خانه / آخرین اخبار / برنامه بازیهای لالیگا ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ +نتایج و جدول لالیگا اسپانیا

برنامه بازیهای لالیگا ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ +نتایج و جدول لالیگا اسپانیا

برنامه بازیهای بارسلونا و رئال مادرید در لالیگا ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ، بازی امشب بارسلونا ساعت چند است ،  پخش زنده بازی امشب بارسلونا ، نتیجه بازی دیشب بارسلونا ، بازی امشب رئال مادرید ، بازی بعدی بارسلونا ، نتیجه بازی بارسلونا و رئال مادرید دیشب

برنامه بازیهای هفته بیست و چهارم

جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
خیرونالگانس
۲۳:۳۰
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
لاس پالماسسویا
۱۵:۳۰
ایباربارسلونا
۱۸:۴۵
آلاوسدیپورتیوو لاکرونیا
۲۱:۰۰
مالاگاوالنسیا
۲۳:۱۵
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
رئال‌سوسیدادلوانته
۱۴:۳۰
اتلتیکومادریدبیلبائو
۱۸:۴۵
اسپانیولویارئال
۲۱:۰۰
بتیسرئال‌مادرید
۲۳:۱۵
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
ختافهسلتاویگو
۲۳:۳۰

نتایج بازیهای گذشته رئال مادرید در لالیگا

رئال‌مادرید   ۵  —  ۲   رئال‌سوسیداد  ( شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ )
لوانته   ۲  —  ۲   رئال‌مادرید  ( شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ )

والنسیا  ۱  —  ۴   رئال‌مادرید  ( شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ )
رئال‌مادرید  ۷  —  ۱  دیپورتیوو لاکرونیا ( یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ )

رئال‌مادرید  ۰  —  ۱   ویارئال  ( شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ )
سلتاویگو   ۲   –    ۲   رئال مادرید ( یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ )

رئال مادرید   ۰   –   ۳   بارسلونا  ( شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ )
رئال‌مادرید ۵ – ۰ سویا    (  شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶  )

بیلبائو   ۰ – ۰   رئال‌مادرید  ( شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶  )
رئال مادرید    ۳ – ۲    مالاگا  ( شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶  )

دپورتیوو لاکرونیا   ۰ – ۳   رئال مادرید  ( ۱۳۹۶-۰۵-۲۹ )
رئال مادرید   ۲ – ۲     والنسیا   (  ۱۳۹۶-۰۶-۰۵  )

رئال مادرید    ۱ – ۱    لوانته   (  ۱۳۹۶-۰۶-۱۸  )
رئال سوسیداد   ۱ – ۳    رئال مادرید   ( ۱۳۹۶-۰۶-۲۶  )

رئال مادرید    ۰ – ۱    رئال بتیس   (  ۱۳۹۶-۰۶-۲۹   )
آلاوز    ۱ – ۲      رئال مادرید    (    ۱۳۹۶-۰۷-۰۱   )

رئال مادرید    ۲ – ۰    اسپانیول   (  ۱۳۹۶-۰۷-۰۹  )
ختافه    ۱ – ۲    رئال مادرید    (  ۱۳۹۶-۰۷-۲۲  )

رئال مادرید   ۳ – ۰   ایبار   (  ۱۳۹۶-۰۷-۳۰  )
خیرونا    ۲ – ۱     رئال مادرید    ( ۱۳۹۶-۰۸-۰۷  )

رئال مادرید   ۳ – ۰    لاس پالماس   ( ۱۳۹۶-۰۸-۱۴  )
اتلتیکومادرید    ۰ – ۰    رئال مادرید   ( ۱۳۹۶-۰۸-۲۷  )

نتایج بازیهای گذشته بارسلونا در لالیگا

بارسلونا   ۰  —  ۰   ختافه  (  یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ )

اسپانیول  ۱  —  ۱   بارسلونا   ( یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ )
بارسلونا  ۲  —  ۱   آلاوس ( یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ )

بتیس   ۰  —  ۵   بارسلونا ( یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ )
رئال‌سوسیداد   ۲  —  ۴  بارسلونا ( یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ )

بارسلونا   ۳   –   ۰    لوانته    ( یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ )
رئال مادردید   ۰   –   ۳ بارسلونا   ( شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ )

بارسلونا ۴ – ۰ دیپورتیوو لاکرونیا (  یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ )
ویارئال   ۰   –   ۲   بارسلونا    (  یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶  )

بارسلونا ۲ – ۲ سلتاویگو ( شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ )
والنسیا    ۱ – ۱    بارسلونا ( یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶   )

بارسلونا   ۲ – ۰    رئال بتیس   ( ۱۳۹۶-۰۵-۲۹ )
آلاوز   ۰ – ۲    بارسلونا    (   ۱۳۹۶-۰۶-۰۴  )

بارسلونا    ۵ – ۰    اسپانیول   (  ۱۳۹۶-۰۶-۱۸  )
ختافه   ۱ – ۲      بارسلونا   (  ۱۳۹۶-۰۶-۲۵   )

بارسلونا    ۶ – ۱    ایبار    (  ۱۳۹۶-۰۶-۲۸   )
خیرونا   ۰ – ۳    بارسلونا   ( ۱۳۹۶-۰۷-۰۱   )

بارسلونا   ۳ – ۰   لاس پالماس   ( ۱۳۹۶-۰۷-۰۹ )
اتلتیکومادرید  ۱ – ۱    بارسلونا  (   ۱۳۹۶-۰۷-۲۲   )

بارسلونا    ۲ – ۰    مالاگا   ( ۱۳۹۶-۰۷-۲۹  )
اتلتیک بیلبائو   ۰ – ۲   بارسلونا   ( ۱۳۹۶-۰۸-۰۶  )

بارسلونا   ۲ – ۱   سویا    (  ۱۳۹۶-۰۸-۱۳  )
لگانس   ۰ – ۳   بارسلونا   ( ۱۳۹۶-۰۸-۲۷   )

بازی‌ها از روز ۱۸ آگوست ۲۰۱۷ آغاز و در روز ۲۰ می ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید.

جدول اسپانیا (۲۰۱۷-۲۰۱۸) – لالیگا

اسپانیا لالیگا
تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱بارسلونا۲۳۱۸۵۰۶۰۱۱۴۹۵۹
۲اتلتیکومادرید۲۳۱۵۷۱۳۴۹۲۵۵۲
۳والنسیا۲۳۱۳۴۶۴۵۲۷۱۸۴۳
۴رئال‌مادرید۲۲۱۲۶۴۵۰۲۳۲۷۴۲
۵ویارئال۲۳۱۱۴۸۳۴۲۸۶۳۷
۶سویا۲۳۱۱۳۹۲۹۳۴۳۶
۷ایبار۲۳۱۰۵۸۳۲۳۴۳۵
۸بتیس۲۳۱۰۳۱۰۳۸۴۵۳۳
۹سلتاویگو۲۳۹۵۹۴۱۳۴۷۳۲
۱۰خیرونا۲۳۸۷۸۳۱۳۰۱۳۱
۱۱ختافه۲۳۷۹۷۲۶۲۱۵۳۰
۱۲لگانس۲۲۸۵۹۲۰۲۲۲۹
۱۳بیلبائو۲۳۶۱۰۷۲۴۲۵۲۸
۱۴رئال‌سوسیداد۲۳۷۵۱۱۴۳۴۵۲۶
۱۵اسپانیول۲۳۶۸۹۲۱۳۱-۱۰۲۶
۱۶آلاوس۲۳۸۱۱۴۲۱۳۳-۱۲۲۵
۱۷لوانته۲۳۳۱۱۹۲۱۳۵-۱۴۲۰
۱۸لاس پالماس۲۳۵۳۱۵۱۷۵۰-۳۳۱۸
۱۹دیپورتیوو لاکرونیا۲۳۴۵۱۴۲۴۵۲-۲۸۱۷
۲۰مالاگا۲۳۳۴۱۶۱۴۳۶-۲۲۱۳

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*