خانه / بورس و سهام / تحليل بنيادي و وضعیت شرکت “نفت پارس”

تحليل بنيادي و وضعیت شرکت “نفت پارس”

معرفی شرکت “نفت پارس” :

شرکت نفت پارس در آذرماه 1337 با سرمایه 150 میلیون ریال تاسیس شد.شرکت به صورت سهامی عام ثبت شد واز سال 41 سهام آن در بورس تهران عرضه شد.بر اساس گزارشات رسمی،شرکت در سال 1341 ظرفیت بالای تولید 20هزار تن روغن موتور ،2 هزار تن گریس،2 هزار تن پارافین جامد ومقداری حشره کش را داشته است.هم اکنون شرکت با سرمایه 250000 میلیون ریال ظرفیت تولید بیش از 95 میلیون لیتر انواع روانکار و بیش از 8 هزار تن پارافین واسلاک واکس و بیش از 3 هزار تن گریس را دارد.

محصولات

ظرفیت تولید در سال 1341

(سرمایه 150میلیون ریال)

ظرفیت تولید درسال1392

(سرمایه 250000میلیون ریال)

درصد تغییر

گریس

2هزارتن

3.5هزارتن

75%

پارافین

2هزارتن

8هزارتن

300%

معرفی سهامداران شرکت:

سود نفت پارس سود شنفت سهامداران نفت پارس تحلیل نفت پارس تحلیل بورس تحلیل بنیادی نفت پارس تحلیل بنیادی سهام پیش بینی شنفت بهترین تحلیل بنیادی اخبار سهام اخبار بورس

درآمد شرکت:

شرکت نفت پارس با نماد شنفت پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29،12،92 براساس عملکرد 6 ماهه شرکت با سرمایه 250000 میلیون ریال را مبلغ 3866 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است. فروش سال جاری شنفت براساس عملکرد 6ماهه 6215546 میلیون ریال پیش بینی شده است که حاشیه سود ناخالص (margin) شرکت را معادل 32 درصد و حاشیه سود خالص را معادل 15.55 درصد قرار می دهد.

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شنفت:

1)شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را درتاریخ های 6،12،91 و 20،12،91 مبلغ 1037 ریال،درتاریخ 9،2،92 مبلغ 1196 ریال،درتاریخ 25،3،92 مبلغ 1431 ریال،درتاریخ های 9،5،92 و 13،6،92 مبلغ 2263 ریال،درتاریخ 20،7،92 مبلغ 3217 ریال(که به بازار منعکس نگردید) و درتاریخ 1،8،92 مبلغ 3866 ریال اعلام گردید.،که طی آخرین گزارش منتهی به 20،7،92 شرکت از تعدیل مثبت 71 درصدی طی سال جاری برخوردار خواهد شد.

شرکت دلایل تعدیل را موارد زیر اعلام نموده است:

الف)افزایش نرخ فروش ضد یخ نسبت به آخرین نرخ پیش بینی شده

ب)کاهش نرخ خرید لوبکات نسبت به آخرین نرخ پیش بینی شده(ازمبلغ 16،160 ریال به مبلغ 16000 ریال)

ج)کاهش نرخ خرید مونو اتیلن گلایکول نسبت به آخرین نرخ پیش بینی شده(از نرخ 33220 ریال به مبلغ 30000 ریال)

د)کاهش نرخ خرید دو قلم ادتیو اصلی به دلیل استفاده از ارزمبادلاتی

ه)پیش بینی افزایش درآمد سرمایه گذاریها براساس عملکرد 6 ماهه واقعی اول

و)پیش بینی کاهش حدود 10 درصدی میزان تولید وفروش

2)نتیجه عملیات شرکت طی 6 ماهه اول سال مالی مورد گزارش به ترتیب منجر به پوشش 52 درصدی فروش، 49 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته و 65 درصدی سود خالص هرسهم پیش بینی شده می باشد.

سال مالی منتهی به 31،6،92

پیش بینی برای سال مالی منتهی به 29،12،92

درصد پوشش(آن میزان از بودجه که طبق عملکرد شرکت به حیطه اجرا رسید)

فروش

3247434

6215546

52%

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(2059922)

(4227667)

49%

سود هر سهم(پس از کسر مالیات)

2522

3866

65%

سود خالص(پس از کسر مالیات)

633019

966587

65%

3)سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ (شامل تعداد 15000 سهم، به ارزش هر سهم 10000 ریال) بوده که پس از چند بار افزایش،سرمایه شرکت به مبلغ 250000 میلیون ریال از محل سود انباشته رسیده است.

4) پیش بینی عملکرد سال مالی 92درمقایسه با عملکرد واقعی سال قبل به ترتیب فروش 64 درصد افزایش،بهای تمام شده کالای فروش رفته 46 درصد افزایش،سود عملیاتی 1019 میلیارد ریال افزایش وسود خالص پس از کسر مالیات مبلغ 656 میلیارد ریال افزایش داشته است.

تشریح فعالیتهای شرکت:

1)شرکت اعلام نموده است که هئیت مدیره در نظر دارد معادل 30 درصد سود خالص سال مالی 92 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

2)ظرفیت تولید شرکت نفت پارس: (ظرفیت اسمی وواقعی)

محصول

واحد

ظرفیت اسمی

ظرفیت پیش بینی سال مالی منتهی به 29،12،92

ظرفیت واقعی دوره منتهی به 31،06،92

گریس

کیلوگرم

000،000،12

072،977،6

973،235،3

پارافین واسلاک واکس

کیلوگرم

000،000،10

713،217،18

220،909،8

ضدیخ

لیتر

000،000،2

501،100،2

501،100،2

انواع روانکار

لیتر

111،111،111

259،578،155

742،038،95

برطبق جدول بالا شرکت توانسته بیش از ظرفیت اسمی(پیش بینی شده)ضدیخ تولید کند واین می تواند نشان از توانایی بالفعل شرکت در تولید این محصول باشد.

3)فروش خالص برحسب محصولات به شرح زیر قابل تفکیک است:

فروش داخلی:

نام محصول

واحد

پیش بینی سال مالی منتهی به 92،12،29

عملکرد دوره مالی منتهی به 31،06،92

مقدار

مبلغ

مقدار

مبلغ

انواع روانکارها

لیتر

154634909

5268454

76189666

2785699

گریس

کیلوگرم

6977072

485293

3189216

223456

ضدیخ

لیتر

1772060

106333

1258268

77222

پارافین واسلاک

کیلوگرم

18217713

340778

8005920

146369

جمع فروش داخلی

6200858

3232746

فروش صادراتی:

انواع روانکار

لیتر

943350

14668

943350

14688

جمع فروش صادراتی

14668

14668

جمع کل فروش(داخلی وصادراتی)

6215546

3247434

درآمد حاصل از فروش محصولات داخلی:

محصولات

درآمد شرکت برای سال مالی منتهی به 31،06،92

(میلیون ریال)

پیش بینی درآمد شرکت برای سال مالی منتهی 29،12،92

(میلیون ریال)

درصد تغییر

گریس

61371.66

60005.30

(2.22%)

پارافین واسلاک واکس

18282.59

18705.86

2.31%

ضدیخ

61371.663

60005.304

2.22%

انواع روانکار

36562.688

34070.275

(6.81%)

مجموع

186283.07

182336.836

(2.11%)

درآمد حاصل از فروش صادرات محصولات:

محصول صادراتی

درآمد شرکت برای سال مالی منتهی به 31،06،92

(میلیون ریال)

پیش بینی درآمد شرکت برای سال مالی منتهی 29،12،92

(میلیون ریال)

درصد تغییر

انواع روانکار

15570.042

15570.042

0%

*بازارفروش داخلی وخارجی وارز مورد استفاده:

بازار فروش

واقعی دوره منتهی به 31،06،92

واقعی سال مالی منتهی به30،12،91

مبلغ میلیون ریال

درصد به کل

مبلغ میلیون ریال

درصد به کل

داخلی

746،232،3

100

941،767،3

100

خارجی

688،14

0

308،18

0

جمع

434،247،3

249،786،3

*ارز مورد استفاده جهت انجام فروش صادراتی برای دوره مالی منتهی به 31،06،92 مبلغ3580 تومان درنظر گرفته شده بود که پس از دوره 6 ماهه با افزایش نرخ ارز میزان سود حاصل از فروش صادراتی شرکت به مراتب افزایش یافت.اما با درنظر داشتن سیاست یکسان سازی نرخ ارز(ارزمبادلاتی 2800 تومان)میزان سود آوری شرکت نسبت به ارز آزاد کاهش می بابد ولی با تثبیت این سیاست می توانیم شاهد حمایت دولت در مسیر فروش صادراتی باشیم.

4)شرکت مصرف لوبکات خود را طی سال مالی منتهی به 29،12،92 بالغ بر 180 میلیون لیتر پیش بینی کرده است.شرکت طی سال مالی منتهی به 31،6،92 نسبت به سال مالی منتهی 31،6،91 مصرف لوبکات خود را 130 درصدافزایش داده است.

به طور کلی شرکت نفت پارس بالغ بر 87 درصد از محصولات خود را از داخل وحدود 13 درصد آن را از خارج تامین می نماید.طبق پیش بینی شرکت برای سال مالی منتهی به 29،12،92 ،بالغ بر 392 میلیارد تومان هزینه تامین مواد اولیه از داخل و 56 میلیارد تومان از خارج خواهد بود،که درمقایسه با عملکرد واقعی شرکت برای سال مالی منتهی به 30،12،91 هزینه تامین مواد اولیه برای سال جاری با 66 درصد افزایش همراه خواهد بود.

جدول مصارف ارزی:

مصارف ارزی

پیش بینی سال مالی منتهی به 29،12،92

واقعی سال مالی منتهی به 30،12،91

نوع ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ میلیون ریال

نوع ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ میلیون ریال

خرید مواد اولیه

دلار

048،225،16

35000

877،567

دلار

681،390،20

623،25

470،522

5)منابع تأمین خوراک (لوبکات):

در سال مالی 89 تا 90 بالغ بر 76 میلیارد ریال هزینه خرید لوبکات از شرکت پخش و پالایش و پالایشگاههای زیر بوده است که محل تامین این دوسال در جدول زیر آمده است.پیش بینی می گردد برای سال جاری منتهی به 92 تامین خوراک از پالایشگاه ها افزایش یابد وشرکت پالایش وپخش با افزایش 20 درصدی تامین لوبکات نفت پارس در جهت تامین کسری این ماده اولیه پیش برود.

منابع تأمین لوبکات (خوراک اصلی) نفت پارس

نام شرکت

مبلغ ( میلیون ریال)

درصد از کل

پالایشگاه اصفهان

31083

41%

پالایشگاه اراک

22668

30%

شرکت پخش و پالایش

15092

20%

پالایشگاه آبادان

4883

6%

پالایشگاه تهران

281

0.4%

پالایشگاه تبریز

21

0.03%

سایر

2122

3%

جمع

76150

100%

بررسي ترازنامه شركت:

طبق ترازنامه انتظار افزایش نسبت جاری وتوانایی پرداخت دیون کوتاه مدت به دلیل افزایش دارایی های جاری را خواهیم داشت.وجود تسهیلات مالی دریافتی سبب استراتژی تهاجمی وریسک شرکت همراه با رشد خواهد شد.

نسبت های مالی:

مهم ترین نسبت های مالی

پیش بینی سال مالی منتهی به 29،12،92(*)

پیش بینی سال مالی منتهی به 30،12،91(**)

درصد تغییر

(*نسبت به **)

دوره مالی منتهی به 31،06،92

(*)

دوره مالی منتهی به 31،06،91

(**)

دوره مالی منتهی به 30،12،91

(عملکرد محقق)

درصد تغییر

(*نسبت به **)

بازده دارایی ها

17%

3%

11.48%

467%

حاشیه سود ناخالص

32%

22%

45.45%

37%

24.47%

24%

51.20%

حاشیه سود خالص

15.55%

5%

211%

19.5%

5%

8%

290%

دوره وصول مطالبات

87

135

50

(35%)

دوره پرداخت بدهی ها

81

32

21

153%

دوره گردش کالا

186

186

77.67

0%

نکته مهم :طبق نسبت های مالی محاسبه شده ،حاشیه سود خالص وناخالص به دلیل پیش بینی کاهش نرخ لوبکات با افزایش روبرو خواهد بود.

نتیجه گیری:

1)بر طبق پیش بینی های انجام شده نرخ لوبکات شرکت بری سال مالی منتهی به 29،12،92 با کاهش حداقل 20 درصد مواجه خواهد شد که کاهش نرخ لوبکات سبب افزایش حاشیه سود خالص وناخالص خواهد شد.

2)طبق پیش بینی های انجام گرفته ارز مورد استفاده برای سال مالی منتهی به 29،12،92 مبلغ 3000 خواهد بود،که طبق سیاست یکسان سازی نرخ ارز (ارز مبادلاتی 2800 تومان ) انتظار کاهش سود را خواهیم داشت ولی این کاهش بسیار چشمگیر نیست وحمایت دولت به دنبال سیاست یکسان سازی سبب جبران همین کاهش سود خواهد شد.

3)با توجه به اینکه عمده مصارف نیرویی شرکت را گاز طبیعی واکستراکت تشکیل می دهد وبرق در رتبه سوم هزینه های انرژی شرکت قرار دارد بنابراین اثرات طرح آزادسازی یارانه های انرژی بیش از پیش روی شرکت اثرگذار است.

4)به علت وجود دعوی حقوقی میان شرکت نفت پارس وشرکت پالایش وپخش حول کسری لوبکات تحویلی مورد نیاز به شرکت نفت پارس احتمال افزایش وتامین کسری لوبکات شرکت شنفت وجود دارد.

5)با افزایش فروش پیش بینی شده بالغ بر 56 درصد برای سال مالی منتهی به 29،12،92 به دلیل افزایش نرخ محصولات اصلی به میزان 60 درصد و پیش بینی افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به میزان 71 درصد برای سال جاری به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه اصلی به میزان 83 درصد می توان انتظار افزایش سود ناخالص به دلیل افزایش فروش وبهای تمام شده را داشت.

6)طبق بررسی های تکنیکالی میان مدت و بلند مدت شرکت نفت پارس شاهد رفع اصلاحات قیمتی این شرکت هستیم وبا کاهش 20 تا 30 درصدی نرخ لوبکات وافزایش 20 درصدی تامین لوبکات از محل پالایش وپخش نرخ افزایش قیمت هر سهم را تا حدود 5200 وافت آن را تا4100 پیش بینی می کنیم.

*بدیهی است تحلیل فوق به معنای پیشنهاد خرید وفروش نبوده ودر صورت استفاده از روش های محاسباتی دیگر ممکن است اعداد دیگری بدست آید.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*