خانه / حوادث / اقدام زشت ۲ برادر با شقایق /چگونه پای ۴ جوان افغان در این ماجرا باز شد!

اقدام زشت ۲ برادر با شقایق /چگونه پای ۴ جوان افغان در این ماجرا باز شد!

عقربه ها ساعت ۱۱ شامگاه ۴ مرداد ماه سال گذشته را نشان می داد که ۴ جوان افغان که دریک ماجرای اسیدپاشی هدف قرار گرفته بودند به بیمارستان مطهری انتقال داده شدند.
در این مرحله تیمی از ماموران اداره ۱۶ پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس ویژه دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات وارد عمل شدند.

کارآگاهان در گام نخست به سراغ ۴ جوان افغان رفته و پی بردند ۲ برادر به نام های امیر و آرش به خاطر یک کینه قدیمی دست به اسیدپاشی زده اند.

یکی از قربانیان اسیدپاشی به ماموران گفت: چندی پیش متوجه مزاحمت های امیر برای خانم جوانی به نام شقایق شدیم که زن از ما خواسته بود تا با امیر صحبت کنیم تا دست از مزاحمت هایش بردارد که همین باعث درگیری ما با امیر شد.

وی افزود: این درگیری ها چند بار صورت گرفت تا اینکه امیر همراه برادرش برای انتقام گیری روی ما اسید پاشیدند.

کارآگاهان در ادامه تحقیقات به سراغ شقایق رفته و پی بردند که امیر علاوه بر مزاحمت هایش برای زن جوان اقدام به نوشتن شماره تلفن شقایق روی چند دیوار در خیابان های نزدیک به خانه وی کرده است.

بدین ترتیب تجسس های پلیسی برای دستگیری ۲ برادر جوان کلید زده شد و خیلی زود با دستگیری آرش مشخص شد که برادرش پس از اسیدپاشی پا به فرار گذاشته است.

آرش به اتهام همدستی در پرونده اسیدپاشی هدف تحقیق قرار گرفت و گفت: روز حادثه برادرم به خانه مان آمد و ادعا کرد که شناسنامه اش را در خانه من جا گذاشته و سر همین موضوع با هم بحث کردیم و این درحالی بود که شناسنامه امیر دست من نبود.

وی افزود: برادرم پس از درگیری با عصبانیت از خانه خارج شد و داخل حیاط با ۴ کارگر جوان که از قبل با امیر اختلاف داشتند با هم درگیر شدند که وقتی برای میانجیگری خودم را به حیاط رساندم متوجه شدم ۴ کارگر افغان روی برادرم اسید ریخته اند و خودشان نیز دچار سوختگی با اسید شده اند که در ادامه امیر با سرعت از خانه خارج شد.

بنا به این گزارش، در حالیکه ردی از عامل این اسیدپاشی به دست نیامده بود بازپرس پرونده پس نشر آگهی غیابی برای امیر، قرار جلب به دادسری به اتهام مشارکت در اسیدپاشی را برای وی صادر کرد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*