خانه / آخرین اخبار / برنامه بازیهای لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ +جدول ،نتایج و گروه بندی

برنامه بازیهای لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ +جدول ،نتایج و گروه بندی

برنامه و نتایج تیم‌های ایران (استقلال ، پرسپولیس ، ذوب آهن و استقلال خوزستان) در لیگ قهرمانان آسیا ۹۵ – ۹۶

با مشخص شدن گروه‌بندی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تاریخ و ساعت دقیق مصاف تیم‌های ایرانی با رقبای‌شان مشخص شد.

گروه A

تیم فوتبال استقلال در این مرحله با تیم‌های الاهلی امارات، لوکوموتیو ازبکستان و التعاون عربستان هم‌گروه است.

الاهلی امارات ( ۱ – ۱ ) استقلال تهران، ۲ اسفند (ساعت : ۱۹:۴۵)

لوکوموتیو تاشکند ( ۰ – ۱ ) التعاون عربستان

استقلال تهران ( ۳ – ۰)  التعاون عربستان، ۹ اسفند (ساعت : ۱۹:۰۰)

لوکوموتیو تاشکند ( ۲ – ۰ ) الاهلی امارات

استقلال تهران ( ۲ – ۰ ) لوکوموتیو ازبکستان، ۲۳ اسفند (ساعت : ۱۹:۰۰)

الهلی امارات ( ۰ – ۰ )التعاون عربستان

لوکوموتیو ازبکستان ( ۱ – ۰ ) استقلال تهران، ۲۲ فروردین (ساعت : ۱۵:۳۰)

التعاون عربستان ( ۱ – ۳ ) الاهلی امارات

استقلال تهران  (۱ – ۱ ) الاهلی امارات، ۵ اردیبهشت (ساعت : ۲۰:۱۵)

***

التعاون عربستان – استقلال تهران، ۱۹ اردیبهشت (ساعت : ۲۰:۲۰)

جدول لیگ قهرمانان آسیا (۲۰۱۷) – گروه A

لیگ قهرمانان آسیا گروه A
تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱الاهلی امارات۵۲۲۱۶۵۱۸
۲استقلال۵۲۲۱۸۴۴۸
۳التعاون عربستان۵۱۲۲۶۱۰۵
۴لوکوموتیو تاشکند۵۱۲۲۷۸۵

 

***

گروه B

در گروه دوم این رقابت‌ها تیم استقلال خوزستان با تیم‌های الجزیره امارات، لخویای قطر و الفتح عربستان، هم‌گروه است.

استقلال خوزستان ( ۱ – ۰ ) بالفتح عربستان، ۲ اسفند (ساعت : ۱۴:۳۰)

الجزیره امارات ( ۰ – ۳ ) لخویا قطر

الجزیره امارات ( ۰ – ۱ ) استقلال خوزستان، ۹ اسفند (ساعت : ۱۹:۰۰)

الفتح عربستان( ۲ – ۲ ) لخویای قطر

استقلال خوزستان ( ۱ – ۱ ) لخویای قطر، ۲۴ اسفند (ساعت : ۱۷:۰۰)

الفتح عربستان ( ۳ – ۱ ) الجزیره امارات

لخویا قطر ( ۲ –  ۱ ) استقلال خوزستان، ۲۱ فروردین (ساعت : ۲۰:۰۰)

الجزیره امارات ( ۰ – ۰ ) الفتح عربستان

الفتح عربستان ( ۱ – ۱ ) استقلال خوزستان، ۵ اردیبهشت (ساعت : ۲۰:۰۰)

***

استقلال خوزستان – الجزیره امارات، ۱۹ اردیبهشت (ساعت : ۲۰:۰۰)

لخویا قطر – الفتح عربستان

جدول لیگ قهرمانان آسیا (۲۰۱۷) – گروه B

لیگ قهرمانان آسیا گروه B
تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱لخویا قطر۵۳۲۰۱۱۵۶۱۱
۲استقلال خوزستان۵۲۲۱۵۴۱۸
۳الفتح عربستان۵۱۳۱۶۵۱۶
۴الجزیره امارات۵۰۱۴۲۱۰۱

 

***

گروه C

در این گروه تیم فوتبال ذوب آهن ایران با تیم‌های الاهلی عربستان، العین امارات و بنیادکار ازبکستان هم‌گروه است.

العین امارات ( ۱ – ۱ ) ذوب آهن، ۳ اسفند (ساعت ۱۸:۴۵)

ذوب آهن (۱ – ۲ )  الاهلی عربستان، ۱۰ اسفند (ساعت ۱۸:۴۵)

بنیادکار ازبکستان ( ۲ – ۳ ) العین امارات

بنیادکار ازبکستان ( ۰ – ۲ ) ذوب آهن – ۲۳ اسفند (ساعت ۱۶:۳۰)

الاهلی عربستان ( ۲ – ۲ ) العین امارات

ذوب آهن ( ۲ – ۱ ) بنیادکار ازبکستان، ۲۲ فروردین (ساعت ۲۰:۰۰)

العین امارات ( ۲ – ۲ ) الاهلی عربستان

ذوب آهن ( ۰ – ۳ ) العین امارات، ۴ اردیبهشت (ساعت ۲۰:۳۰)

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

الاهلی عربستان ( ۲ – ۰ ) ذوب آهن
العین امارات ( ۳ – ۰ ) بنیادکار

جدول لیگ قهرمانان آسیا (۲۰۱۷) – گروه C

لیگ قهرمانان آسیا گروه C
تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱العین امارات۶۳۳۰۱۴۷۷۱۲
۲الاهلی عربستان۶۳۲۱۱۰۷۳۱۱
۳ذوب آهن۶۲۱۳۶۹۷
۴بنیادکار۶۱۰۵۵۱۲۳

 

گروه D

در این گروه تیم فوتبال پرسپولیس ایران با تیم‌های الهلال عربستان، الریان قطر و الوحده امارات هم‌گروه است.

پرسپولیس ( ۱ – ۱ ) الهلال عربستان، ۳ اسفند (ساعت ۱۸:۳۰)

الریان قطر ( ۲ – ۱ ) الوحده امارات

الوحده امارات ( ۲ – ۳ ) پرسپولیس، ۱۰ اسفند (ساعت ۱۸:۴۰)

الهلال عربستان ۱ ۰ الریان قطر

الریان قطر ( ۳ – ۱ ) پرسپولیس، ۲۴ اسفند (ساعت ۱۸:۵۵)

الوحده امارات ( ۲ – ۲ ) الهلال عربستان

پرسپولیس ( ۰ – ۰ ) الریان قطر، ۲۱ فروردین (ساعت ۱۹:۰۰)

الهلال عربستان ( ۰ – ۰ ) پرسپولیس، ۴ اردیبهشت (ساعت : ۱۹:۳۰)

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

پرسپولیس ( ۴ – ۲ ) الوحده امارات
الریان قطر ( ۳ – ۴ ) الهلال عربستان

جدول لیگ قهرمانان آسیا (۲۰۱۷) – گروه D

لیگ قهرمانان آسیا گروه D
تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱الهلال عربستان۶۳۳۰۱۰۷۳۱۲
۲پرسپولیس۶۲۳۱۹۸۱۹
۳الریان قطر۶۲۱۳۱۰۱۳۷
۴الوحده امارات۶۱۱۴۱۲۱۳۴

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*