خانه / اخبار ورزشی / برنامه و نتایج بازیهای لالیگا ۲۰۲۰-۲۰۲۱ +جدول لالیگا اسپانیا

برنامه و نتایج بازیهای لالیگا ۲۰۲۰-۲۰۲۱ +جدول لالیگا اسپانیا

برنامه بازیهای بارسلونا و رئال مادرید در لالیگا ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ، بازی امشب بارسلونا ساعت چند است ،  پخش زنده بازی امشب بارسلونا ، نتیجه بازی دیشب بارسلونا ، بازی امشب رئال مادرید ، بازی بعدی بارسلونا ، نتیجه بازی بارسلونا و رئال مادرید دیشب ، ۲۰۲۰–۲۱ La Liga ،بازی های مهم امشب لالیگا ، برنامه کامل لیگ اسپانیا

لالیگا ۲۰۲۱-۲۰۲۰ که همچنین به‌دلیل حامی مالی این تورنمنت، با نام لالیگا سانتاندر شناخته می‌شود، نودمین لیگ فوتبال سطح برتر برگزار شده در کشور اسپانیا است. قرار است این فصل از ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز و در ۲۳ مه ۲۰۲۱ به پایان برسد.

نتیجه بازی رئال مادرید نتیجه بازی بارسلونا ساعت بازی رئال مادرید امشب جدول لالیگا اسپانیا پخش زنده بازی رئال مادرید برنامه بازیهای لالیگا بازی بعدی بارسلونا بازی بارسلونا و والنسیا بازی امشب بارسلونا ساعت چند است اخبار لالیگا اخبار رئال مادرید اخبار بارسلونا

ساعت و برنامه بازی های هفته ۱۰ لالیگا

هفته دهم
تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
اوساسونااوئسکا۳۰ آبان۲۳:۳۰
لوانتهالچهاول آذر۱۶:۳۰
ویارئالرئال مادریداول آذر۱۸:۴۵
سویاسلتاویگواول آذر۲۱
اتلتیکوبارسلونااول آذر۲۳:۳۰
ایبارختافه۲ آذر۱۶:۳۰
کادیزسوسیداد۲ آذر۱۸:۴۵
گراناداوایادولید۲ آذر۲۱
آلاوسوالنسیا۲ آذر۲۳:۳۰
بیلبائوبتیس۳ آذر۲۳:۳۰

نتایج برنامه بازی های لالیگا ۲۰۲۰-۲۰۲۱

هفته اول
تیمنتیجهنتیجهتیم
ایبار۰۰سلتاویگو
گرانادا۲۰اتلتیکو بیلبائو
کادیز۰۲اوساسونا
وایادولید۱۱رئال سوسیداد
اتلتیکومادریدسویا
بارسلوناالچه
رئال مادریدختافه
ویارئال۱۱اوئسکا
والنسیا۴۲لوانته
آلاوس۰۱بتیس
هفته دوم
تیمنتیجهنتیجهتیم
ختافه۱۰اوساسونا
سلتاویگو۲والنسیا
ویارئال۲۱ایبار
اوئسکا۰۲کادیز
لوانتهاتلتیکومادرید
سویاالچه
بیلبائوبارسلونا
گرانادا۲۱آلاوس
سوسیداد۰۰رئال مادرید
بتیس۲۰وایادولید
هفته سوم
تیمنتیجهنتیجهتیم
آلاوس۰۰ختافه
والنسیا۱۱اوئسکا
الچه۰۳سوسیداد
بتیس۲۳رئال مادرید
اوساسونا۱۳لوانته
ایبار۱۲بیلبائو
اتلتیکو۶۱گرانادا
وایادولید۱۱سلتاویگو
کادیز۱۳سویا
بارسلونا۴۰ویارئال
هفته پنجم
تیمنتیجهنتیجهتیم
اتلتیکومادرید۰۰ویارئال
بارسلونا۱۱سویا
کادیز۱۱گرانادا
آلاوسبیلبائو
الچه۰۰اوئسکا
لوانته۰۲رئال مادرید
اوساسوناسلتاویگو
سوسیداد۳۰ختافه
وایادولید۱۲ایبار
والنسیا۰۲بتیس
هفته ششم
تیمنتیجهنتیجهتیم
بیلبائو۲۰لوانته
سلتاویگو۰۲اتلتیکو
آلاوس۰۲الچه
ایبار۰۰اوساسونا
ختافه۱۰بارسلونا
گرانادا۱۰سویا
بتیس۰۳سوسیداد
رئال مادرید۰۱کادیز
اوئسکا۲۲وایادولید
ویارئال۲۱والنسیا
هفته هفتم
تیمنتیجهنتیجهتیم
اتلتیکو۲۰بتیس
بارسلونا۱۳رئال مادرید
کادیز۰۰ویارئال
الچه۲۱والنسیا
ختافه۰۱گرانادا
لوانته۱۱سلتاویگو
اوساسونا۱۰بیلبائو
سوسیداد۴۱اوئسکا
وایادولید۰۲آلاوس
سویا۰۱ایبار
هفته هشتم
تیمنتیجهنتیجهتیم
سلتاویگو۱۴سوسیداد
بیلبائو۲۱سویا
آلاوس۱۱بارسلونا
ایبار۰۲کادیز
گرانادا۱۱لوانته
اوساسونا۱۳اتلتیکو
بتیس۳۱الچه
رئال مادرید۴۱اوئسکا
والنسیا۲۲ختافه
ویارئال۲۰وایادولید

جدول لالیگا اسپانیا (۲۰۲۰-۲۰۲۱)

تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱رئال‌سوسیداد۹۶۲۱۲۰۴۱۶۲۰
۲ویارئال۹۵۳۱۱۳۹۴۱۸
۳اتلتیکومادرید۷۵۲۰۱۷۲۱۵۱۷
۴رئال‌مادرید۸۵۱۲۱۴۹۵۱۶
۵گرانادا۸۴۲۲۹۱۱۱۴
۶کادیز۹۴۲۳۸۱۰۱۴
۷بتیس۹۴۰۵۱۲۱۷۱۲
۸بارسلونا۷۳۲۲۱۵۸۷۱۱
۹والنسیا۹۳۲۴۱۵۱۴۱۱۱
۱۰ختافه۸۳۲۳۸۹۱۱
۱۱الچه۷۳۲۲۷۸۱۱
۱۲سویا۷۳۱۳۷۶۱۱۰
۱۳اوساسونا۸۳۱۴۷۸۱۰
۱۴بیلبائو۸۳۰۵۷۹۹
۱۵آلاوس۹۲۳۴۷۱۰۹
۱۶ایبار۹۲۳۴۶۹۹
۱۷سلتاویگو۹۱۴۴۶۱۵۷
۱۸لوانته۸۱۳۴۸۱۳۶
۱۹وایادولید۹۱۳۵۷۱۴۶
۲۰اوئسکا۹۰۶۳۷۱۵۶

**

**

**

جدول اسپانیا (۲۰۱۹-۲۰۲۰) – لالیگا

تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱رئال‌مادرید۳۸۲۶۹۳۷۰۲۵۴۵۸۷
۲بارسلونا۳۸۲۵۷۶۸۶۳۸۴۸۸۲
۳اتلتیکومادرید۳۸۱۸۱۶۴۵۱۲۷۲۴۷۰
۴سویا۳۸۱۹۱۳۶۵۴۳۴۲۰۷۰
۵ویارئال۳۸۱۸۶۱۴۶۳۴۹۱۴۶۰
۶رئال‌سوسیداد۳۸۱۶۸۱۴۵۶۴۸۸۵۶
۷گرانادا۳۸۱۶۸۱۴۵۲۴۵۷۵۶
۸ختافه۳۸۱۴۱۲۱۲۴۳۳۷۶۵۴
۹والنسیا۳۸۱۴۱۱۱۳۴۶۵۳۵۳
۱۰اوساسونا۳۸۱۳۱۳۱۲۴۶۵۴۵۲
۱۱بیلبائو۳۸۱۳۱۲۱۳۴۱۳۸۳۵۱
۱۲لوانته۳۸۱۴۷۱۷۴۷۵۳۴۹
۱۳وایادولید۳۸۹۱۵۱۴۳۲۴۳-۱۱۴۲
۱۴ایبار۳۸۱۱۹۱۸۳۹۵۶-۱۷۴۲
۱۵بتیس۳۸۱۰۱۱۱۷۴۸۶۰-۱۲۴۱
۱۶آلاوس۳۸۱۰۹۱۹۳۴۵۹-۲۵۳۹
۱۷سلتاویگو۳۸۷۱۶۱۵۳۷۴۹-۱۲۳۷
۱۸لگانس۳۸۸۱۲۱۸۳۰۵۱-۲۱۳۶
۱۹مایورکا۳۸۹۶۲۳۴۰۶۵-۲۵۳۳
۲۰اسپانیول۳۸۵۱۰۲۳۲۷۵۸-۳۱۲۵

جدول لالیگا اسپانیا (۲۰۱۸-۲۰۱۹)

اسپانیا لالیگا
تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱بارسلونا۳۸۲۶۹۳۹۰۳۶۵۴۸۷
۲اتلتیکومادرید۳۸۲۲۱۰۶۵۵۲۹۲۶۷۶
۳رئال‌مادرید۳۸۲۱۵۱۲۶۳۴۶۱۷۶۸
۴والنسیا۳۸۱۵۱۶۷۵۱۳۵۱۶۶۱
۵سویا۳۸۱۷۸۱۳۶۲۴۷۱۵۵۹
۶ختافه۳۸۱۵۱۴۹۴۸۳۵۱۳۵۹
۷اسپانیول۳۸۱۴۱۱۱۳۴۸۵۰۵۳
۸بیلبائو۳۸۱۳۱۴۱۱۴۱۴۵۵۳
۹رئال‌سوسیداد۳۸۱۳۱۱۱۴۴۵۴۶۵۰
۱۰بتیس۳۸۱۴۸۱۶۴۴۵۲۵۰
۱۱آلاوس۳۸۱۳۱۱۱۴۳۹۵۰-۱۱۵۰
۱۲ایبار۳۸۱۱۱۴۱۳۴۶۵۰۴۷
۱۳لگانس۳۸۱۱۱۲۱۵۳۷۴۳۴۵
۱۴ویارئال۳۸۱۰۱۴۱۴۴۹۵۲۴۴
۱۵لوانته۳۸۱۱۱۱۱۶۵۹۶۶۴۴
۱۶سلتاویگو۳۸۱۰۱۱۱۷۵۳۶۲۴۱
۱۷وایادولید۳۸۱۰۱۱۱۷۳۲۵۱-۱۹۴۱
۱۸خیرونا۳۸۹۱۰۱۹۳۷۵۳-۱۶۳۷
۱۹اوئسکا۳۸۷۱۲۱۹۴۳۶۵-۲۲۳۳
۲۰رایو وایه کانو۳۸۸۸۲۲۴۱۷۰-۲۹۳۲

جدول لالیگا اسپانیا (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱بارسلونا۳۸۲۸۹۱۹۹۲۹۷۰۹۳
۲اتلتیکومادرید۳۸۲۳۱۰۵۵۸۲۲۳۶۷۹
۳رئال‌مادرید۳۸۲۲۱۰۶۹۴۴۴۵۰۷۶
۴والنسیا۳۸۲۲۷۹۶۵۳۸۲۷۷۳
۵ویارئال۳۸۱۸۷۱۳۵۷۵۰۷۶۱
۶بتیس۳۸۱۸۶۱۴۶۰۶۱۶۰
۷سویا۳۸۱۷۷۱۴۴۹۵۸۵۸
۸ختافه۳۸۱۵۱۰۱۳۴۲۳۳۹۵۵
۹ایبار۳۸۱۴۹۱۵۴۴۵۰۵۱
۱۰خیرونا۳۸۱۴۹۱۵۵۰۵۹۵۱
۱۱اسپانیول۳۸۱۲۱۳۱۳۳۶۴۲۴۹
۱۲رئال‌سوسیداد۳۸۱۴۷۱۷۶۶۵۹۷۴۹
۱۳سلتاویگو۳۸۱۳۱۰۱۵۵۹۶۰۴۹
۱۴آلاوس۳۸۱۵۲۲۱۴۰۵۰-۱۰۴۷
۱۵لوانته۳۸۱۱۱۳۱۴۴۴۵۸-۱۴۴۶
۱۶بیلبائو۳۸۱۰۱۳۱۵۴۱۴۹۴۳
۱۷لگانس۳۸۱۲۷۱۹۳۴۵۱-۱۷۴۳
۱۸دیپورتیوو لاکرونیا۳۸۶۱۱۲۱۳۸۷۶-۳۸۲۹
۱۹لاس پالماس۳۸۵۷۲۶۲۴۷۴-۵۰۲۲
۲۰مالاگا۳۸۵۵۲۸۲۴۶۱-۳۷۲۰

ساتین

یک نظر ثبت شده

  1. انصافا بنظرم بهترین لیگ جان ، همین لیگ اسپانیا هستش

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*