خانه / آخرین اخبار / مبلغ وام شهریه چقدر است؟ +انواع وام دانشجویی سال ۹۶-۹۷

مبلغ وام شهریه چقدر است؟ +انواع وام دانشجویی سال ۹۶-۹۷

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ مصوب وام شهریه دانشجویان دانشگاه های سراسری، آزاد و غیرانتفاعی و مبالغ مصوب  ۲۰ نوع وام دانشجویی  در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ را اعلام کرد که به شرح زیر است:

مبالغ مصوب سال تحصیلی ۹۶-۹۷

ردیفنام وامضوابط پرداختمبلغ مصوب سال ۹۶-۹۵
۱تحصیلیمجرد کاردانی (ماهیانه)۹۰۰.۰۰۰
مجرد کارشناسی (ماهیانه)۱.۰۰۰.۰۰۰
مجرد کارشناسی ارشد (ماهیانه)۱.۱۰۰.۰۰۰
مجرد دکتری (ماهیانه)۱.۲۵۰.۰۰۰
متأهل کاردانی (ماهیانه)۱.۱۵۰.۰۰۰
متأهل کارشناسی (ماهیانه)۱.۲۵۰.۰۰۰
متأهل کارشناسی ارشد (ماهیانه)۱.۵۰۰.۰۰۰
متأهل دکتری (ماهیانه)۱.۷۵۰.۰۰۰
۲تحصیلی ممتاز و نمونهکلیه مشمولان طبق قانون صندوقحداکثر تا دو برابر مبلغ سقف وم تحصیلی
۳مسکنمجرد (تهران) (ماهیانه)۱.۵۰۰.۰۰۰
مجرد (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه)۱.۲۵۰.۰۰۰
مجرد (سایر شهرها) (ماهیانه)۱.۰۰۰.۰۰۰
متأهل (تهران) (ماهیانه)۲.۵۰۰.۰۰۰
متأهل (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه)۲.۰۰۰.۰۰۰
متأهل (سایر شهرها) (ماهیانه)۱.۷۰۰.۰۰۰
۴ضروریکلیه مشمولان طبق قانون صندوق۶.۰۰۰.۰۰۰
۵ضروری (خرید کتاب تخصصی)کارشناسی ارشد۵.۰۰۰.۰۰۰
دکترای تخصصی غیر بورسیه۸.۰۰۰.۰۰۰
۶ضروری ممتاز نمونهکارشناسی۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد و دکتری۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۷ضروری مبتکرکلیه مشمولان طبق قانون صندوق۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ضروری قهرمان ورزشیکلیه مشمولان طبق قانون صندوق۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹ضروری روشندلکاردانی و کارشناسی۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تحصیلات تکمیلی۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰حوادث غیرمترقبهروزانه کلیه مقاطع۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱ودیعه مسکنتهران-کاردانی و کارشناسی۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تهران- تحصیلات تکمیلی۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ شهر بزرگ-کاردانی و کارشناسی۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ شهر بزرگ- تحصیلات تکمیلی۸۰.۰۰۰.۰۰۰
سایر شهرها- کاردانی و کارشناسی۳۰.۰۰۰.۰۰۰
سایر شهرها- تحصیلات تکمیلی۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ودیعه مسکن مجردیتهران۲۵.۰۰۰.۰۰۰
پنج شهر بزرگ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سایر شهرها۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ودیعه مسکن دانشجویان متأهلی غیرایرانیکلیه مشمولان طبق قانون صندوق۵۰.۰۰۰.۰۰۰

هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان هرساله نرخ غذای دانشجویی و تعداد وعده مصرفی دانشجویان را مشخص می کند که در سال تحصیلی جدید نسبت به سال قبل نرخ ژتون غذایی ۱۰ درصد افزایش یافته است.

۱۴تغذیهکلیه مشمولان به تفکیک دانش [ویان خوابگاهی و غیرخوابگاهیهر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجو تعیین می شود
۱۵تحصیلی دانش هسته ایمجرد کاردانی (ماهیانه)۱.۳۵۰.۰۰۰
مجرد کارشناسی (ماهیانه)۱.۵۰۰.۰۰۰
مجرد کارشناسی ارشد (ماهیانه)۱.۶۵۰.۰۰۰
مجرد دکتری (ماهیانه)۱.۸۷۵.۰۰۰
متأهل کاردانی (ماهیانه)۱.۷۲۵.۰۰۰
متأهل کارشناسی (ماهیانه)۱.۸۷۵.۰۰۰
متأهل کارشناسی ارشد (ماهیانه)۲.۲۵۰.۰۰۰
متأهل دکتری (ماهیانه)۲.۶۲۵.۰۰۰
۱۶ضروری دانش هسته ایکارشناسی۹.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد۹.۰۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۷مسکن دانش هسته ایمجرد (تهران) (ماهیانه)۲.۲۵۰.۰۰۰
مجرد (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه)۱.۸۷۵.۰۰۰
مجرد (سایر شهرها) (ماهیانه)۱.۵۰۰.۰۰۰
متأهل (تهران) (ماهیانه)۳.۷۵۰.۰۰۰
متأهل (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه)۳.۰۰۰.۰۰۰
متأهل (سایر شهرها) (ماهیانه)۲.۵۵۰.۰۰۰
۱۸حج عمرهکلیه مشمولان طبق قانون صندوق (مجرد)۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹زیارت عتبات عالیات کشور عراقکلیه مشمولان طبق قانون صندوق (متأهل)۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۰ازدواجکلیه مشمولان طبق قانون صندوق۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۱شهریهکاردانی و کارشناسی۳.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته۱۱.۵۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد پیوسته۷.۰۰۰.۰۰۰
دکتری حرفه ای۱۱.۵۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی پیوسته۵.۰۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۲شهریه غیرانتفاعیکاردانی و کارشناسی۳.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته۱۱.۵۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۳شهریه دانشگاه آزادکاردانی و کارشناسی۵.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته۱۱.۵۰۰.۰۰۰
دکتری حرفه ای۱۱.۵۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۴ویژه دکتریبانک توسعه تعاون۷.۰۰۰.۰۰۰
تحصیلی ویژه دکتری۶.۰۰۰.۰۰۰
ضروری ویژه دکتری۳۰.۰۰۰.۰۰۰

منبع : خبرگزاری مهر/ زهرا سیفی

x

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*