خانه / بورس و سهام / همه گزارش های 9 ماهه بورس در یک نگاه

همه گزارش های 9 ماهه بورس در یک نگاه

به گزارش ساتین :

نماد

پیش بینی بر اساس

عملکرد 9 ماهه(ریال)

پیش بینی بر اساس

عملکرد 6 ماهه( ریال)

پوشش

نه ماهه

(ریال)

درصد پوشش

نه ماهه

میزان تعدیل

(درصد)

وملی

527

527

11

2

0

کپشیر

850

679

689

81

25

خچرخش

9

9

-21

0

سصفها

منتشر نشده

1097

846

غدشت

175

175

120

68.5

0

داسوه

3855

3702

2940

76

4

خمحور

منتشر نشده

36

-31

درازک

منتشر نشده

2507

2518

زمگسا

4649

4459

3861

83

4

فخوز

1946

2129

1614

83

-8.6

دفارا

منتشر نشده

2846

2352

شکربن

949

949

391

41

0

تکشا

397

397

190

48

0

شدوص

1001

1001

582

58

0

کدما

1017

1017

866

85

0

خگستر

512

512

383

75

0

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*