خانه / بازار / قیمت انواع رینگ اسپرت پژو پارس ،۴۰۵ ،۲۰۶ و رانا +عکس

قیمت انواع رینگ اسپرت پژو پارس ،۴۰۵ ،۲۰۶ و رانا +عکس

رینگ ۴۳۳ سایز ۱۴ مناسب جهت رینگ پژو ۴۰۵،رینگ پژو ۲۰۶،رینگ پژو ۲۰۷،رینگ پژو پارس،رینگ رانا می باشد.
مشخصات فنی
قطر رینگ : ۱۴ اینچ
عرض رینگ : ۶ اینچ
تعداد جای پیچ : ۴ عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : ۱۰۸ میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : ۲۵ میلی متر
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت

قیمت : ۶,٠٠٠,٠٠٠ ریال

**********************************

رینگ ۴۲۲سایز ۱۵ مناسب جهت رینگ پژو ۴۰۵ ، رینگ پژو پارس ، رینگ پژو ۲۰۶ ، رینگ پژو ۲۰۷ ، رینگ سمند ، رینگ زانتیا ، رینگ رانا ، رینگ مگان ، رینگ L90 می باشد
مشخصات فنی
قطر رینگ : ۱۵ اینچ
عرض رینگ : ۶٫۵اینچ
تعداد جای پیچ : ۸ عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : ۱۰۰ و ۱۰۸ میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : ۲۰ میلی متر
لاستیک مناسب رینگ ۴۲۲ پژو ۴۰۵ ، پژو پارس ، سمند ، زانتیا ، مگان ، L90 ، رانا : ۲۰۵/۶۰/۱۵ —- ۱۸۵/۶۵/۱۵
لاستیک مناسب رینگ ۴۲۲ پژو ۲۰۶ ، پژو ۲۰۷ : ۲۰۵/۵۰/۱۵ —- ۱۹۵/۵۵/۱۵

ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت

قیمت : ۶,٨٠٠,٠٠٠ ریال

*****************************

رینگ ۱۱۴۰ سایز ۱۵ مناسب جهت رینگ پژو ۴۰۵ ، رینگ پژو پارس ، رینگ پژو ۲۰۶ ، رینگ پژو ۲۰۷ ، رینگ سمند ، رینگ زانتیا ، رینگ رانا ، رینگ مگان ، رینگ L90 می باشد
مشخصات فنی
قطر رینگ : ۱۵ اینچ
عرض رینگ : ۷ اینچ
تعداد جای پیچ : ۸ عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : ۱۰۰ و ۱۰۸ میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : ۱۸ میلی متر
لاستیک مناسب رینگ ۱۱۴۰ پژو ۴۰۵ ، پژو پارس ، سمند : ۲۰۵/۶۰/۱۵ —- ۲۰۵/۵۵/۱۶
لاستیک مناسب رینگ ۱۱۴۰ پژو ۲۰۶ ، پژو ۲۰۷ ، رانا : ۲۰۵/۵۰/۱۵ —- ۱۹۵/۵۵/۱۵
لاستیک مناسب رینگ ۱۱۴۰ زانتیا ، L90 ، مگان :

ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت

قیمت : ۶,٨٠٠,٠٠٠ ریال

************************

رینگ اسپرت LG22 سایز ۱۵ مناسب جهت رینگ پژو ۴۰۵ ، رینگ پژو پارس ، رینگ پژو ۲۰۶ ، رینگ پژو ۲۰۷ ، رینگ سمند ، رینگ زانتیا ، رینگ رانا ، رینگ مگان ، رینگ L90 می باشد
مشخصات فنی
قطر رینگ : ۱۵ اینچ
عرض رینگ : ۷اینچ
تعداد جای پیچ : ۸ عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : ۱۰۰ و ۱۰۸ میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : ۱۸ میلی متر
لاستیک مناسب رینگ LG22 پژو ۴۰۵ ، پژو پارس ، سمند ، زانتیا ، مگان ، L90 ، رانا : ۲۰۵/۶۰/۱۵ —- ۱۸۵/۶۵/۱۵
لاستیک مناسب رینگ LG22 پژو ۲۰۶ ، پژو ۲۰۷ : ۲۰۵/۵۰/۱۵ —- ۱۹۵/۵۵/۱۵

ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت

قیمت : ۶,٨٠٠,٠٠٠ ریال

ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت

ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۱۵)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۱۶)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۱۷)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۱۸)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۱۹)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۲۰)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۲۱)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۲۲)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۲۳)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۲۴)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۲۵)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
کد :(۱۲۶)۱۵
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰

 

۲۰ آخرین نظرات کاربران و بینندگان

 1. قیمت درج شده شما قزمت یک عدد رینگ است یا ۴ عدد ممنون

 2. برا خرید باید چه کنم؟

  • با سلام فروش رینگ صلیبی و ۱۰ پر سمندی و پنج پر دوشاخ که جزو لیست این عزیز نمی باشد با قینت های اثتسنایی ۶۳۰ هزار تومان برای هر ۴ عدد. …رینگ ها نو و تولید داخل میباشد….با تشکر

 3. چجوری ارتباط برقرار کنیم برا خرید؟

 4. چطور باید خرید کنم؟؟

 5. سلام چه جوری میشه تماس گرفت

 6. از نظر کیفیت چه فرقی بین این رینگها و رینگهای الومینیومی تولید شرکت های خودروساز داخلی هست؟

 7. پراید دس دوم ۶ملیون ۴عدد رینگ ۶ملیون 😐😐😐😐

 8. سلام قیمت چهار عدد رینگ ایپرت خرچنگی برای پارس چتد میشه

 9. سلام کد ١۵/١٢۶ دارید؟

 10. سلام خسته نباشید
  این رینگ ۴۳۳ ۱۴اینچ که گذاشتید براق هست یا معمولیه؟

 11. من رینگ lg 22 رو میخوام

 12. سلام
  واقعا شما فروشگاه اینترنتی هم دارید یا فقط واسه خنده این آگهی ها رو میذارین؟
  آگهی که نه اسم و نه آدرس و نه تلفن تماس و نه سبد فروش داره رو واسه چی میداریم در معرض نمایش عموم؟
  خب اگه جنس رو نداری آگهی رو پاکش کن

 13. آقا این قیمت ها الکیه. من تو بازار هستم و این ششصد تومن اندازه یه جفت رینگه نه چهار تا. سم پاشی نکنید تو این بازار بی سر و سامون

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*