خانه / بورس و سهام / شرکت های مهمی که قصد افزایش سرمایه دارند

شرکت های مهمی که قصد افزایش سرمایه دارند

کارخانجات دارو پخش با سرمایه ی 20 میلیارد تومانی قصد افزایش سرمایه 30 میلیارد تومانی از محل سود انباشته (مبلغ 80 میلیارد ریال) و مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی (مبلغ 220 میلیارد ریال) را دارد

فولاد خوزستان قصد دارد سرمایه خود را از 2،192 میلیارد ریال به 8000 میلیارد ریال ( معادل 265 درصد) از محل سود انباشته و وجوه قابل تبدیل به سرمایه افزایش دهد. موضوع افزایش سرمایهجبران مخارج بابت سرمایه¬گذاری¬های انجام شده می باشد

سیمان اصفهان با سرمایه فعلی 76 میلیارد ریال قصد افزایش سرمایه 124 میلیارد ریالی( 163 درصد) از محل سود انباشته را دارد. موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه¬گذاری¬های انجام شده می باشد

وتوصا با سرمایه فعلی 976,048 میلیون ریالی قصد دارد سرمایه خود را 33.2 درصد افزایش و آن را به 1،300،000 میلیون ریال افزایش دهد.این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و در جهت اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام‌شده می باشد

قپیرا با سرمایه فعلی 140,000 میلیون ریالی قصد افزایش سرمایه ی 000ر60 میلیون ریالی ( معادل 42.86 درصد) از محل سود انباشته را دارد. موضوع افزایش سرمایه: تثبیت طرح افزایش ظرفیت 3000 تنی و تعویض دستگاه های فرسوده جهت استفاده بهینه¬تر از انرژی و کاهش بهای تمام شده و تأمین منابع لازم به منظور خرید شکر خام (انجام مرحلة دوم افزایش سرمایة مصوب مجمع عمومی فوق‌العادة مورخ 04/04/92) می باشد.شایان ذکر است در مرحله اول افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 100،000 میلیون ریال به مبلغ 140،000 میلیون ریال ( معادل 40 درصد) از محل سود انباشته صورت پذیرفت

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*