وایتهد)»، فاطمه زیباکلام مفرد، تهران: حفیظ، ۱۳۸۹
 • مرجع جامع آزمونهای چهارگزینه‌ای تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران دانشگاه پیام نور، سمیرا حیدری، فاطمه زیباکلام مفرد، تهران: حفیظ، ۱۳۸۶
 • «ف‍ل‍س‍ف‍ه ت‍اری‍خ: ب‍ررس‍ی ن‍ق‍ش آن در ت‍دری‍س ت‍اری‍خ ب‍ا م‍ع‍رف‍ی ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای ک‍ال‍ی‍ن‍گ‍وود»، فاطمه زیباکلام، تهران: حفیظ
 • هنری نیومن، اون چادویک، فاطمه زیباکلام مفرد (مترجم)، دانشگاه هرمزگان
 • اکویناس، انتونی جان پاتریک کنی، فاطمه زیباکلام مفرد (مترجم)، حسن موفقی (مترجم)، دانشگاه هرمزگان
 • جان استوارت میل، ویلیام توماس، فاطمه زیباکلام مفرد (مترجم)، شیوا نورپناه (مترجم)، دانشگاه هرمزگان
 • نقد اندیشه های نیچه، اروینگ زیتلین، فاطمه زیباکلام مفرد (مترجم)، انتشارات حفیظ.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*