خانه / جالب و خواندنی / آخرین شاه ایران (محمدرضا) به روایت پول! (عکس)

آخرین شاه ایران (محمدرضا) به روایت پول! (عکس)

عکس هایی از پول های قدیمی ایران را مشاهده می کنید

به طور کلی اسکناسهای دوران پهلوی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ از شماره کد ۹۰ تا ۲۰۱ کلا ۱۱۲ اسکناس مختلف منتشر شده است.

سکه به ارزش یک پهلوی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

اسکناس پنج ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

اسکناس ده ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

 اسکناس بیست ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

 اسکناس پنجاه ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

 اسکناس صد ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

 اسکناس پانصد ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

اسکناس هزار ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

اسکناس هزار ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

اسکناس پنج هزار ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

اسکناس ده هزار ریالی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

اسکناس: جفت ۱۰۰۰ ریال سری سیزدهم

امضا: انصاری-مهران

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت: ۷۷/۰۰۰ تومان

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

اسکناس: جفت ۵۰۰۰ ریال سری سیزدهم

امضا: انصاری-مهران

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: ۵۱۰٫۰۰۰ تومان

همسر محمدرضا شاه پهلوی قیمت اسکناس قدیمی عکس قدیمی سکه محمدرضا شاه اسکناس محمدرضا شاه اسکناس قدیمی

اسکناس: جفت ۱۰۰۰ ریال سری یازدهم

امضا: آموزگار-جهانشاهی

یادبود جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: ۹۶۰٫۰۰۰ تومان

 

منبع : فرارو

یک نظر ثبت شده

  1. ریال ایران درگذشته یکی ازارزهای قوی بود وارزش زیادی داشت اما اکنون . چون ۱۰ریال و۲۰ریال و۵۰ریال و۱۰۰ریال و۱۰۰۰ریال و۱۰۰۰۰ریال همیشه سال ها ایران زندگی ارزش وجوددارند فوق الهاده بود

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*