خانه / بورس و سهام / “پتروشیمی خارک” با دست پر برگشت

“پتروشیمی خارک” با دست پر برگشت

ساتین : شرکت پتروشیمی خارک با 100 میلیارد تومان سرمایه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 براساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه را مبلغ 7389 ریال اعلام کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ 5765 ریال) بیش از 28 درصد افزایش داشته است.

به گزارش بورس نیوز، این شرکت در دوره 9 ماهه 74 درصد از فروش، 72 درصد از بهای تمام شده، 76 درصد از سود ناخالص، 74 درصد از سود عملیاتی و 75 درصد از سود خالص هر سهم را محقق نموده است.

“شخارک” در خصوص بودجه سال مالی 92 نکات زیر را ارائه کرده است:

مقدار توليد سه ماهه پاياني سال 92 با توجه به مقدار توليد واقعي دوره 9 ماهه و متناسب با مقدار گاز خوراک دريافتي پيش بيني شده و مقدار فروش پيش بيني شده نيز معادل مقدار توليد در نظر گرفته شده است و همچنین شرکت براي تسعير ارز حاصل از فروش هاي صادراتي، هزينه حمل و هزينه گاز مصرفي 3 ماهه پاياني سال 92 از نرخ ارز مبادله اي (هر دلار 600ر24 ريال) استفاده نموده است.

شایان ذکر است مطابق اطلاعيه اخير، نرخ تسعير فروش هاي صادراتي در 9 ماهه نخست سال به ازاي هر دلار مبلغ 254ر32 ريال بوده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*