خانه / آخرین اخبار / جزئیات کامل ساخت مسکن‌ مهر در 19 شهر + جدول

جزئیات کامل ساخت مسکن‌ مهر در 19 شهر + جدول

به گزارش ساتین به نقل از تسنیم، شش سال پیش رسالت شهرهای جدید ایران وارد فاز جدیدی شد و با اجرای مسکن مهر بخشی از پروژه‌های این طرح در ۱۹ شهر جدید جانمایی شد تا به این ترتیب بخشی از نیازهای آینده کشور به واحد مسکونی از طریق این شهرها تامین شود.

بر این اساس سهمیه ۴۰۰ هزار واحدی برای ۱۹ شهر جدید تعریف و اقدامات اولیه برای جانمایی و ساخت این تعداد واحد مسکن مهر به سرعت آغاز شد.

۳ شهر جدید پایتخت یعنی پرند، پردیس، اندیشه و هشتگرد به‌عنوان شهر جدید استان البرز در مجموع بیشترین تعداد واحد مسکن مهر را در خود جای داده‌اند. بر اساس جدول شرکت عمران شهرهای جدید ایران سهمیه مسکن مهر این چهار شهر ۲۳۰ هزار و ۳۳ واحد یعنی ۵۷.۵ درصد از تمام واحدهای مسکن مهر سراسر کشور در شعاع ۸۰ کیلومتری پایتخت واقع شده است.

البته میزان عملکرد قرارداد این چهار شهر با سهمیه‌های در نظر گرفته برای آنها اندکی متفاوت است، چه آنکه سهمیه شهر پرند ۹۴ هزار و ۸۳۰ واحد بوده حال آن‌که عملکرد قرارداد این شهر در مسکن مهر ۹۵ هزار و ۷۸۵ واحد است. از این تعداد ۸۴ هزار و ۱۳۹ واحد در مرحله اتمام سفتکاری قرار دارند و ۴۹ هزار و ۲۳۱ واحد نیز از مرحله نازک‌کاری عبور کرده‌اند. در مجموع پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر پرند ۸۱.۴۱ درصد است.

برخلاف پرند، در پردیس روند معکوسی حاکم بوده و با وجود سهمیه ۸۹ هزار و ۴۵۶ واحدی این شهر، اما عملکرد قرارداد حدود ۲ هزار واحد کمتر و ۸۷ هزار و ۴۲۷ واحد است. از این تعداد واحد مسکونی نیز ۳۲ هزار و ۳۶۳ واحد در مرحله اتمام سفتکاری و ۸ هزارو ۳۸۴ واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارند. پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر پردیس ۳۷.۸۸ درصد است که پس از شهر بدون جمعیت امیرکبیر کمترین پیشرفت فیزیکی را در بین ۱۹ شهر جدید ایران دارد.

عملکرد قراردادی شهر هشتگرد بیش از ۱۱ هزار واحد از سهمیه در نظر گرفته شده برای آن بیشتر است. در حالی سهمیه مسکن مهر هشتگرد ۴۰ هزار واحد بوده که هم‌اکنون ۵۱ هزار و ۸۲۷ واحد در این در حال ساخت است که ۳۱ هزار و ۴۱۴ واحد در مرحله اتمام سفتکاری و ۲۰ هزار و ۲۷۴ واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارند. میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای این شهر ۷۹.۷۱ درصد است.

سهمیه مسکن مهر شهر جدید گلبهار خراسان رضوی ۳۹ هزار و ۳۱۴ واحد بوده، اما عملکرد قراردادی این شهر ۳۹ هزار و ۴۳۳ واحد است. ۲۷ هزار و ۷۸۸ واحد مسکن مهر گلبهار در مرحله اتمام سفتکاری و ۱۶ هزار و ۱۵۵ واحد نیز در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارد. پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر این شهر ۶۹.۶۳ درصد گزارش شده است.

شهر سهند در آذربایجان شرقی سهمیه ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحدی در مسکن مهر داشته، حال آن‌که عملکرد قراردادی این شهر ۳۶ هزار و ۲۲۵ واحد است. هم‌اکنون ۳۳ هزار و ۳۴۷ واحد در مرحله اتمام سفتکاری و ۲۶ هزار و ۲۲ واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارد. مسکن مهر سهند با پیشرفت فیزیکی ۸۹.۹۴ درصدی پس از عالیشهر دومین شهر پیش‌رو در پیشرفت ساخت واحدهای مسکن مهر محسوب می‌شود.

فولادشهر اصفهان نیز دیگر شهری است که با سهمیه ۳۰ هزار و ۳۰۰ واحدی، ۳۰ هزار و ۹۰۸ واحد مسکن مهر عملکرد قراردادی دارد. ۲۴ هزار و ۵۶۴ واحد مسکن مهر این شهر در مرحله اتمام سفتکاری و ۱۵ هزار و یک واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارد. میانگین پیشرفیت فیزیکی این واحدها ۷۸.۴۵ درصد است.

سهمیه مسکن مهر شهر جدید صدرا در استان فارس ۲۵ هزار و ۲۰۰ واحد بوده که این شهر نیز ماند اکثر شهرهای جدید عملکرد قراردادی بیش از سهمیه داشته است. هم‌اکنون از ۲۶ هزار و ۴۴۹ واحد مسکن مهر صدرا، ۲۲ هزار و ۴۰۵ واحد و ۱۶ هزار و ۸۳۶ واحد به ترتیب در مرحله اتمام سفتکاری و اتمام نازک‌کاری قرار دارند. صدرا یکی از سه شهری محسوب می‌شود که پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر آن از مرز ۸۴.۵ درصد عبور کرده است.

بهارستان نیز با سهمیه ۱۱ هزار واحدی دیگر شهر جدید اصفهان است که عملکرد قرارداد آن حدود ۱۰۰۰ واحد بیشتر و ۱۱ هزار و ۹۴۰ واحد است. تعداد مسکن مهر این شهر که در مرحله اتمام سفتکاری قرار دارد ۷ هزار و ۸۰۷ واحد و تعداد مسکن مهری که در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارد ۳ هزرا و ۲۴۹ واحد است. میانگین پیشرفت فیزیکی ۱۱ هزار و ۹۴۰ واحد سهمیه بهارستان ۶۸.۹۹ درصد گزارش شده است.

همچنین مسکن مهر در مجلسی اصفهان ۵ هزار و ۸۸۵ واحد سهمیه داشته که در نهایت با هشت واحد اضافه عملکرد قراردادی این شهر ۵ هزار و ۸۹۳ واحد است. از این تعداد ۴ هزار و ۸۵ واحد در مرحله اتمام سفتکاری و ۲ هزار و ۸۴۵ واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارد که پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر مجلسی ۷۹.۱۲ درصد اعلام شده است.

*مسکن مهر عالیشهر بیشترین پیشرفت فیزیکی

سهمیه رامین و شیرین‌شهر خوزستان، عالیشهر بوشهر و بینالود خراسان رضوی نیز به ترتیب ۵ هزار و ۷۷۴ واحد، ۴ هزار و ۷۷۵، ۴ هزار و ۸۵۶ و ۳ هزار و ۳۵۴ واحد بوده که عملکرد قرارداد این چهار شهر نیز به ترتیب ۵ هزار و ۹۳۲ واحد، ۵ هزار و ۵۴۵، ۴ هزار و ۸۶۹ و ۳ هزار و ۷۴۵ است.

عملکرد اتمام سفتکاری این چهار شهر نیز به ترتیب ۴ هزار و ۲۷۸ واحد، ۲ هزار و ۲۲۴، ۴ هزار و ۵۵۰ و ۲ هزار و ۶۷۴ واحد است. عملکرد اتمام نازک‌کاری چهار شهر مذکور نیز یک‌هزار و ۳۵۶ واحد، ۲۳۸ واحد، ۳ هزار و ۳۵۹ و هزار و ۵۲۸ واحد گزارش شده است. پیشرفیت فیزیکی کل پروژه‌های مسکن مهر رامین ۶۵.۴۴ درصد، شیرین‌شهر ۵۲.۵۷، ۹۱.۴ و ۷۷.۲۵ درصد است.

مهاجران مرکزی، رامشار سیستان و بلوچستان، ایوانکی سمنان و علوی هرمزگان چهار شهر جدید هستند که سهمیه مسکن مهر آنها با عملکرد قرارداد برابر است و هیچ واحدی اضافه‌ای در این شهرها ساخته نشده است.

*مسکن مهر امیرکبیر کمترین پیشرفت فیزیکی

سهمیه و عملکرد قرارداد این چهار شهر به ترتیب ۱۶۳۰ واحد، ۸۰۴، ۵۴۴ و ۱۰۰ واحد است. عملکرد اتمام سفتکاری مسکن مهر مهاجران ۱۲۰۲ واحد، رامشار ۶۶۷، ایوانکی ۳۶۱ و علوی ۱۰۰ واحد است. همچنین عملکرد نازک‌کاری پروژه‌های مسکن مهر سه شهر اول به ترتیب ۵۴۱ واحد، ۳۶۸، ۱۷۳ و صفر واحد نیز برای شهر علوی است.

پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر مهاجران ۷۲.۰۷ درصد، رامشار ۷۴.۹۶، ایوانکی ۷۱.۴۵ و علوی ۶۸ درصد است.

سهمیه شهر جدید امیرکبیر استان مرکزی ۱۱۳۱ واحد و عملکرد قرارداد آن ۱۵۸۱ واحد است. ۷۹ واحد مسکن مهر این شهر در مرحله اتمام سفتکاری قرار دارد و هیچ واحدی هم به مرحله اتمام نازک‌کاری نرسیده است. میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر این شهر در پایین‌ترین سطح نسبت به ۱۸ شهر دیگر قرار دارد و ۲۵.۴۱ درصد گزارش شده است.

ایوانکی، رامین، شیرین‌شهر و امیرکبیر چهار شهر جدیدی هستند که هنوز به مرحله جمعیت‌پذیری نرسیده‌اند. در مجموع سهمیه مسکن مهر ۱۹ شهر جدید ایران ۴۰۰ هزار واحد بوده که عملکرد قرارداد این شهرها ۴۱۵ هزار و ۸۹۴ واحد است. هم‌اکنون ۲۸۶ هزار و ۵۴۸ واحد (۷۲ درصد) در مرحله اتمام سفتکاری و ۱۶۶ هزار و ۷۰۴ واحد (۴۲ درصد) در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارند.

بررسی برنامه و عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص مسکن مهر حاکی از آن است که میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این طرح ۷۲ درصد است.

ردیفشهر جدیدسهمیهعملکرد قرارداد (واحد)عملکرد اتمام سفتکاری (واحد)عملکرد اتمام نازک‌کاری (واحد)پیشرفت فیزیکی(درصد)
1پرند9483095785841394923181.41
2پردیس894568742732363838437.88
3هشتگرد4000051827314142027479.71
4گلبهار3931439433277881615569.63
5سهند3530036225333472602289.94
6فولاد شهر3030030908245641500178.45
7صدرا2520026449224051683684.51
8بهارستان11000119407807324968.99
9مجلسی588558934685284579.12
10رامین577459324278135665.44
11اندیشه57475257190164439.99
12عالیشهر485648694550385991.40
13شیرین‌شهر47755545222423852.57
14بینالود335437452674152877.25
15مهاجران16301630120254172.7
16امیرکبیر1131158179028.41
17رامشار80480467736874.96
18ایوانکی54454436117371.45
19علوی100100100068

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*