خانه / آخرین اخبار / برنامه بازی ها و نتایج لیگ یک فوتبال (آزادگان) +جدول گلزنان

برنامه بازی ها و نتایج لیگ یک فوتبال (آزادگان) +جدول گلزنان

جدول رده بندی، زمان و ساعت و برنامه و نتایج بازی های لیگ آزادگان (دسته یک) ۹۶-۹۵

لیگ آزادگان، لیگ دسته یک یا لیگ یک Azadegan League پس از لیگ برتر فوتبال ایران دومین لیگ معتبر فوتبال در کشور ایران است. این لیگ در سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰ به عنوان بالاترین سطح لیگ در ایران بود اما پس از اصلاح ساختار برگزار مسابقات در ایران این لیگ به لیگ درجه دو تنزل یافت.

نتایج لیگ دسته یک نتایج لیگ آزادگان جدول لیگ دسته یک جدول لیگ آزادگان برنامه لیگ دسته یک برنامه لیگ آزادگان برترین گلزنان لیگ دسته یک آزادگان Azadegan League

برنامه بازی ها در هفته سی و دوم

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
فولاد یزدنساجی مازندران
۱۶:۴۵
مس رفسنجانبادران تهران
۱۶:۴۵
خونه به خونهفجر سپاسی
۱۶:۴۵
آلومینیوم اراکگل گهرسیرجان
۱۶:۴۵
راه‌آهنمس کرمان
۱۶:۴۵
سپیدرود رشتایران جوان بوشهر
۱۶:۴۵
اکسین البرزنفت‌ م.سلیمان
۱۶:۴۵
پارس جنوبی جمملوان
۱۷:۰۰
استقلال اهوازخیبر خرم‌آباد
۱۷:۱۵

نتایج بازی ها در هفته سی و یکم

ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
نساجی مازندران۰ – ۱آلومینیوم اراک
مس کرمان۱ – ۲خونه به خونه
اکسین البرز۱ – ۲سپیدرود رشت
ملوان۲ – ۱مس رفسنجان
بادران تهران۱ – ۰خیبر خرم‌آباد
گل گهرسیرجان۰ – ۱پارس جنوبی جم
فجر سپاسی۴ – ۰استقلال اهواز
ایران جوان بوشهر۲ – ۱فولاد یزد
نفت‌ م.سلیمان۴ – ۰راه‌آهن

نتایج بازی ها در هفته سی ام

چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
مس رفسنجان۲ – ۳فجر سپاسی
خونه به خونه۵ – ۱گل گهرسیرجان
سپیدرود رشت۱ – ۰مس کرمان
راه‌آهن۰ – ۰اکسین البرز
خیبر خرم‌آباد۰ – ۱ملوان
آلومینیوم اراک۳ – ۰ایران جوان بوشهر
فولاد یزد۱ – ۰نفت‌ م.سلیمان
پارس جنوبی جم۲ – ۰نساجی مازندران
استقلال اهواز۰ – ۱بادران تهران

نتایج بازی ها در هفته بیست و نهم

پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
راه‌آهن۰ – ۰فولاد یزد
گل گهرسیرجان۱ – ۰خیبر خرم‌آباد
مس کرمان۱ – ۰آلومینیوم اراک
اکسین البرز۱ – ۱خونه به خونه
نساجی مازندران۲ – ۲بادران تهران
فجر سپاسی۰ – ۰پارس جنوبی جم
ملوان۲ – ۱استقلال اهواز
نفت‌ م.سلیمان۱ – ۰سپیدرود رشت
ایران جوان بوشهر۰ – ۰مس رفسنجان

****

لیگ دسته اول هفته ۱۱
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
نساجی مازندران
۱
۲
خونه به خونه مازندران۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰
۲
نفت مسجدسلیمان
۱
۱
آلومنیوم اراک۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰
۳
ملوان بندرانزلی
۱
۰
بادران تهران۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰
۴
مس کرمان
۲
۰
فولاد یزد۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰
۵
فجر سپاسی شیراز
۰
۱
خیبر خرم آباد۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰
۶
گل گهر سیرجان
۴
۰
استقلال اهواز۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰
۷
راه آهن یزدان
۰
۰
سپید رود رشت۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰
۸
اکسین البرز
۱
۱
مس رفسنجان۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰
۹
ایرانجوان بوشهر
۱
۲
پارس جنوبی جم۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۱۰
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
مس رفسنجان
۳
۰
گل گهر سیرجان۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
۲
استقلال اهواز
۰
۰
ایرانجوان بوشهر۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
۳
فولاد یزد
۱
۱
سپید رود رشت۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
۴
خونه به خونه مازندران
۳
۰
نفت مسجدسلیمان۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
۵
خیبر خرم آباد
۰
۰
مس کرمان۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
۶
آلومنیوم اراک
۱
۰
اکسین البرز۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
۷
ملوان بندرانزلی
۱
۰
نساجی مازندران۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
۸
بادران تهران
۱
۰
فجر سپاسی شیراز۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
۹
پارس جنوبی جم
۰
۲
راه آهن یزدان۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۹
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
نساجی مازندران
۳
۰
استقلال اهواز۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰
۲
نفت مسجدسلیمان
۱
۲
خیبر خرم آباد۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰
۳
فجر سپاسی شیراز
۰
۰
ملوان بندرانزلی۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰
۴
سپید رود رشت
۱
۰
مس رفسنجان۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰
۵
مس کرمان
۱
۰
پارس جنوبی جم۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰
۶
راه آهن یزدان
۰
۰
آلومنیوم اراک۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰
۷
اکسین البرز
۱
۱
فولاد یزد۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰
۸
گل گهر سیرجان
۰
۲
بادران تهران۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰
۹
ایرانجوان بوشهر
۰
۰
خونه به خونه مازندران۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۸
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
مس رفسنجان
۰
۱
نساجی مازندران۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰:۰۰
۲
استقلال اهواز
۰
۱
سپید رود رشت۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰:۰۰
۳
بادران تهران
۰
۰
نفت مسجدسلیمان۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰:۰۰
۴
خونه به خونه مازندران
۶
۰
راه آهن یزدان۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰:۰۰
۵
ملوان بندرانزلی
۲
۱
مس کرمان۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰:۰۰
۶
خیبر خرم آباد
۱
۰
ایرانجوان بوشهر۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰:۰۰
۷
فجر سپاسی شیراز
۰
۲
گل گهر سیرجان۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰:۰۰
۸
آلومنیوم اراک
۰
۱
فولاد یزد۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰:۰۰
۹
پارس جنوبی جم
۰
۲
اکسین البرز۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۷
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
نساجی مازندران
۳
۱
خیبر خرم آباد۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰
۲
نفت مسجدسلیمان
۰
۰
پارس جنوبی جم۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰
۳
فولاد یزد
۰
۱
خونه به خونه مازندران۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰
۴
راه آهن یزدان
۳
۰
استقلال اهواز۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰
۵
گل گهر سیرجان
۳
۱
ملوان بندرانزلی۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰
۶
مس کرمان
۱
۰
مس رفسنجان۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰
۷
اکسین البرز
۱
۰
بادران تهران۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰
۸
سپید رود رشت
۱
۰
آلومنیوم اراک۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰
۹
ایرانجوان بوشهر
۲
۱
فجر سپاسی شیراز۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۶
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
استقلال اهواز
۲
۲
نفت مسجدسلیمان۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۰:۰۰
۲
ملوان بندرانزلی
۱
۰
اکسین البرز۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۰:۰۰
۳
خیبر خرم آباد
۰
۲
راه آهن یزدان۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۰:۰۰
۴
پارس جنوبی جم
۱
۱
سپید رود رشت۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۰:۰۰
۵
مس رفسنجان
۵
۰
فولاد یزد۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۰:۰۰
۶
فجر سپاسی شیراز
۰
۰
نساجی مازندران۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۰:۰۰
۷
خونه به خونه مازندران
۱
۱
آلومنیوم اراک۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۰:۰۰
۸
بادران تهران
۱
۱
مس کرمان۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۰:۰۰
۹
گل گهر سیرجان
۳
۰
ایرانجوان بوشهر۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۰:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۵
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
آلومنیوم اراک
۱
۰
خیبر خرم آباد۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۵:۰۰
۲
مس کرمان
۲
۲
استقلال اهواز۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۵:۰۰
۳
ایرانجوان بوشهر
۳
۲
ملوان بندرانزلی۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۵:۰۰
۴
فولاد یزد
۰
۱
پارس جنوبی جم۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۵:۰۰
۵
نفت مسجدسلیمان
۰
۰
مس رفسنجان۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۵:۰۰
۶
نساجی مازندران
۳
۳
گل گهر سیرجان۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۵:۰۰
۷
سپید رود رشت
۳
۱
خونه به خونه مازندران۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۵:۰۰
۸
اکسین البرز
۳
۱
فجر سپاسی شیراز۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۵:۰۰
۹
راه آهن یزدان
۰
۱
بادران تهران۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۵:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۴
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
خیبر خرم آباد
۱
۲
اکسین البرز۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۳۰:۰۰
۲
بادران تهران
۰
۰
ایرانجوان بوشهر۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۳۰:۰۰
۳
پارس جنوبی جم
۰
۰
خونه به خونه مازندران۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۳۰:۰۰
۴
فجر سپاسی شیراز
۲
۲
راه آهن یزدان۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۳۰:۰۰
۵
گل گهر سیرجان
۰
۰
نفت مسجدسلیمان۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۳۰:۰۰
۶
استقلال اهواز
۱
۱
فولاد یزد۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۳۰:۰۰
۷
مس رفسنجان
۰
۱
آلومنیوم اراک۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۳۰:۰۰
۸
ملوان بندرانزلی
۱
۰
سپید رود رشت۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۳۰:۰۰
۹
نساجی مازندران
۰
۰
مس کرمان۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۳۰:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۳
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
آلومنیوم اراک
۰
۰
پارس جنوبی جم۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۰۰
۲
راه آهن یزدان
۲
۰
مس رفسنجان۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۰۰
۳
مس کرمان
۱
۱
گل گهر سیرجان۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۰۰
۴
اکسین البرز
۳
۰
استقلال اهواز۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۰۰
۵
سپید رود رشت
۰
۰
خیبر خرم آباد۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۰۰
۶
خونه به خونه مازندران
۲
۲
بادران تهران۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۰۰
۷
ایرانجوان بوشهر
۲
۲
نساجی مازندران۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۰۰
۸
فولاد یزد
۰
۰
ملوان بندرانزلی۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۰۰
۹
نفت مسجدسلیمان
۲
۰
فجر سپاسی شیراز۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۲
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
خیبر خرم آباد
۰
۱
پارس جنوبی جم۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۰
۲
فجر سپاسی شیراز
۱
۲
سپید رود رشت۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۰
۳
بادران تهران
۲
۱
فولاد یزد۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۰
۴
گل گهر سیرجان
۲
۱
اکسین البرز۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۰
۵
ایرانجوان بوشهر
۱
۱
مس کرمان۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۰
۶
ملوان بندرانزلی
۰
۰
راه آهن یزدان۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۰
۷
مس رفسنجان
۱
۲
خونه به خونه مازندران۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۰
۸
استقلال اهواز
۰
۳
آلومنیوم اراک۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۰
۹
نساجی مازندران
۲
۱
نفت مسجدسلیمان۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰:۰۰
لیگ دسته اول هفته ۱
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
سپید رود رشت
۱
۰
بادران تهران۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰:۰۰
۲
اکسین البرز
۳
۱
نساجی مازندران۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰:۰۰
۳
فولاد یزد
۱
۱
خیبر خرم آباد۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰:۰۰
۴
نفت مسجدسلیمان
۳
۰
ایرانجوان بوشهر۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰:۰۰
۵
راه آهن یزدان
۰
۲
گل گهر سیرجان۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰:۰۰
۶
خونه به خونه مازندران
۱
۰
استقلال اهواز۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰:۰۰
۷
آلومنیوم اراک
۲
۳
ملوان بندرانزلی۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰:۰۰
۸
پارس جنوبی جم
۱
۰
مس رفسنجان۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰:۰۰
۹
مس کرمان
۲
۲
فجر سپاسی شیراز۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰:۰۰

 

جدول دسته یک (۹۵-۹۶) – لیگ آزادگان ۹۶-۹۵

دسته یک لیگ آزادگان ۹۶-۹۵
تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱سپیدرود رشت۳۱۱۶۹۶۲۹۱۸۱۱۵۷
۲پارس جنوبی جم۳۱۱۴۱۴۳۲۵۱۲۱۳۵۶
۳ملوان۳۱۱۵۱۱۵۳۲۲۳۹۵۶
۴گل گهرسیرجان۳۱۱۴۱۱۶۴۳۳۰۱۳۵۳
۵بادران تهران۳۱۱۲۱۳۶۳۰۱۹۱۱۴۹
۶مس کرمان۳۱۱۱۱۵۵۳۳۲۰۱۳۴۸
۷خونه به خونه۳۰۱۳۹۸۳۸۲۹۹۴۸
۸آلومینیوم اراک۳۱۱۲۱۰۹۳۴۲۶۸۴۶
۹نساجی مازندران۳۰۱۱۱۰۹۳۸۳۳۵۴۳
۱۰اکسین البرز۳۱۱۱۹۱۱۳۵۲۸۷۴۲
۱۱مس رفسنجان۳۱۱۰۹۱۲۳۷۲۹۸۳۹
۱۲نفت‌ م.سلیمان۳۱۷۱۳۱۱۲۹۲۸۱۳۴
۱۳ایران جوان بوشهر۳۱۸۱۰۱۳۳۷۳۹۳۴
۱۴راه‌آهن۳۱۷۱۲۱۲۲۹۴۴-۱۵۳۳
۱۵خیبر خرم‌آباد۳۱۷۹۱۵۱۹۳۶-۱۷۳۰
۱۶فجر سپاسی۳۱۶۱۱۱۴۲۶۳۵۲۹
۱۷فولاد یزد۳۱۵۱۲۱۴۱۸۳۸-۲۰۲۷
۱۸استقلال اهواز۳۱۰۱۱۲۰۱۷۶۲-۴۵۱۱

 

برترین گلزنان لیگ دسته یک

ردیفبازیکننام تیمتعداد گل
۱محمد عباس زادهنساجی مازندران۲۰
۲سهیل حق شناسسپید رود رشت۱۰
۳اکبر صغیریگل گهر سیرجان۱۰
۴حمید کاظمیخونه به خونه مازندران۱۰
۵مهدی قایدیایرانجوان بوشهر۱۰
۶امیر میر بزرگیاکسین البرز۸
۷مهرداد آوخگل گهر سیرجان۸
۸مهدی دغاغلهمس کرمان۸

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*