خانه / سیاسی / حجاب همسر رئیس جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید +عکس

حجاب همسر رئیس جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید +عکس

بریژیت مکرون همسر رئیس جمهور فرانسه که به همراه همسرش برای افتتاح موزه لوور به امارات سفر کرده، در بازدید از مسجد شیخ زاید موهایش را با یک شال پوشاند و کفش‌های خود را پیش از ورود به مسجد از پا درآورد.

همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)

همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید
همسر رئیس جمهور همسر امانوئل مکرون مسجد شیخ زاید دبی رئیس جمهور فرانسه حجاب در خارج چرا حجاب لازم است بیوگرافی امانوئل مکرون امارات (دبی ابوظبی)
همسر رئیس‌ جمهور فرانسه در مسجد شیخ زاید

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*