خانه / آخرین اخبار / برنامه بازیهای لالیگا ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ +نتایج و جدول لالیگا اسپانیا

برنامه بازیهای لالیگا ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ +نتایج و جدول لالیگا اسپانیا

برنامه بازیهای بارسلونا و رئال مادرید در لالیگا ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ، بازی امشب بارسلونا ساعت چند است ،  پخش زنده بازی امشب بارسلونا ، نتیجه بازی دیشب بارسلونا ، بازی امشب رئال مادرید ، بازی بعدی بارسلونا ، نتیجه بازی بارسلونا و رئال مادرید دیشب

برنامه بازیهای هفته چهاردهم لالیگا

جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
مالاگالوانته
۲۳:۳۰
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بارسلوناسلتاویگو
۱۵:۳۰
اتلتیکومادریدرئال‌سوسیداد
۱۸:۴۵
سویادیپورتیوو لاکرونیا
۲۱:۰۰
بیلبائورئال‌مادرید
۲۳:۱۵
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
لگانسویارئال
۱۴:۳۰
ختافهوالنسیا
۱۸:۴۵
ایباراسپانیول
۲۱:۰۰
لاس پالماسبتیس
۲۳:۱۵
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
خیروناآلاوس
۲۳:۳۰

نتایج بازیهای هفته سیزدهم لالیگا

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

سلتاویگو   ۱ – ۰   لگانس

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

آلاوس    ۱ – ۲    ایبار
رئال‌مادرید    ۳ – ۲    مالاگا
بتیس    ۲ – ۲    خیرونا
لوانته    ۰ – ۵    اتلتیکومادرید

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

دیپورتیوو لاکرونیا   ۲ – ۲   بیلبائو
رئال‌سوسیداد   ۲ – ۲   لاس پالماس
ویارئال    ۲ – ۳    سویا
والنسیا    ۱ – ۱    بارسلونا

دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶

اسپانیول   –   ختافه   ۲۳:۳۰

نتایج بازی های هفته دوازدهم لالیگا

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶

خیرونا   ۱ – ۱    رئال‌سوسیداد

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

ختافه    ۴ – ۱     آلاوس
لگانس    ۰ – ۳    بارسلونا
سویا   ۲ – ۱   سلتاویگو
اتلتیکومادرید   ۰ – ۰   رئال‌مادرید

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

مالاگا    ۳ – ۲    دیپورتیوو لاکرونیا
اسپانیول    ۰ – ۲   والنسیا
لاس پالماس    ۰ – ۲    لوانته
بیلبائو    ۱ – ۱    ویارئال

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

ایبار    ۵ – ۰    بتیس

نتایج بازیهای گذشته رئال مادرید در لالیگا

رئال مادرید    ۳ – ۲    مالاگا  ( شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶  )

دپورتیوو لاکرونیا   ۰ – ۳   رئال مادرید  ( ۱۳۹۶-۰۵-۲۹ )
رئال مادرید   ۲ – ۲     والنسیا   (  ۱۳۹۶-۰۶-۰۵  )

رئال مادرید    ۱ – ۱    لوانته   (  ۱۳۹۶-۰۶-۱۸  )
رئال سوسیداد   ۱ – ۳    رئال مادرید   ( ۱۳۹۶-۰۶-۲۶  )

رئال مادرید    ۰ – ۱    رئال بتیس   (  ۱۳۹۶-۰۶-۲۹   )
آلاوز    ۱ – ۲      رئال مادرید    (    ۱۳۹۶-۰۷-۰۱   )

رئال مادرید    ۲ – ۰    اسپانیول   (  ۱۳۹۶-۰۷-۰۹  )
ختافه    ۱ – ۲    رئال مادرید    (  ۱۳۹۶-۰۷-۲۲  )

رئال مادرید   ۳ – ۰   ایبار   (  ۱۳۹۶-۰۷-۳۰  )
خیرونا    ۲ – ۱     رئال مادرید    ( ۱۳۹۶-۰۸-۰۷  )

رئال مادرید   ۳ – ۰    لاس پالماس   ( ۱۳۹۶-۰۸-۱۴  )
اتلتیکومادرید    ۰ – ۰    رئال مادرید   ( ۱۳۹۶-۰۸-۲۷  )

نتایج بازیهای گذشته بارسلونا در لالیگا

والنسیا    ۱ – ۱    بارسلونا ( یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶   )

بارسلونا   ۲ – ۰    رئال بتیس   ( ۱۳۹۶-۰۵-۲۹ )
آلاوز   ۰ – ۲    بارسلونا    (   ۱۳۹۶-۰۶-۰۴  )

بارسلونا    ۵ – ۰    اسپانیول   (  ۱۳۹۶-۰۶-۱۸  )
ختافه   ۱ – ۲      بارسلونا   (  ۱۳۹۶-۰۶-۲۵   )

بارسلونا    ۶ – ۱    ایبار    (  ۱۳۹۶-۰۶-۲۸   )
خیرونا   ۰ – ۳    بارسلونا   ( ۱۳۹۶-۰۷-۰۱   )

بارسلونا   ۳ – ۰   لاس پالماس   ( ۱۳۹۶-۰۷-۰۹ )
اتلتیکومادرید  ۱ – ۱    بارسلونا  (   ۱۳۹۶-۰۷-۲۲   )

بارسلونا    ۲ – ۰    مالاگا   ( ۱۳۹۶-۰۷-۲۹  )
اتلتیک بیلبائو   ۰ – ۲   بارسلونا   ( ۱۳۹۶-۰۸-۰۶  )

بارسلونا   ۲ – ۱   سویا    (  ۱۳۹۶-۰۸-۱۳  )
لگانس   ۰ – ۳   بارسلونا   ( ۱۳۹۶-۰۸-۲۷   )

بازی‌ها از روز ۱۸ آگوست ۲۰۱۷ آغاز و در روز ۲۰ می ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید.

جدول لالیگا اسپانیا (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

اسپانیا لالیگا
تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱بارسلونا۱۳۱۱۲۰۳۴۵۲۹۳۵
۲والنسیا۱۳۹۴۰۳۳۱۲۲۱۳۱
۳اتلتیکومادرید۱۳۷۶۰۲۱۶۱۵۲۷
۴رئال‌مادرید۱۳۸۳۲۲۵۱۱۱۴۲۷
۵سویا۱۳۸۱۴۱۷۱۴۳۲۵
۶ویارئال۱۳۶۳۴۲۱۱۵۶۲۱
۷رئال‌سوسیداد۱۳۵۴۴۲۷۲۴۳۱۹
۸بتیس۱۳۵۳۵۲۳۲۷۱۸
۹سلتاویگو۱۳۵۲۶۲۴۱۹۵۱۷
۱۰خیرونا۱۳۴۵۴۱۶۱۹۱۷
۱۱لگانس۱۳۵۲۶۹۱۲۱۷
۱۲ختافه۱۲۴۴۴۱۹۱۴۵۱۶
۱۳لوانته۱۳۳۶۴۱۴۲۰۱۵
۱۴ایبار۱۳۴۲۷۱۳۲۶-۱۳۱۴
۱۵بیلبائو۱۳۳۴۶۱۴۱۸۱۳
۱۶اسپانیول۱۲۳۴۵۹۱۵۱۳
۱۷دیپورتیوو لاکرونیا۱۳۳۳۷۱۷۲۵۱۲
۱۸مالاگا۱۳۲۱۱۰۱۱۲۸-۱۷۷
۱۹لاس پالماس۱۳۲۱۱۰۱۰۳۲-۲۲۷
۲۰آلاوس۱۳۲۰۱۱۷۲۲-۱۵۶

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*