خانه / بورس و سهام / تعدیل سود غسالم

تعدیل سود غسالم

شرکت سالمین با سرمایه ای معادل 3 میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 91 مطابق با صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 611 ریال عایدی خالص محقق نموده که درمقایسه با اطلاعیه قبلی 3 درصد تعدیل مثبت داشته است.

این شرکت علت افزايش مبلغ فروش را عمدتاً افزايش نرخ محصولات کارمزدي و دلیل افزايش بهاي تمام شده را نیز افزايش در مصرف مواد اوليه و همچنين افزايش نرخ مواد اوليه و بسته بندي و کاهش در سربار جذب نشده عنوان کرده است.

گفتنی است سود سهام پيشنهادي هيات مديره “غسالم” به مجمع عمومي عادي سال مالي 91، مبلغ 415 ريال ‏به ازاي هر سهم مي باشد

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*