خانه / عکس / آیا در کشور آمریکا هم ،فقیر و بدبخت و بیچاره وجود دارد؟ +عکس

آیا در کشور آمریکا هم ،فقیر و بدبخت و بیچاره وجود دارد؟ +عکس

تصاویری از زندگی مردم در شهر لس آنجلس آمریکا

منطقه اسکید روی شهر لس آنجلس محل زندگی شهروندان فقیر و کارتن خواب و بی خانمان آمریکایی است که قادر به تامین هزینه های زندگی عادی خود نیستند.

واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا

U.S. Poverty Statistics

Here are the current U.S. Poverty Statistics released September 2017 by the U.S. Census Bureau .  They represent various categories of the population and the percentage of people within those categories in a poverty status:

Adults not working – 31%
Adults with a disability – 27%
Single moms – 27%
Adults without a high school diploma – 25%
Black Americans – 22%
Hispanic Americans – 19%
Foreign born non-citizens – 20%
All children – 18%
Single dads – 13%
Seniors – 9%
Married couples – 5%
Adults with college degree or higher – 5%
Full time working adults – 2%

The poverty rate has been fairly static over the past 30 years.  The rate in 1989 was 12.8% and the average for the past thirty years is 13.5%.

A homeless camp in Los Angeles, where homelessness has risen 23 percent in the past year, in May 2017. AP Photo/Richard Vogel

واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا

واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا

واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا

واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا

واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا

واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا

واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا

واقعیت زندگی در آمریکا فقیر در آمریکا عکس لس آنجلس زندگی در لس آنجلس امنیت زندگی در آمریکا آمار فقر در آمریکا آزادی در آمریکا

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*