خانه / بورس و سهام / تحلیل بنیادی و بررسی وضعیت “داروسازی جابرابن حیان”

تحلیل بنیادی و بررسی وضعیت “داروسازی جابرابن حیان”

به گزارش ساتین : نرخ فروش قرص و کپسول در شش ماهه 92 نسبت به آخرین نرخ های فروش سال 91 معادل 107 درصد رشد داشته است. قابل توجه این که شرکت در هر نوبت از بودجه های اعلامی خود نرخ این محصول را به طور میانگین 7 درصد رشد داده است.

تاريخچه شركت “داروسازی جابرابن حیان”

در سال 1339 شركت كوچكي با نام اسكوئيپ ايران تحت ليسانس اسكوئيپ آمريكا در تهران آغاز به كار كرد.در آن زمان توليدات شركت محدود به تعدادي از داروهاي كورتيكواستروئيدي قلبي و عروقي، ضدسرفه و تقويتي بود.با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، كليه شركت هاي چند مليتي از جمله شركت اسكوئيب ملي شدند و تحت پوشش سازمان صنايع ملي قرار گرفتند. به اينترتيب نام جابرابن حيان براي اين شركت انتخاب شد كه از سال 1370 بصورت شركت سهامي عام درآمده است.در حال حاضر شركت داروسازي جابرابن حيان يكي ازبزرگترين توليد­كنندهاي آنتي بيوتيك هاي تزريقي و غيرتزريقي در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاه هايپيشرفته در جهت توليدآنتي بيوتيك هاي گروه پني سيلين و سفالوسپورين پيش قدم مي باشد.

ميزان سرمايه و تركيب سهامداران

سرمایه شرکت “دجابر” در بدو تاسیس مبلغ 22.5 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش (92 درصد از محل سود انباشته) به مبلغ 378 میلیارد ریال افزایش یافته است. آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1389 و از مبلغ 189 میلیارد ریال به 378 میلیارد ریال بوده که از محل سود انباشته انجام شده است.

آخرين تركيب سهامداران شركت به تاريخ 92.10.6 به شرح ذيل مي باشد:

وضعیت داروسازی جابرابن حیان محصولات داروسازی جابرابن حیان مجمع دجابر مجمع داروسازی جابرابن حیان سود دجابر سود داروسازی جابرابن حیان سهامداران داروسازی جابرابن حیان سرمایه داروسازی جابرابن حیان دجابر داروسازی جابرابن حیان تحلیل سهام تحلیل داروسازی جابرابن حیان تحلیل بورس تحلیل بنیادی داروسازی جابرابن حیان تحلیل بنیادی اخبار بورس
وضعیت داروسازی جابرابن حیان محصولات داروسازی جابرابن حیان مجمع دجابر مجمع داروسازی جابرابن حیان سود دجابر سود داروسازی جابرابن حیان سهامداران داروسازی جابرابن حیان سرمایه داروسازی جابرابن حیان دجابر داروسازی جابرابن حیان تحلیل سهام تحلیل داروسازی جابرابن حیان تحلیل بورس تحلیل بنیادی داروسازی جابرابن حیان تحلیل بنیادی اخبار بورس

ظرفیت تولید

وضعیت داروسازی جابرابن حیان محصولات داروسازی جابرابن حیان مجمع دجابر مجمع داروسازی جابرابن حیان سود دجابر سود داروسازی جابرابن حیان سهامداران داروسازی جابرابن حیان سرمایه داروسازی جابرابن حیان دجابر داروسازی جابرابن حیان تحلیل سهام تحلیل داروسازی جابرابن حیان تحلیل بورس تحلیل بنیادی داروسازی جابرابن حیان تحلیل بنیادی اخبار بورس

برآورد کارشناسی

وضعیت داروسازی جابرابن حیان محصولات داروسازی جابرابن حیان مجمع دجابر مجمع داروسازی جابرابن حیان سود دجابر سود داروسازی جابرابن حیان سهامداران داروسازی جابرابن حیان سرمایه داروسازی جابرابن حیان دجابر داروسازی جابرابن حیان تحلیل سهام تحلیل داروسازی جابرابن حیان تحلیل بورس تحلیل بنیادی داروسازی جابرابن حیان تحلیل بنیادی اخبار بورس

دو محصول “ویال” و “قرص و کپسول” از اصلی ترین تولیدات شرکت می باشد به طوری که 97 درصد تولید مربوط به این دو محصول می باشد که به دلیل حاشیه سود بالاتر در طی سنوات گذشته ، شرکت از تولید سایر محصولات صرف نظر کرده و تمرکز خود را بر این دو محصول قرار داده است.

میزان تولیدات در 9 ماهه سال 92 به میزان 244 میلیون واحد بوده که بیانگر پوشش 80 درصدی می باشد.

در برآورد کارشناسی سه ماهه پایانی سال 92 از میانگین تولیدات سه سال گذشته شرکت استفاده شده است که به شرح زیر می باشد

شرکت در سنوات گذشته به طور میانگین 97 درصد تولیدات خود را به فروش می رساند ولی این موضوع در سه ماهه سوم سال 92 معادل 86 درصد بوده است. در برآورد کارشناسی مقدار فروش در سه ماهه چهارم سال 92 و همچنین پیش بینی سال 93 معادل 100 درصد تولیدات در نظر گرفته شده است.

وضعیت داروسازی جابرابن حیان محصولات داروسازی جابرابن حیان مجمع دجابر مجمع داروسازی جابرابن حیان سود دجابر سود داروسازی جابرابن حیان سهامداران داروسازی جابرابن حیان سرمایه داروسازی جابرابن حیان دجابر داروسازی جابرابن حیان تحلیل سهام تحلیل داروسازی جابرابن حیان تحلیل بورس تحلیل بنیادی داروسازی جابرابن حیان تحلیل بنیادی اخبار بورس

نرخ فروش قرص و کپسول در شش ماهه 92 نسبت به آخرین نرخ های فروش سال 91 معادل 107 درصد رشد داشته است. قابل توجه این که شرکت در هر نوبت از بودجه های اعلامی خود نرخ این محصول را به طور میانگین 7 درصد رشد داده است.

نرخ فروش ویال در شش ماهه 92 نسبت به آخرین نرخ های فروش سال 91 معادل 14 درصد رشد داشته است که این موضوع با توجه به سهم 63 درصدی این محصول از مبلغ فروش می تواند یک پتانسیل افزایش سود در صورت اخذ افزایش نرخ فروش باشد.

شرکت در آخرین پیش بینی نرخ فروش این محصول را با 15 درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ فروش در نظر گرفته است.

بهای تمام شده کالا فروش رفته

وضعیت داروسازی جابرابن حیان محصولات داروسازی جابرابن حیان مجمع دجابر مجمع داروسازی جابرابن حیان سود دجابر سود داروسازی جابرابن حیان سهامداران داروسازی جابرابن حیان سرمایه داروسازی جابرابن حیان دجابر داروسازی جابرابن حیان تحلیل سهام تحلیل داروسازی جابرابن حیان تحلیل بورس تحلیل بنیادی داروسازی جابرابن حیان تحلیل بنیادی اخبار بورس

در ترکیب بهای تمام شده مواد مستقیم با 87 درصد مهمترین عامل تاثیرگذار در بهای تمام شده می باشد. سربار با 10 درصد و دستمزد با 3 درصد از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند.منابع تأمین مواد اولیه شرکت در آخرین گزارش ،60 درصد خارج از کشور تامین میشود که مبنای نرخ تسعیر ارز دلار 25.000ریال در نظر گرفته شده است. نرخ ارز در دوره های گذشته جهت واردات مواد بسته بندی با نرخ بازار آزاد و جهت واردات مواد اولیه با نرخ مرجع تسعیر شده است.

در برآورد کارشناسی برای سه ماهه پایانی سال 92 نرخ مواد برابر نرخ سه ماهه سوم و برای سال 93 خرید مواد از خارج با 10 درصد و خرید مواد داخلی 25 درصد رشد نسبت به سال 92 در نظر گرفته شده است. نرخ تسعیر ارز برای مواد اولیه 26.000 ریال و مواد بسته بندی 30.000 ریال در نظر گرفته شده است. دستمزد و سربار برای سال 93 هر کدام با 30 درصد رشد برآورد شده است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاری

وضعیت داروسازی جابرابن حیان محصولات داروسازی جابرابن حیان مجمع دجابر مجمع داروسازی جابرابن حیان سود دجابر سود داروسازی جابرابن حیان سهامداران داروسازی جابرابن حیان سرمایه داروسازی جابرابن حیان دجابر داروسازی جابرابن حیان تحلیل سهام تحلیل داروسازی جابرابن حیان تحلیل بورس تحلیل بنیادی داروسازی جابرابن حیان تحلیل بنیادی اخبار بورس

صورت سود و زیان

وضعیت داروسازی جابرابن حیان محصولات داروسازی جابرابن حیان مجمع دجابر مجمع داروسازی جابرابن حیان سود دجابر سود داروسازی جابرابن حیان سهامداران داروسازی جابرابن حیان سرمایه داروسازی جابرابن حیان دجابر داروسازی جابرابن حیان تحلیل سهام تحلیل داروسازی جابرابن حیان تحلیل بورس تحلیل بنیادی داروسازی جابرابن حیان تحلیل بنیادی اخبار بورس

مرجع : بورس نیوز

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*