خانه / استخدام و بازار کار / آگهی استخدام ۲۵۰۰ نفر در دانشگاه آزاد اسلامی

آگهی استخدام ۲۵۰۰ نفر در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش ساتین : فرآیند جذب اعضای هیأت علمی به شرح زیر می‌باشد.

شهر های مورد نیاز : سراسر کشور
تعداد مورد نیاز : 2500 نفر
تاریخ انقضاء : 25 اسفند ماه 92

۱ : اعلام فراخوان عمومی جذب اعضای هیأت علمی و راتبه تحصیلی

فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دوبار در سال از طریق وب سایت جذب دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد و به مدت ۶۰ روز فعال می باشد که متقاضیان می‌توانند در این مدت به صورت الکترونیکی ثبت نام اولیه را انجام دهند.

۲ : بعد از اتمام زمان فراخوان متقاضیان ظرف مدت ۱ هفته به واحدها / مراکز دانشگاهی مورد نظر جهت تکمیل پرونده مراجعه می نمایند. واحدها/مراکز آموزشی نیز برای افراد واجد شرایط پرونده تشکیل داده و نسبت به ارسال پاسخ برای افرادی که شرایط اولیه را دارا نبوده‌اند، اقدام خواهد نمود. سپس  کلیه درخواستهای متقاضیان واجد شرایط را  به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان ارسال می نمایند.

۳ : دبیرخانه بعد از تکمیل پرونده برای متقاضیان واجد شرایط همزمان پرونده آنان را مطابق فراخوان و  بنا تشخیص هیأت اجرائی جذب به کارگروه‌ بررسی توانائی‌ علمی برای متقاضیان جذب و کمیته تخصصی بورس استانی برای متقاضیان راتبه تحصیلی؛ کارگروه‌ صلاحیت عمومی و در مورد دروس معارف اسلامی به معاونت امور اساتید معارف اسلامی ارسال می‌نماید.

۴  : کارگروه بررسی توانائی علمی، کمیته تخصصی بورس استانی و کارگروه  صلاحیت عمومی با تشکیل جلسه و دعوت از افراد تعیین شده نسبت به بررسی پرونده متقاضیان اقدام نموده و نتیجه بررسی های خودرا به همراه امتیازات مکتسبه از فرم های مربوطه، به هیأت اجرائی استان ارسال می‌نمایند.

تبصره: در رابطه با استخدام اعضای گروه معارف اسلامی دبیرخانه هیات اجرایی استان موظف است توانایی علمی و صلاحیت عمومی را از دفتر امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری استعلام نموده و به هیات اجرایی جذب استان ارسال نمایند.

۵ : دبیرخانه هیأت اجرایی جذب به تعداد دو برابر نیاز واحد پرونده متقاضیان اصلح را که مورد تأیید اولیه هیأت اجرایی جذب قرار گرفته است را مطابق فرم مربوطه از طریق پست و یا پست الکترونیک به دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال می‌نماید.

۶ : دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ظرف ۴۵ روز پرونده متقاضیان را مطابق با نوع در خواست در شورای مرکزی جذب یا شورای مرکزی بورس بررسی نموده وحداکثر به تعداد نیاز واحدها، از بین متقاضیان افراد اصلح را انتخاب و پرونده آنان به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم ارسال نماید.

۷ : هیأت مرکزی جذب نتیجه نهایی بررسی را به دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده و این دفتر نتیجه را به هیأت های اجرایی استان و واحدها / مراکز دانشگاهی، جهت اعلام به متقاضی و اقدامات مقتضی ابلاغ نماید.

لازم به توضیح است در صورت مخالفت با جذب متقاضی در هریک از مراحل فوق الذکر روند استخدام متوقف خواهد شد.

ثبت اطلاعات

نیروهای مورد نیاز هر استان

آگهی استخدام

وبسایت : jazb.iau.ir

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*