خانه / حوادث / درخانه دوربین کار گذاشتم پسرعمویم و زنم را در شرایط کثیفی دیدم و….

درخانه دوربین کار گذاشتم پسرعمویم و زنم را در شرایط کثیفی دیدم و….

یک پسر که در غیاب پسرعمویش با همسر وی رابطه داشت در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران غیرعلنی محاکمه شد.

به گزارش رکنا، صبح دیروز یک پسر شهرستانی که در غیاب پسرعمویش همسر وی را آزار داده بود در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران غیرعلنی محاکمه شد.

زمستان سال ۹۵ مرد جوانی به نام حسین به پلیس آگاهی رفت و با ارائه یک فیلم دوربین مخفی از پسر عمویش شکایت کرد.

وی گفت: پسر عموی ۳۰ ساله ام به نام شاپور در شهرستان محل زندگی اش بی کار بود. به همین خاطر ۲سال قبل و برای پیدا کردن کار به تهران آمد و قرار شد مدتی را در خانه من و همسرم ساکن شود. شاپور اما بعد از پیدا کردن شغل مناسب در تهران خانه مان را ترک نکرد. او عصرها زودتر از من از محل کارش به خانه می آمد و با همسرم رابطه صمیمانه ای داشت. مدتی بود به رابطه او با همسرم مشکوک شده بودم به همین خاطر مخفیانه در خانه ام دوربین کار گذاشتم و از رابطه پنهانی او و همسرم فیلم تهیه کردم.

تجاوز بود نه رابطه!

به دنبال شکایت این مرد و بررسی فیلم سیاه شاپور بازداشت ولی منکر رابطه پنهانی با همسر پسر عمویش شد. همسر حسین در بازجویی ها گفت: یک روز که پسرعموی همسرم زودتر از او به خانه آمده بود به من تجاوز کرد و از من فیلم گرفت. او در مدت ۲ سال با تهدید مجبورم می کرد تا به خواسته اش تن بدهم . او می گفت اگر به کسی حرفی بزنم فیلم را پخش می کند و آبرویم را می برد.

با افشای این ماجرا شاپور دیروز پشت درهای بسته و غیرعلنی محاکمه شد تا قضات دادگاه برای وی حکم صادر کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*