خانه / آخرین اخبار / چهره مشهور فوتبال ایران 5 هزار میلیارد بدهی دارد + اسناد

چهره مشهور فوتبال ایران 5 هزار میلیارد بدهی دارد + اسناد

به گزارش ساتین : در روزهاي اخير شاهد بوديم كه بانك مركزي اقدام به انتشار اسامي بدهكاران كلان بانكي کرده است. تعدادي از افراد اين ليست 170 نفره بدهكاراني هستند كه به علت شرايط بد اقتصادي و توليد زيانده بدهكار شده اند و در حال حل مشكل خود هستند. اما بخش عمده اي از اين ليست را كساني تشكيل داده اند كه وام هاي كلان بانكي را با وثايق ناكافي و نامطمئن براي مصارف تجاري و سفته بازي و خريد و فروش ملك دريافت كرده اند.

 نام مهمترين بدهكاران بانكي مهمترين بدهكاران كلان بانكي لیست بدهكاران كلان بانكي فروش وام هاي ميلياردي شغل حسين هدايتي روش دریافت وام ميلياردي درآمد حسين هدايتي دارایی حسين هدايتي حسين هدايتي ثروت حسين هدايتي بیوگرافی حسين هدايتي بدهی حسين هدايتي اسم مهمترين بدهكاران بانكي اسامي بدهكاران كلان بانكي اتهام حسين هدايتي آموزش وام ميلياردي
 اين افراد كه به خودي خود براي اقتصاد كشور مضر هستند با استفاده از منابع بانكي كه براي توليد در نظر گرفته شده، اقدام به تحصيل مال نامشروع ثروت کرده و با پول هاي بادآورده خود به اقتصاد كشور ضربه مي زنند.
از مهمترين بدهكاران كلان بانكي مي توان به حسين هدايتي دولابي اشاره كرد كه از طريق خريد صوري كارخانجات توليدي زيان ده و به بهانه توليد اقدام به اخذ وام هاي چند صد ميلياردي بدون وثايق كافي و نامطمئن کرده است.
هدايتي با سوء استفاده از فساد بانكي در دولت قبل و با عناويني چونت مشاركت مدني، توليد، ضمانتنامه، ال سي و مضاربه از بانك هاي پارسيان، اقتصاد نوين و ملي اقدام به ايجاد يك ثروت كلان كرده است.
وي نه تنها اين پولها را وارد سيستم توليد نكرده است بلكه با استفاده از اين پولها اقدام به خريد املاك به صورت قسطي كرده است. همچنين با استفاده از تزريق بخشي از اين پولها به سيستم ناسالم فوتبال، از خود يك چهره ورزش دوست و فرهنگي ساخته است.
بخشي از فعاليت هاي وي در ادامه می آیند:
نام مهمترين بدهكاران بانكي مهمترين بدهكاران كلان بانكي لیست بدهكاران كلان بانكي فروش وام هاي ميلياردي شغل حسين هدايتي روش دریافت وام ميلياردي درآمد حسين هدايتي دارایی حسين هدايتي حسين هدايتي ثروت حسين هدايتي بیوگرافی حسين هدايتي بدهی حسين هدايتي اسم مهمترين بدهكاران بانكي اسامي بدهكاران كلان بانكي اتهام حسين هدايتي آموزش وام ميلياردي
نام مهمترين بدهكاران بانكي مهمترين بدهكاران كلان بانكي لیست بدهكاران كلان بانكي فروش وام هاي ميلياردي شغل حسين هدايتي روش دریافت وام ميلياردي درآمد حسين هدايتي دارایی حسين هدايتي حسين هدايتي ثروت حسين هدايتي بیوگرافی حسين هدايتي بدهی حسين هدايتي اسم مهمترين بدهكاران بانكي اسامي بدهكاران كلان بانكي اتهام حسين هدايتي آموزش وام ميلياردي
نام مهمترين بدهكاران بانكي مهمترين بدهكاران كلان بانكي لیست بدهكاران كلان بانكي فروش وام هاي ميلياردي شغل حسين هدايتي روش دریافت وام ميلياردي درآمد حسين هدايتي دارایی حسين هدايتي حسين هدايتي ثروت حسين هدايتي بیوگرافی حسين هدايتي بدهی حسين هدايتي اسم مهمترين بدهكاران بانكي اسامي بدهكاران كلان بانكي اتهام حسين هدايتي آموزش وام ميلياردي
حسين هدايتي دولابي تا سال 1386 اقدام به خريد ملك از افراد مختلف با شيوه اي خاص مي کرد. وي با پرداخت حداكثر 25 درصد از ارزش ملك اقدام به نوشتن مبايعه نامه مي کرد و بقيه ارزش ملك را به صورت قسطي و در قالب چك هاي بلند مدت پرداخت مي كرد. وي با نفوذي كه در سيستم بانكي داشت پس از عقد مبايعه نامه بلافاصله آن ملك را در رهن بانك قرار مي داد و بر اساس آن وام هاي ملاني دريافت مي كرد.
در واقع هدايتي با جعل عنوان توليد و با ترهين املاكي كه هنوز پول آنها را كامل دريافت نكرده است وام هايي را با بهره هاي كم دريافت مي كرد. از ديگر اقدامات جالب توجه هدايتي فروش مجدد املاك در رهن بانك به افراد غير مي باشد. وي با استفاده از برخی اقدامات، اقدام به فروش اين املاك به افراد ديگر مي كند و بدون باز پرداخت اقساط، وام هاي دريافتي را صرف خريد املاك جديد با همين روش و فعاليت هاي تجاري مي كند.
نام مهمترين بدهكاران بانكي مهمترين بدهكاران كلان بانكي لیست بدهكاران كلان بانكي فروش وام هاي ميلياردي شغل حسين هدايتي روش دریافت وام ميلياردي درآمد حسين هدايتي دارایی حسين هدايتي حسين هدايتي ثروت حسين هدايتي بیوگرافی حسين هدايتي بدهی حسين هدايتي اسم مهمترين بدهكاران بانكي اسامي بدهكاران كلان بانكي اتهام حسين هدايتي آموزش وام ميلياردي
هدايتي با پرداخت نكردن اقساط بانك و پس از سررسيد وام با اعمال نفوذ و ساير روش هاي خود اقدام به عقب انداختن اقدام قانوني بانك ها مي كند و از فعاليت بانك در جهت مصادره اموال قبلي خود جلوگيري مي كند.
در حال حاضر عمده بدهي هاي بانكي هدايتي مربوط به بانك پارسيان، اقتصاد نوين و ملي است كه بر طبق اسناد تنها بخشي از بدهي وي به بانك پارسيان بيش از 500 ميليارد تومان( تا تاريخ 31/3/92) مي باشد.
در حال حاضر ادارات حقوقي بانك هاي طلبكار از هدايتي و بعضي از افرادي كه با هدايتي معامله كرده اند از وي شكايت كرده اند.
نام مهمترين بدهكاران بانكي مهمترين بدهكاران كلان بانكي لیست بدهكاران كلان بانكي فروش وام هاي ميلياردي شغل حسين هدايتي روش دریافت وام ميلياردي درآمد حسين هدايتي دارایی حسين هدايتي حسين هدايتي ثروت حسين هدايتي بیوگرافی حسين هدايتي بدهی حسين هدايتي اسم مهمترين بدهكاران بانكي اسامي بدهكاران كلان بانكي اتهام حسين هدايتي آموزش وام ميلياردي
هدايتي بواسطه اين شكايت ها چند بار نيز بازداشت شده است كه هر بار از زندان آزاد شود.
در يكي از اين پرونده ها، هدايتي اقدام به خريد پنت هاوس و يك واحد در برج ديپلمات در فرمانيه، ديباجي شمالي خيابان سنبل مي كند و بلافاصله آنرا در رهن بانك قرار مي دهد و پس از مدتي كه از موعد چك هاي وي مي گذرد و با فشار طلبكاران 2 واحد مسكوني را در نياوران خيابان بوكان به عنوان بدهي خود به مالك تحويل مي دهد. اما هر باز از سند زدن اين آپارتمان ها طفره مي رود و بدين ترتيب مالك جديد و قديم و مستاجران را وارد يك چرخه فرسايشي و زيان ده مي كند. جالب تر اينكه مالك جديد قبل از اينكه ملك خود را به طور كامل دريافت كند در تاريخ 24/03/91 با اخطاريه هايي از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر بدهي ملك و قيمتگذاري براي مصادره آن روبرو مي شود. (اسناد فروش، تعويض و ترهين اين املاك موجود مي باشد.)
همچنين ليست بعضي از املاك در رهن بانك وي در ادامه آمده است:
نام مهمترين بدهكاران بانكي مهمترين بدهكاران كلان بانكي لیست بدهكاران كلان بانكي فروش وام هاي ميلياردي شغل حسين هدايتي روش دریافت وام ميلياردي درآمد حسين هدايتي دارایی حسين هدايتي حسين هدايتي ثروت حسين هدايتي بیوگرافی حسين هدايتي بدهی حسين هدايتي اسم مهمترين بدهكاران بانكي اسامي بدهكاران كلان بانكي اتهام حسين هدايتي آموزش وام ميلياردي
نام مهمترين بدهكاران بانكي مهمترين بدهكاران كلان بانكي لیست بدهكاران كلان بانكي فروش وام هاي ميلياردي شغل حسين هدايتي روش دریافت وام ميلياردي درآمد حسين هدايتي دارایی حسين هدايتي حسين هدايتي ثروت حسين هدايتي بیوگرافی حسين هدايتي بدهی حسين هدايتي اسم مهمترين بدهكاران بانكي اسامي بدهكاران كلان بانكي اتهام حسين هدايتي آموزش وام ميلياردي
حال به جز سئوالات مختلفی که از مسئولین این بانک ها می توان داشت، باید پرسید که چگونه هدايتي كه در حا حاضر ادعاي خريد باشگاه هاي خارجي و تزريق پول به باشگاه پرسپوليس را دارد، ادعا مي كند كه پولي براي پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي و ساير افراد ندارد؟
مرجع : انتخاب

چگونه یک رینگ اسپرت مناسب برای خودرو انتخاب کنیم؟

مقایسه پژو پارس LX TU5 با سورن ELX EF7

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*