خانه / بورس و سهام / تحلیل بنیادی “ایران خودرو” و وضعیت آن در سال آینده

تحلیل بنیادی “ایران خودرو” و وضعیت آن در سال آینده

در تحلیل پیش رو سعی برآن شد تا با ثابت در نظر گرفتن شرایط گوناگون همچون نرخ های فروش، اثر افزایش تیراژ تولید بر سودآوری شرکت ایران خودرو مورد بررسی قرار گیرد. چرا که با توجه به شرایط کنونی ثبات قیمت خودرو محتمل ترین گزینه پیش رو بوده و تنها متغیری که می تواند با رفع تحریم ها اثر قابل اهمیتی بر روند سودآوری “خودرو” داشته باشد، افزایش تیراژ تولید محصولات می باشد.
مقدمه

کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو) که بزرگترین کارخانه اتومبیل سازی در ایران است در 12 مهر ماه 1341 جهت تولید انواع خودرو تاسیس و یکسال بعد در تاریخ 28 اسفند 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت. در اردیبهشت ماه 1346 بهره برداری از تاسیسات ساخت اتومبیل پیکان و در سال های بعد بهره برداری از خط تولید مینی بوس بنز و خط تولید وانت آغاز گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام شرکت ایران ناسیونال به شرکت ایران خودرو تغییر یافت و سپس در سال 1371 با تغییر از سهامی خاص به سهامی عام پا به بورس گذاشت.

ترکیب سهامداران

مجمع ایران خودرو سود ایران خودرو سرمایه ایران خودرو دارایی ایران خودرو تحلیل بورس تحلیل بنیادی ایران خودرو تحلیل بازار سهام ایران خودرو

زیرمجموعه های شرکت

مجمع ایران خودرو سود ایران خودرو سرمایه ایران خودرو دارایی ایران خودرو تحلیل بورس تحلیل بنیادی ایران خودرو تحلیل بازار سهام ایران خودرو

* شرکت ایران خودرو در حالی 65 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سمند را داراست که این زیرمجموعه غیربورسی نیز سهامدار حدود 50 درصد از سهام ایران خودرو دیزل می باشد بنابراین شرکت ایران خودرو در مجموع بیش از 55 درصد از سهام “خاور” را در اختیار دارد.

* مالکیت بلوک 33 درصدی سهام بانک پارسیان نیز در اختیار گروه ایران خودرو است و از سال 88 تا کنون بحث واگذاری آن توسط ایران خودرو مطرح میباشد. بنابراین در صورت فروش این بلوک میتوان شاهد ورود نقدینگی و جبران بخشی از هزینه های مالی گروه ایران خودرو بود.

ظرفیت های تولید

مجمع ایران خودرو سود ایران خودرو سرمایه ایران خودرو دارایی ایران خودرو تحلیل بورس تحلیل بنیادی ایران خودرو تحلیل بازار سهام ایران خودرو

ü ظرفیت اسمی تولیدات ایران خودرو رقمی معادل 880 هزار دستگاه در سال می باشد که تنها حدود 43 درصد آن برای تولید سال جاری توسط شرکت برآورد شده است.

وضعیت تولید و فروش

مجمع ایران خودرو سود ایران خودرو سرمایه ایران خودرو دارایی ایران خودرو تحلیل بورس تحلیل بنیادی ایران خودرو تحلیل بازار سهام ایران خودرو

* مقدار تولید شرکت ایران خودرو به تدریج از سال 92 تا کنون به دلیل فشار تحریم ها رو به کاهش گذاشته به گونه ای که با وجود برآورد تولید 438 هزار دستگاه در سال جاری تنها 30 درصد آن تحقق یافته است.

وضعیت سودآوری

مجمع ایران خودرو سود ایران خودرو سرمایه ایران خودرو دارایی ایران خودرو تحلیل بورس تحلیل بنیادی ایران خودرو تحلیل بازار سهام ایران خودرو

مفروضات تولید

* میزان تولید شرکت برای شش ماهه دوم سال جاری با در نظر گرفتن وضعیت تولید شرکت در ماه مهر و آبان و همچنین رونق همیشگی فروش محصولات در نیمه دوم هر سال ، با رشد 50 درصدی نسبت به میزان تولید شش ماهه دوم لحاظ شده است.

* با توجه به رفع تحریم ها و احتمال تغییر تیراژ تولید خودروسازان میزان تولید برای سال 93 با در نظر گرفتن سه حالت خوشبینانه ، بدبینانه و منطقی برآورد شده است.

* در برآورد خوشبینانه ، کلیه ظرفیت های تولید برای سال 93 برابر 90 درصد ظرفیت های اسمی شرکت ایران خودرو و مطابق با جدول ظرفیت اسمی ارائه شده در نظر گرفته شده است.

* در برآورد منطقی ، ظرفیت تولید محصولات برابر 75 درصد ظرفیت اسمی مطرح شده لحاظ شده است.

* در پیش بینی بدبینانه ، ظرفیت های تولید برابر با سال جاری و بدون افزایش تیراژ در نظر گرفته شده است.

مفروضات فروش

* فروش محصولات در کلیه برآوردها برابر با میزان تولید در نظر گرفته شده است.

* نرخ فروش محصولات برای شش ماهه دوم سال جاری برابر با نرخ تحقق یافته در سه ماهه دوم امسال لحاظ شده است.

* نرخ فروش محصولات برای سال 93 نیزبدون تغییر و برابر با سال 92 برآورد شده است.

مفروضات بهای تمام شده

* در برآورد بهای تمام شده محصولات ، بهای مواد مصرفی با توجه به روند آن در سنوات گذشته، درصدی از تولید و به تبع آن فروش محصولات در هر سال در نظر گرفته شده است.

* هزینه دستمزد و سربار تولید برای سال 93 نیز با رشد حدود 20 درصدی پیش بینی شده است.

مفروضات صورت سود و زیان

* سرمایه شرکت در کلیه برآوردها برابر با سرمایه جدید یعنی 9600 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

* هزینه های جذب نشده تولید که در سرفصل خالص درآمد(هزینه ها) عملیاتی لحاظ میشود در هر یک از سناریوها متناسب با ظرفیت تولیدی برآوردی در نظر گرفته شده است.

* درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها برای سال 93 برابر با بودجه 92 شرکت در نظر گرفته شده است ، اما به طور طبیعی با تغییر سودآوری زیرمجموعه های “خودرو” میتوان شاهد رشد این پارامتر صورت سود و زیان بود.

* سرفصل درآمد(هزینه) غیر متفرقه شامل سود و زیان ناشی از تسعیر ارز و درآمد فروش دارایی ثابت است که با توجه به ثبات نرخ ارز زیان ناشی از تسعیر ارز برای سال 93 برابر صفر درنظر گرفته شده است.

* درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت نیز به دلیل عدم قابلیت پیش بینی در حال حاضر صفر در نظر گرفته شده است.چنانچه هرگونه فروشی در دارایی ثابت ایران خودرو رخ دهد ، این سرفصل افزایش خواهد یافت.

نکته حائز اهمیت

* فروش هر یک از سرمایه گذاری ها توسط ایران خودرو در وهله اول موجب کاهش هزینه های مالی و رشد سودآوری این شرکت میگردد.

* کاهش 5 درصدی در نرخ سود پرداختی تسهیلات توسط این شرکت موجب کاهش 22 درصدی هزینه های مالی آن میگردد.

نتیجه گیری:

در تحلیل پیش رو سعی برآن شد تا با ثابت در نظر گرفتن شرایط گوناگون همچون نرخ های فروش، اثر افزایش تیراژ تولید بر سودآوری شرکت ایران خودرو مورد بررسی قرار گیرد. چرا که با توجه به شرایط کنونی ثبات قیمت خودرو محتمل ترین گزینه پیش رو بوده و تنها متغیری که می تواند با رفع تحریم ها اثر قابل اهمیتی بر روند سودآوری “خودرو” داشته باشد، افزایش تیراژ تولید محصولات می باشد.

همانطور که از تحلیل فوق پیداست دستیابی به تولید حدود 75 درصد ظرفیت اسمی، به دلیل رشد قابل توجه درآمد فروش و از سوی دیگر کاهش هزینه های جذب نشده تولید می تواند موجب جبران زیان هر سهم شرکت شود و در حالت منطقی شرایط تحقق سود 100 تومانی به ازای هر سهم را فراهم نماید.
تهیه شده در واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*