خانه / آخرین اخبار / آخرين وضعیت نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی

آخرين وضعیت نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی

به گزارش ساتین و به نقل از باشگاه خبرنگاران، در این بخش درصد سود حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به صورت یکجا مشاهده می نمایید و می‌توانید با مقایسه نرخ سود بانکها و موسسات، برای سرمایه گذاری انتخاب مناسب تری داشته باشید.

* کاربران محترم برخی بانک ها و موسسات مالی در پایان مهلت سررسید حساب ها مبالغی را به عنوان اضافه سود لحاظ می کنند, به سبب موقتی بودن و نامشخص بودن مبالغ آن در جداول زیر محاسبه نشده است.

ملیملتکشاورزیصادراتسپهتجارت
کوتاه مدت عادی777977
کوتاه مدت 4 ماهه101010سه ماهه

10

1010
6ماهه12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

یک ساله171717171717
دوساله18.518.818.518.518.518.5
سه ساله191919191919
چهارساله19.519.519.519.519.519.5
پنج ساله202020202020
پست بانکمسکنصنعت و معدنرفاهتوسعه صادراتتوسعه تعاون
کوتاه مدت عادی78777
کوتاه مدت
3ماهه
ویژه 3 تا6 ماهه

10

10101010
6ماهه6ماه تا9ماه

12

9ماه تایک سال

15

12

نه تا یک سال

15

12

نه ماهه

15

14

نه ماهه

15

12

نه ماهه

15

12

نه ماهه

15

یک ساله171717161717
دوساله181818171818
سه ساله1918.5191818.519
چهارساله19.519.5191919.5
پنج ساله2020202020

سرمایه

سامان

تات

دی

کوتاه مدت عادی

7

سه ماهه10

10

7

4ماهه

11

6ماهه

12

12

9ماهه

15

15

یک ساله

17

17

17

دوساله

18

18

18

سه ساله

19

19

19

چهارساله

19.5

19.5

19.5

پنج ساله

20

20

20

کارآفرین

پاسارگاد

پارسیان

اقتصاد نوین

کوتاه مدت عادی

7

7

3ماهه

10

7

سه ماه

10

6ماهه

12سه ماهه 10

12

12

9ماهه

15

15

15

یک ساله

17

17

17

17

دوساله

17.5

17.5

18

19

سه ساله

19

18.5

19

19

چهارساله

19.5

19

19.5

20

پنج ساله

20

20

20

20

C

موسسه توسعه

بانک شهر

قوامین

مهرسپرده (رویان و سما(

انصار

سینا

کوتاه مدت عادی

7

7

6

از17 تا 18.5 برمبنای میزان سرمایه

7

کوتاه مدت
3ماهه

ویژه 3 تا6 ماهه

10

10

چهار ماهه7

4ماهه 18.6

4ماهه

10

10

6ماهه

6ماه تا9ماه

12

9ماه تایک سال

15

12

نه تا یک سال

15

8

نه ماهه

10

18.8

نه ماهه 19

12

نه ماهه

15

12

نه ماهه

15

یک ساله

17

17

22

21و21.6 برمبنای مبلغ(رویان)23.33(سما)

17

17

دوساله

18

18.5

13

21.7)رویان)50.68(سما)

18

18.5

سه ساله

19

19

14

21.8)رویان)82.09(سما)

18.5

19

چهارساله

19.5

19.5

14.5

21.9)رویان)117.62(سما(

19.5

19.5

پنج ساله

20

20

15

23)رویان(

20

20

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*