خانه / آخرین اخبار / شرایط سنی دانش‌آموزان برای پایه‌های تحصیلی مدرسه +جدول

شرایط سنی دانش‌آموزان برای پایه‌های تحصیلی مدرسه +جدول

بیشترین و کمترین سن دانش‌آموزان برای حضور  در پایه‌های تحصیلی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اعلام شده است.

بر این اساس، در پایه اول دبستان حداقل سن ۶ سال تمام است و دانش‌آموزان متولد از اول مهر ماه ۸۹ می‌توانند در پایه اول دبستان ثبت‌نام کنند اما حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری، ۹ سال تمام یعنی تا اول مهر ماه ۸۶ و در مدارس روستایی ۱۱ سال تمام یعنی تا اول مهر ماه ۸۴ است.

حداقل سن برای ورود به پایه دوم دبستان ۷ سال تمام یعنی متولدین از اول مهر ماه ۸۸ است؛ حداقل سن برای دانش‌آموزان پایه سوم ۸ سال تمام است یعنی متولدین از اول مهرماه سال ۸۷ می‌توانند به پایه سوم دبستان برای تحصیل بروند.

در پایه چهارم دبستان، حداقل سن دانش‌آموزان ۹ سال تمام است یعنی دانش‌آموزان متولد از اول مهر ماه ۸۶ می‌توانند در این پایه تحصیل کنند و در پایه پنجم دبستان نیز دانش‌آموزان ۱۰ سال تمام یعنی متولدین از اول مهر ماه ۸۵، می‌توانند تحصیل کنند؛ همچنین در پایه ششم دبستان نیز دانش‌آموزان ۱۱ سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه ۸۴ امکان حضور دارند.

حداکثر سن برای حضور دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا ششم دبستان در مدارس شهری ۱۵ سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه ۸۰ و در مدارس روستایی ۱۷ سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه ۷۸ است.

در دوره متوسطه اول و برای پایه هفتم حداقل سن ۱۲ سال تمام است و دانش‌آموزان متولد از اول مهرماه ۸۳ می‌توانند در این پایه تحصیل کنند. حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری ۱۶ سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه ۷۹ و در مدارس روستایی، ۱۸ سال تمام یعنی متولدین تا اول مهر ماه ۷۷ است.

به گزارش فارس، در پایه هشتم حداقل سن دانش‌آموز باید ۱۳ سال تمام باشد یعنی متولدین از اول مهرماه ۸۲ است که حداکثر سن دانش‌آموزان در این پایه در مدارس شهری ۱۷ سال تمام یعنی متولدین تا اول مهر ماه ۸۸ و در مدارس روستایی ۱۹ سال تمام یعنی تا اول مهرماه ۷۶ است. در پایه نهم نیز حداقل سن ۱۴ سال تمام یعنی متولدبن از اول مهرماه ۸۱ بوده که حداکثر سن در مدارس شهری ۱۸ سال تمام یعنی تا اول مهرماه ۷۷ و در مدارس روستایی ۱۹ سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه ۷۶ است.

در دوره متوسطه دوره دوم نیز حداقل سن برای ورود به پایه دهم، ۱۵ سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه ۸۰ بوده و حداکثر سن ۱۹ سال تمام یعنی تا اول مهرماه ۷۶ است. در پایه سوم دبیرستان متولدین ۱۶ سال تمام یعنی از اول مهرماه ۷۹ و حداکثر سن ۲۰ سال یعنی تا اول مهرماه ۷۵ می‌توانند در مدارس حضور داشته باشند و همچنین در پایه چهارم یا پیش‌دانشگاهی حداقل سن ۱۷ سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه ۷۸ و حداکثر سن ۲۱ سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه ۷۴ می‌توانند تحصیل کنند.

ابتدایی
پایهحداقل سنحداکثر سن
اولاول مهر ماه ۸۹

مدارس شهری اول مهر ماه ۸۶

مدارس روستایی اول مهر ماه ۸۴

دوماول مهر ماه ۸۸

مدارس شهری اول مهر ماه ۸۰

مدارس روستایی اول مهر ماه ۷۸

سوماول مهر ماه ۸۷
چهارماول مهر ماه ۸۶
پنجماول مهر ماه ۸۵
ششماول مهر ماه ۸۴
متوسطه دوره اول
پایهحداقل سنحداکثر سن
هفتماول مهر ماه ۸۳

مدارس شهری اول مهر ماه ۷۹

مدارس روستایی اول مهر ماه ۷۷

هشتماول مهر ماه ۸۲

مدارس شهری اول مهر ماه ۷۸

مدارس روستایی اول مهر ماه ۷۶

نهماول مهر ماه ۸۱

مدارس شهری اول مهر ماه ۷۷

مدارس روستایی اول مهر ماه ۷۶

متوسطه دوره دوم
پایهحداقل سنحداکثر سن
دهماول مهر ماه ۸۰اول مهر ماه ۷۶
سوماول مهر ماه ۷۹اول مهر ماه ۷۵
چهارم(پیش‌دانشگاهیاول مهر ماه ۷۸اول مهر ماه ۷۴

منبع : فارس

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*