خانه / بورس و سهام / نگاهی به هفته ای که گذشت و پیش بینی هفته آینده بورس

نگاهی به هفته ای که گذشت و پیش بینی هفته آینده بورس

در هفته ای که گذشت بازار توانست در تمام روزهای معاملاتی عملکرد مثبتی را به ثبت برساند و به جز روز دوشنبه که با روندی مبهم در معاملات بسیاری از گروه ها مواجه بودیم و شاخص کل تنها رشدی مختصر را به ثبت رساند، شاهد افزایش ملموس شاخص های اصلی بازار در دیگر روزها بودیم. در ابتدای هفته رونق معاملات در گروه محصولات شیمیایی ادامه یافت و این روند تا روز دوشنبه نیز پیگیری شد . گروه نفتی نیز از روز یکشنبه و به تبع تثبیت نرخ خوراک این گروه در لایحه بودجه تا روز سه شنبه مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفت. گروه بانکی و سرمایه گذاری نیز با وجود رونق معاملاتی در ابتدای هفته ، کمی با تزلزل مواجه شده اما در دو روز پایانی باز هم به مدار صعود بازگشتند. گروه فلزی نیز از اواسط هفته در کانون توجه قرار گرفت. خودرویی ها نیز وضعیت مناسبی را بیشتر روزهای هفته تجربه کردند. در این میان معدنی ها در پی افزایش بهره مالکانه در لایحه بودجه با سقوط شدیدی مواجه شده اما در روز چهارشنبه به مدار صعود بازگشتند. گروه هایی همچون سیمانی، ساختمانی، بیمه فنی مهندسی، انفورماتیک و دارو نیز در بیشتر روزهای معاملاتی این هفته معاملات رو به رشدی را تجربه کرده اند.

لایحه بودجه سال آینده : روز یکشنبه سرانجام رئیس جمهور لایحه بودجه سال 93 را تقدیم مجلس کرد. در نطقی که روحانی پس از ارائه این لایحه به مجلس ایراد کرد ، بر عزم دولت بر ادامه روند واگذاری ها و تامین مالی شرکت ها از طریق بورس در ادامه سال 92 و سال آینده تاکید شد . در لایحه بودجه 783 هزار میلیارد تومانی سال آینده قیمت نفتﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ برابر با 95 درصد متوسط ﺑﻬﺎي ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﻔﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺷﻤﺴﻲ تعیین شده و همچنین ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ (نفت ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی)ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 18.5 دﻻر در نظر گرفته شده است. از موارد تاثیرگذار بر گروه سنگ آهنی نیز می توان به بندی اشاره کرد که بر طبق آن بنابر این شده تا کلیه اﺳﺘﺨﺮاجﻛﻨﻨﺪگان ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗــﻮﺳﻌﻪ و ﻧــﻮﺳﺎزي ﻣــﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻣﻌـــﺪﻧﻲ اﻳـــﺮان و ﻳــﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘـﻨﺞ درﺻـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦﻗﻴﻤـﺖآزاد (دورهﺳـﻪﻣﺎﻫـﻪ ) ﺷـﻤﺶﻓـﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺳﻨﮓآﻫﻦ ، داﻧﻪﺑﻨﺪي و ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ واریز نمایند.

نرخ ارز در بودجه: با انتشار لایحه بودجه و صحبت های معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیرامون این لایحه مشخص گردید که نرخ دلار در بودجه سال آینده 2588 تا 2650 توامان در نظر گرفته شده و عزم دولت برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ ارز و تک نرخی شدن آن جدی است.

هدفمندی یارانه ها: با ارائه لایحه بودجه مشخص گردید که دولت تصمیمی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال آینده را ندارد و برخی گمانه زنی ها نیز از احتمال ارائه لایحه اجرای فاز دوم هدفمندی در اوایل سال آینده از سوی دولت به مجلس و اجرایی شدن این پروژه در شش ماه دوم سال 93 سخن به میان آورد. این امر باعث شده تا صنایعی که با مصرف قابل ملاحظه نهاده های انرژی مواجه هستند، بار دیگر مورد توجه فعالان بازار قرار گیرند چرا که حداقل در ماه های پیش رو خبری از افزایش نرخ نهاده های انرژی نخواهد بود.

سهام عدالت و ابزارهای مالی: در این هفته شاهد بودیم که وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای پرداخت سود سهام در سال آینده خبر داد و همچنین رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت نیز از کار بر روی ایجاد کارگزاری سهام عدالت برای معاملات این سهام و همچنین بررسی طرح فرآیند اجرایی ورود شرکت‌های سرمایه گذاری به بورس در کمیسیون ویژه اصل44 مجلس در هفته آینده سخن به میان آورد.

همچنین شاهد بودیم که رئیس سازمان بورس نیز از انجام هماهنگی ها میان این نهاد با وزارت نفت و مسکن در راه ایجاد صندوق های پروژه و تامین مالی پروژه های پالایشی و پتروشیمی و ساخت و ساز از طریق این صندوق ها صحبت هایی را به میان آورد.

پیش بینی هفته آینده:

ادامه روند ورود نقدینگی به بازار و تداوم حجم و ارزش بالای معاملات در هفته های اخیر، امری است که عقبگرد ملموس بازار را چندان توجیه پذیر نشان نمی دهد. هرچند با در نظر گرفتن رشد نسبتا موزون گروه های مختلف در هفته جاری، می توان فزونی عرضه سهام در بسیاری از گروه ها به منظور شناسایی سود و در نتیجه اصلاح قیمتی البته نه چندان شدید را دور از ذهن ندانست. با در نظر گرفتن روند ورود چرخشی به گروه های مختلف از سوی سرمایه گذاران، انتظار می رود که در اواسط هفته بار دیگر اقبال به گروه محصولات شیمیایی و همچنین نفتی را شاهد باشیم. افت ارزش سهام در میان فولادی ها و برخی دیگر از نمادهای گروه فلزات اساسی نیز منطقی به نظر می رسد. سیمانی ها ودارویی ها نیز در معرض اصلاح قیمتی در برخی از جلسات معاملاتی هفته قرار دارند. در گروه معدنی نیز گمان نمی شود که نمادهای معاملاتی بتوانند روند با ثباتی را تجربه کنند. تعادل نسبی در گروه بانکی و سرمایه گذاری و افت نسبی نمادهای خودرویی و بیمه ای نیز محتمل است.

هر چند هجوم امواج نقدینگی از بازار های موازی به بازار سرمایه مانع از اصلاحات قیمتی شده است اما جریانات قوی عرضه توسط برخی بازیگران بزرگ  طی هفته گذشته نشانگر نگرانی آنها از خریدهای عجولانه و همراه باانتظار غیرمعقول تازه واردین بورس تهران می باشد.

نمابورس

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*