خانه / عکس / آخرین وداع لیلی رشیدی با پدرش قبل از خاکسپاری +عکس

آخرین وداع لیلی رشیدی با پدرش قبل از خاکسپاری +عکس

مرحوم داوود رشیدی در خانه ابدی آرام گرفت

همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی

همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی
همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی
همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی
همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی
همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی
  همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی
همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی
همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی
همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی
همسر لیلی رشیدی مراسم تشییع هنرمندان خانواده داوود رشیدی خانه و منزل داوود رشیدی خاکسپاری بازیگران تشییع جنازه بازیگران بیوگرافی داوود رشیدی

*عکاس: مهدی مریزاد/ فارس

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*