خانه / آخرین اخبار / جشنواره سیصدانه محسن +نحوه قرعه کشی

جشنواره سیصدانه محسن +نحوه قرعه کشی

خلاصه ضوابط و قوانبن قرعه کشی جشنواره ۳۰۰ دانه محسن در سال ۹۵

۱-  قرعه کشی محصولات محسن از ۲۰ فروردین به صورت زنده و هر شب از شبکه ۲ سیما و بعد از خبر ۲۰:۳۰ آغاز می شود که جوایز آن هر شب یک دستگاه خودرو سمند در نظر گرفته شده است.

نتایج قرعه کشی محسن کیفیت برنج محسن قرعه کشی چای محسن قرعه کشی برنج محسن

۲- قرعه کشی بر این اساس است که هر روز شرکت کنندگان از محصولات چای و برنج و زیتون محسن خریداری و شماره سریال درج شده بروی کارت قرعه کشی داخل محصول را به سامانه پیامک ۳۰۰۰۴۰۳۰ ارسال و در قرعه کشی همان شب محصولات محسن شرکت مینمایند.

۳- هر شب به خریداران محصولات چای و برنج محسن به قید قرعه یک دستگاه خودرو اهدا می گردد.

۴-  بازه زمانی شرکت در قرعه کشی برای هر مرحله از ساعت ۱۴ همان روز الی ساعت ۱۴ روز بعد در نظر گرفته شده است که از آن ساعت به بعد فایل جدید برای مرحله بعد شروع می شود.

۵- در شب ها و ایامی که رنامه های طرف قرارداد این شرکت جهت انجام قرعه کشی به دلایلی مثل شهادت، وفات و یا عدم پخش برنامه از طرف سازمان صدا و سیما انجام و پخش نگردید فایل یا فایل های مربوط به قرعه کشی که انجام نشد در اولین زمان پخش برنامه همزمان و برای فقط یک دستگاه خودرو قرعه کشی می شوند.

۶- شخص برنده برای دریافت جایزه خود حتما باید اصل کارت قرعه کشی به همراه سند موبایل که به نام خود و یا یکی از اعضا درجه یک خانواده ایشان میباشد ارائه نمایند.

دوستانی که انتقاد و یا پیشنهادی در مورد قرعه کشی محسن دارند می توانند در قسمت دیدگاه ها بیان کنند.

نتایج کامل قرعه کشی ۳۰۰ دانه محسن

تاریخمرحلهنام و نام خانوادگیشماره ردیفشماره همراه
خریداران سال ۱۳۹۴۲۰ فروردین۱؟۵۶۶۸۰۶۳۰۴۵***۰۹۱۶۸
۲۰ فروردین۲؟۶۶۳۵۲۱۶۲۶۶***۰۹۱۴۷
۲۲ فروردین۳علی نظرنیا۲۲۵۸۸۱۳۶۵۱***۰۹۱۲۵
۲۶ فروردین۴؟۷۸۴۹۰۷۷۱۰۱***۰۹۱۲۴
۲۷ فروردین۵؟۴۴۸۷۵۸۷۲۵۹***۰۹۱۸۲

 

تاریخمرحلهنام و نام خانوادگیشماره ردیفشماره همراه
جشنواره ۳۰۰ دانه محسن۲۱ فروردین۱حنان حسینی۵۲۱۳۹۲۴۴***۰۹۱۷۶
۲۲ فروردین۲محمد احمدی تبار؟۴۱۷***۰۹۱۶۶
۲۳ فروردین۳فاطمه راشدی۹۹۵۸۳۰۳۹***۰۹۱۶۸
۲۴ فروردین۴رضا افتخاری۴۹۷۲۲۴۶۵***۰۹۰۳۸
۲۵ فروردین۵محمدتقی ذوالقدر۶۱۱۰۳۲۷۱***۰۹۳۹۹
۲۶ فروردین۶راه الله انصاری۳۴۴۳۱۸۷۴***۰۹۱۰۷
۲۷ فروردین۷افسانه آقایی۳۹۸۸۹۰۴۱***۰۹۳۶۶
۲۸ فروردین۸محمد بهروز۶۱۵۰۶۶۹۵***۰۹۳۶۶
۲۹ فروردین۹سیده پریوش رضوی فر۵۰۵۵۵۷۵۲***۰۹۱۶۸
۳۰ فروردین۱۰یداله رمضانی۵۷۴۲۱۳۹۹***۰۹۱۸۹
۳۱ فروردین۱۱حسن علی جماعت۹۸۶۱۱۸۸۱***۰۹۱۲۴
۱ اردیبهشت۱۲مجید ملک محمودی۳۹۷۰۳۷۹۹***۰۹۱۶۸
۲ اردیبهشت۱۳یونس خمری۸۶۵۸۷۱۷۸***۰۹۳۷۴
۳ اردیبهشت۱۴ظریفه مرادی۱۹۱۴۰۴۷۵***۰۹۱۸۵
۴ اردیبهشت۱۵طاهره رشیدی۴۹۸۸۲۳۰***۰۹۱۳۶
۵ اردیبهشت۱۶ علی نادری۱۷۴۵۵۱۳***۰۹۳۷۷
۶ اردیبهشت۱۷ماه طلعت ملا محمدی۱۸۳۲۴۷۱۰***۰۹۱۰۸
۷ اردیبهشت۱۸عذرا فریس آبادی۱۴۲۳۲۱۸۸***۰۹۱۹۴
۸ اردیبهشت۱۹محمود محمدی۷۱۱۴۴۲۶۱***۰۹۱۲۴
۹ اردیبهشت۲۰سید اسماعیل علوی۵۴۶۵۳۷۱۷***۰۹۳۶۰
۱۰ اردیبهشت۲۱ربابه رهنورد۴۰۷۸۲۷۰۹***۰۹۱۴۷
۱۱ اردیبهشت۲۲خلیل مسعود کیش۲۹۶۰۱۹۲۵***۰۹۱۷۹
۱۲ اردیبهشت۲۳مهدی نصرتی۷۰۲۸۸۸۴۶***۰۹۱۹۰
۱۳ اردیبهشت۲۴خدیجه رحیمی۹۰۲۷۲۲۵۲***۰۹۱۲۷
۱۴ اردیبهشت۲۵محرم تقی زاده پیراحمد کندی ۶۲۲۷۳۶۲***۰۹۳۷۴
۱۵ اردیبهشت۲۶اتنا حسنی۷۹۷۸۷۷۰۲***۰۹۳۰۶
۱۶ اردیبهشت۲۷سیمه عزیزی۵۲۵۴۳۹۶۶***۰۹۱۵۹
۱۷ اردیبهشت۲۸سوار مزیدلو۴۶۷۰۸۰۴۷***۰۹۳۸۲
۱۸ اردیبهشت۲۹علی یار صادقی مقدم۲۷۰۸۶۴۷۵***۰۹۱۷۳
۱۹ اردیبهشت۳۰محمد صفری۲۰۸۸۷۵۲۰***۰۹۱۶۰
۲۰ اردیبهشت۳۱آدم ولیزاده۳۳۰۵۹۹۸۰***۰۹۱۴۷
۲۱ اردیبهشت۳۲علی مرادی۱۵۸۸۱۳۶۷***۰۹۱۹۰
۲۲ اردیبهشت۳۳مریم رحیمی ۳۳۷۴۲۱۶***۰۹۱۲۷
۲۳ اردیبهشت۳۴فاطمه شاهمرادی مقدم۲۹۵۳۶۳۰۴***۰۹۱۱۳
۲۴ اردیبهشت۳۵پروانه درخشانی۴۷۶۷۲۲۱۰***۰۹۳۸۰
۲۵ اردیبهشت۳۶علی باری۹۴۵۳۵۵۸۶***۰۹۳۶۶
۲۶ اردیبهشت۳۷رضوان علی زنده دل۷۹۵۷۹۱۲۵***۰۹۳۸۳
۲۷ اردیبهشت۳۸گلپری نظری۴۲۷۳۰۲۳***۰۹۱۳۷
۲۸ اردیبهشت۳۹فرنگیس نوروزی
۲۹ اردیبهشت۴۰فرزاد سهراب دولت آباد۵۷۴۸۹۷۹۵***۰۹۱۷۶
۳۰ اردیبهشت۴۱غلام محمد حسینی۵۱۹۸۹۴۵۵***۰۹۱۵۹
۳۱ اردیبهشت۴۲حمیدرضا جنیدی۳۵۷۷۷۶۲۶***۰۹۱۹۱
۱ خرداد۴۳اباسلط نجفی۳۹۵۹۹۹۹۴***۰۹۱۹۲
۲ خرداد۴۴ایوب آتش بیگی۶۰۹۹۰۱۱۷***۰۹۱۴۳
۳ خرداد۴۵اکرم خاکسار۱۹۲۶۵۷۰۸***۰۹۱۶۸
۴ خرداد۴۶علی اکبر فکری۱۷۵۷۲۷۹۵***۰۹۱۲۱
۵ خرداد۴۷محمود موسوی۵۵۳۹۷۱۸۶***۰۹۱۲۴
۶ خرداد۴۸ادریس زوراوند۳۲۷۸۳۳۲۶***۰۹۳۰۳
۷ خرداد۴۹ محمدصادق قادری۱۱۳۱۹۴۸۴***۰۹۱۷۰
۸خرداد۵۰ سعید گرگابی خورزوقی۵۵۳۸۶۸۶۷***۰۹۱۳۲
۹ خرداد۵۱ قربان داداشی۲۹۵۶۶۵۹۳***۰۹۳۹۴
۱۰ خرداد۵۲ آمنه پابرجا۴۸۸۷۸۸۱***۰۹۱۶۰
۱۱ خرداد۵۳ جلال رهنما۳۸۴۷۵۲۱۳***۰۹۱۴۱
۱۲ خرداد۵۴ محمد روحی۵۷۲۶۳۷۶۱***۰۹۲۱۳
۱۵ خرداد۵۵ مصطفی نور محمدی۱۸۱۸۰۵۱۰۷***۰۹۱۹۳
۱۶ خرداد۵۶ مهدی ایپکچی۴۱۱۳۳۷۹۹***۰۹۳۶۹
۱۷ خرداد۵۷ اسماعیل سال خورده۴۷۶۹۶۰۳۷***۰۹۳۵۴
۱۸ خرداد۵۸ صغری حیاتی۴۱۷۳۳۹۴۰***۰۹۳۸۸
۱۹ خرداد۵۹حسنعلی کریمی۴۵۷۰۹۳۶۱***۰۹۱۲۵
۲۰خرداد۶۰ سعید غلامرضازاده۱۵۸۲۲۲۰۰***۰۹۱۵۱
۲۱خرداد۶۱ فرنگیس لطفی۷۷۴۵۲۶۵۵***۰۹۱۳۳
۲۲خرداد۶۲۱۹۱۳۶۹۴۵***۰۹۱۲۷
۲۳خرداد۶۳لیلی خادمی۳۳۳۰۵۵۴۲***۰۹۱۹۶
۲۴خرداد۶۴ علی محمدی۸۱۹۹۲۰۱۸***۰۹۱۸۹
۲۵خرداد۶۵علی سید محمد خانی۲۹۷۳۰۳۹۴***۰۹۱۵۳
۲۶خرداد۶۶۷۲۵۴۸۴۴۱***۰۹۳۸۷
۲۷خرداد۶۷ وحید ترکمن۳۴۵۶۷۲۸۱***۰۹۳۷۴
۲۸خرداد۶۸ شیما زنگنه۲۰۸۷۶۲۱۵***۰۹۱۸۶
۲۹خرداد۶۹۸۸۸۸۴۳۲***۰۹۱۹۷

 

۲۵ آخرین نظرات کاربران و بینندگان

 1. بخت آزمایی به شیوه جدید :
  “هر روز یک خودرو سمند _هر ماه یک عدد خودروی لیفان X60 به خریداران محصول برنج محسن. _هر هفته یک عدد خودروی لیفان ۶۲۰ به خریداران محصول چای محسن برای کلیه خریداران چای تا تاریخ برگزاری قرعه کشی. _هر هفته ۲۰۰ قطعه طلا به خریداران محصول چای برای خریداران محصول چای در هر هفته. _هر هفته یک دستگاه خودروی پیکان وانت برای فروشندگان محصولات محسن.”

  تصور کنید این شرکت, چقدر از فروش محصولات خودش سودهای کلان میبره که هر ماه و هر هفته جوایز آنچنانی میده؟؟؟
  بهتر نیست به جای این همه دست و دلبازی, قیمت محصولات رو کمتر کنید تا قشر کم بضاعت هم بتونن استفاده کنند؟؟؟!!! .

 2. با سلام اینجانب محمد زنگویی دانشجوی اب خیز داری کشاورزی استان بوشهر تحصیل نمودم می خواستم در قرعه کشی صیصد دانه محسن من را شرکت دهید با تشکر شماره موبایل من اطلاع دهید

 3. سلام خسته نباشید میخواستم بدونم که با ارسال کدی که در دست داریم و فرستادن اون کد به سامانه پیامکی تون آیا باز هم در حالی که برنده نشویم کد رو میتونیم در قرعه کشی های بعد استفاده کنیم یا نه؟

 4. باسلام من تاالان سیزده عدداازاین کارتهایی که درکیسه برنج محسن بودفرستادم ولی فعلا خبری نشدقرعه کشی چگونه انجام میشودلطفاازطریق پیام یاایمیل راهنمایی کنید ممنون

 5. با سلام من تا حالا نزدیک به ۲۰۰ یا ۳۰۰ تا از این کارتها رو پیام کردم که تا حالا هیچی بعد هم قرعه کشی چای محسن دیگه بعد از اخبار بیست و سی انجام نمیشه

 6. سلام من شماره کد فرستادم کی قرعه کشی میشه شبکه چند ؟ راهنمای کنید

 7. سلام ما چندین کد امشب ارسال کردیم، نمیدانستیم تا دی ماه قرعه کشی نمیشه تکلیف ما چیه آیا کدهای ماسوخته؟یا در قرعه کشی دی ماه شرکت داده میشیم؟؟؟؟؟؟؟

 8. تکلیف این کدایی که تا الان فرستادم چی میشه پس؟
  ینی دیگه نفرستم؟؟

 9. قرعه کشی چای شما اصلا برگزار میشه یا نه

 10. قرعه کشی کی انجام میشه؟
  پس چرا هیچ کس پاسخگو نیست
  نکنه همش الکیه

 11. ماه طلا شاهقلیان

  آیا قرعه کشی دارید؟

 12. قرعه کشی کی وچگونه انجام میشه لطفا جواب بدید

 13. دوستان اینا همش کلکه
  فکر میکنید پول این جوایز رو کی میده؟؟؟خود ما با پیام هامون که سودی برای مخابرات جمع میشه و با این شرکتا هماهنگن و درصدی میگیرن و…
  و باز هم فقط ضررش برای ما هست

 14. امروزیک گونی خریدم برنج محسن گونی بسته بودیعنی پلمب شده است بازکردم کازت قرعه کشی رودراوردم کدش فرستادم جهت قرعه کشی به شماره ای که معرفی نمودندبعدازچنددقیقه پیام امدکه کدی که فرستادی قبلاتوسط یک شماره موبایل دیگرفرستاده اشت حال زاعث تعجب است چطوری کارت قرعه کشی برچسب روی ان بوده ومن بازکردم چکسی شماره کدوفهمیده وفرستاده است …..جای تعجب هم نداردچون فسادمالی درهمه جامتتشرشده است مانده فقط این هیج اطمینان به این قرعه کشی هانیست بخصوص توایران

 15. بلد نیستم بفرستم

 16. باسلام من برنج محسن خریدم درب کیسه داخلی بازشده بود همه کیسه هاهمینطوره یا نه؟ضمنا چراکدقرعه کشی وکدسمت چپ عمودی باهم شبیه هست البته بااختلاف دو رقم از قسمت اخر؟

 17. سلام.من کدروواردکردم امادقیق یادم نیست چ زمانی تقریبااسفند۹۵‌قرعه کشی بعدارسال کدشده یانه.اصلا حقیقت داره یامردم سرکارن.ببخشید اماباصراحت بگم این چیزاروباورندارم

 18. سلام متاسفانه فقط دروغ میکن
  من کد روی کارت را فرستادم جواب اومد که شما قبلا در قرعه کشی شرکت کرده اید در صورتی که کیسه برنج پلمپ بود و من در کادری که کد بود خودم لایه رویش را تراشیدم تا کد پیدا بشه حالا چطور یکی دیگه کد را میدانسته و فرستاده؟؟؟؟!!!!!
  واقعا متاسفم برای کادر برنج محسن که تبلیغات دروغ دارن

 19. به نظر من مسئولین میتونن به جای یک ماشین هر شب که الان دیگه خیلیا ناامید شدن واسه گرفتن اون ماشین و به این نتیجه رسیدن همه چی دروغه و شرکت محسن هم دیگه داره به حاشیه میره ….میتونن پول همون ماشین رو بین ۱۰ نفر تقسیم کنن و هر شب ده برنده ی پول نقد داشته باشن اینطوری انگیزه ی افراد شرکت در مسابقه هم بالاتر میره

 20. دیروز برنج خریدم کارت قرعه کشی داخل بسته رمز نداره سفیده چیکارش کنم

 21. سلام میخواستم بگم که اسم من در قرعه کشی ۲۸ اردیبهشت ۹۴ هست اما کد وشماره تلفن من نیست ضمنا من دیر متوجه این موضوع شده ام میخواستم من رو راهنمایی کنید

 22. سلام نتایج قرعه کشی مهر۹۶ رو کجا میتونیم ببینیم؟؟

 23. باسلام و خسته نباشید.
  کارت قرعه کشی داشتم و تا کنون کد آن را ارسال نکرده ام و اکنون در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ کد را ارسال کردم،میخواستم بدونم الان چکار باید بکنم

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*