خانه / آخرین اخبار / برنامه و نتایج بازیهای لالیگا ۲۰۱۸ +جدول لالیگا اسپانیا

برنامه و نتایج بازیهای لالیگا ۲۰۱۸ +جدول لالیگا اسپانیا

برنامه بازیهای بارسلونا و رئال مادرید در لالیگا ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ، بازی امشب بارسلونا ساعت چند است ،  پخش زنده بازی امشب بارسلونا ، نتیجه بازی دیشب بارسلونا ، بازی امشب رئال مادرید ، بازی بعدی بارسلونا ، نتیجه بازی بارسلونا و رئال مادرید دیشب

برنامه بازیهای هفته سی هفتم لالیگا

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
سلتاویگولوانته
۱۵:۳۰
ویارئالرئال‌مادرید
۲۱:۰۰
سویاآلاوس
۲۱:۰۰
لگانسبتیس
۲۱:۰۰
لاس پالماسخیرونا
۲۱:۰۰
مالاگاختافه
۲۱:۰۰
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
والنسیادیپورتیوو لاکرونیا
۱۴:۳۰
بیلبائواسپانیول
۱۸:۴۵
اتلتیکومادریدایبار
۲۱:۰۰
بارسلونارئال‌سوسیداد
۲۳:۱۵

نتایج بازیهای گذشته رئال مادرید در لالیگا

رئال‌مادرید ۶ — ۰ سلتاویگو ( شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ )

بارسلونا  ۲  —  ۲   رئال‌مادرید  ( یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ )
رئال‌مادرید  ۲  —  ۱  لگانس  ( شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ )

سویا  ۳  —  ۲  رئال‌مادرید  (پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷)
رئال‌مادرید  ۱ — ۱  بیلبائو  ( پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ )

مالاگا  ۱ — ۲  رئال‌مادرید   ( یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ )
رئال‌مادرید  ۱ — ۱  اتلتیکومادرید  ( یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ )

لاس پالماس  ۰ — ۳ رئال‌مادرید  ( شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ )
رئال‌مادرید  ۶ — ۳ خیرونا  ( یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ )

ایبار  ۱ — ۲  رئال‌مادرید   ( شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ )
رئال‌مادرید  ۳ — ۱  ختافه  ( شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ )

رئال‌مادرید  ۳ — ۱   ختافه  ( شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ )
اسپانیول  ۱ — ۰   رئال‌مادرید  ( ﺳﻪشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ )

رئال‌مادرید  ۴ — ۰  آلاوس ( شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ )
بتیس  ۳ — ۵  رئال‌مادرید  ( یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ )

رئال‌مادرید   ۵  —  ۲   رئال‌سوسیداد  ( شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ )
لوانته   ۲  —  ۲   رئال‌مادرید  ( شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ )

والنسیا  ۱  —  ۴   رئال‌مادرید  ( شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ )
رئال‌مادرید  ۷  —  ۱  دیپورتیوو لاکرونیا ( یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ )

رئال‌مادرید  ۰  —  ۱   ویارئال  ( شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ )
سلتاویگو   ۲   –    ۲   رئال مادرید ( یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ )

رئال مادرید   ۰   –   ۳   بارسلونا  ( شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ )
رئال‌مادرید ۵ – ۰ سویا    (  شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶  )

بیلبائو   ۰ – ۰   رئال‌مادرید  ( شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶  )
رئال مادرید    ۳ – ۲    مالاگا  ( شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶  )

دپورتیوو لاکرونیا   ۰ – ۳   رئال مادرید  ( ۱۳۹۶-۰۵-۲۹ )
رئال مادرید   ۲ – ۲     والنسیا   (  ۱۳۹۶-۰۶-۰۵  )

رئال مادرید    ۱ – ۱    لوانته   (  ۱۳۹۶-۰۶-۱۸  )
رئال سوسیداد   ۱ – ۳    رئال مادرید   ( ۱۳۹۶-۰۶-۲۶  )

رئال مادرید    ۰ – ۱    رئال بتیس   (  ۱۳۹۶-۰۶-۲۹   )
آلاوز    ۱ – ۲      رئال مادرید    (    ۱۳۹۶-۰۷-۰۱   )

رئال مادرید    ۲ – ۰    اسپانیول   (  ۱۳۹۶-۰۷-۰۹  )
ختافه    ۱ – ۲    رئال مادرید    (  ۱۳۹۶-۰۷-۲۲  )

رئال مادرید   ۳ – ۰   ایبار   (  ۱۳۹۶-۰۷-۳۰  )
خیرونا    ۲ – ۱     رئال مادرید    ( ۱۳۹۶-۰۸-۰۷  )

رئال مادرید   ۳ – ۰    لاس پالماس   ( ۱۳۹۶-۰۸-۱۴  )
اتلتیکومادرید    ۰ – ۰    رئال مادرید   ( ۱۳۹۶-۰۸-۲۷  )

نتایج بازیهای گذشته بارسلونا در لالیگا

لوانته   ۵  —   ۴  بارسلونا  ( شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷)
بارسلونا ۲ — ۲ رئال‌مادرید ( یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ )

دیپورتیوو لاکرونیا  ۲  —  ۴ بارسلونا  ( یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ )
بارسلونا ۵  — ۱  ویارئال   چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

سلتاویگو  ۲  —  ۲  بارسلونا  ( ﺳﻪشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ )
بارسلونا   ۲ — ۱  والنسیا  (شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ )

بارسلونا  ۲ — ۱  والنسیا   ( شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ )
بارسلونا  ۳ — ۱  لگانس  ( شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ )

سویا  ۲ — ۲  بارسلونا  ( شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ )
بارسلونا  ۲ — ۰  بیلبائو  ( یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ )

مالاگا ۰ — ۲  بارسلونا  ( شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ )
بارسلونا  ۱ — ۰  اتلتیکومادرید   ( یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ )

لاس پالماس  ۱ — ۱  بارسلونا  ( پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ )
بارسلونا ۶ — ۱ خیرونا ( شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ )

ایبار  ۰ — ۲  بارسلونا  ( شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ )
بارسلونا   ۰  —  ۰   ختافه  (  یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ )

اسپانیول  ۱  —  ۱   بارسلونا   ( یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ )
بارسلونا  ۲  —  ۱   آلاوس ( یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ )

بتیس   ۰  —  ۵   بارسلونا ( یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ )
رئال‌سوسیداد   ۲  —  ۴  بارسلونا ( یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ )

بارسلونا   ۳   –   ۰    لوانته    ( یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ )
رئال مادردید   ۰   –   ۳ بارسلونا   ( شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ )

بارسلونا ۴ – ۰ دیپورتیوو لاکرونیا (  یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ )
ویارئال   ۰   –   ۲   بارسلونا    (  یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶  )

بارسلونا ۲ – ۲ سلتاویگو ( شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ )
والنسیا    ۱ – ۱    بارسلونا ( یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶   )

بارسلونا   ۲ – ۰    رئال بتیس   ( ۱۳۹۶-۰۵-۲۹ )
آلاوز   ۰ – ۲    بارسلونا    (   ۱۳۹۶-۰۶-۰۴  )

بارسلونا    ۵ – ۰    اسپانیول   (  ۱۳۹۶-۰۶-۱۸  )
ختافه   ۱ – ۲      بارسلونا   (  ۱۳۹۶-۰۶-۲۵   )

بارسلونا    ۶ – ۱    ایبار    (  ۱۳۹۶-۰۶-۲۸   )
خیرونا   ۰ – ۳    بارسلونا   ( ۱۳۹۶-۰۷-۰۱   )

بارسلونا   ۳ – ۰   لاس پالماس   ( ۱۳۹۶-۰۷-۰۹ )
اتلتیکومادرید  ۱ – ۱    بارسلونا  (   ۱۳۹۶-۰۷-۲۲   )

بارسلونا    ۲ – ۰    مالاگا   ( ۱۳۹۶-۰۷-۲۹  )
اتلتیک بیلبائو   ۰ – ۲   بارسلونا   ( ۱۳۹۶-۰۸-۰۶  )

بارسلونا   ۲ – ۱   سویا    (  ۱۳۹۶-۰۸-۱۳  )
لگانس   ۰ – ۳   بارسلونا   ( ۱۳۹۶-۰۸-۲۷   )

بازی‌ها از روز ۱۸ آگوست ۲۰۱۷ آغاز و در روز ۲۰ می ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید.

جدول لالیگا اسپانیا (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱بارسلونا۳۷۲۷۹۱۹۸۲۹۶۹۹۰
۲اتلتیکومادرید۳۷۲۳۹۵۵۶۲۰۳۶۷۸
۳رئال‌مادرید۳۷۲۲۹۶۹۲۴۲۵۰۷۵
۴والنسیا۳۷۲۱۷۹۶۳۳۷۲۶۷۰
۵ویارئال۳۷۱۸۶۱۳۵۵۴۸۷۶۰
۶بتیس۳۷۱۸۶۱۳۵۸۵۸۰۶۰
۷سویا۳۷۱۶۷۱۴۴۸۵۸-۱۰۵۵
۸ختافه۳۷۱۴۱۰۱۳۴۱۳۳۸۵۲
۹ایبار۳۷۱۴۸۱۵۴۲۴۸۵۰
۱۰رئال‌سوسیداد۳۷۱۴۷۱۶۶۶۵۸۸۴۹
۱۱خیرونا۳۷۱۳۹۱۵۴۸۵۸-۱۰۴۸
۱۲آلاوس۳۷۱۵۲۲۰۴۰۴۹۴۷
۱۳سلتاویگو۳۷۱۲۱۰۱۵۵۵۵۸۴۶
۱۴اسپانیول۳۷۱۱۱۳۱۳۳۵۴۲۴۶
۱۵لوانته۳۷۱۱۱۳۱۳۴۲۵۴-۱۲۴۶
۱۶بیلبائو۳۷۱۰۱۳۱۴۴۱۴۸۴۳
۱۷لگانس۳۷۱۱۷۱۹۳۱۴۹-۱۸۴۰
۱۸دیپورتیوو لاکرونیا۳۷۶۱۱۲۰۳۷۷۴-۳۷۲۹
۱۹لاس پالماس۳۷۵۷۲۵۲۳۷۲-۴۹۲۲
۲۰مالاگا۳۷۵۵۲۷۲۴۶۰-۳۶۲۰

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*