خانه / بورس و سهام / “بانک دی” و “بیمه ملت” و گزارشات مثبت از سال 93

“بانک دی” و “بیمه ملت” و گزارشات مثبت از سال 93

بانک دی با سرمایه 500 میلیارد تومانی برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 مبلغ 32 تومان سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ 27 تومان) افزایش نزدیک به 19 درصد افزایش داشته است.

 درآمدهای غیرمشاع بانک در پیش بینی سال مالي 93 به مبلغ 116 میلیارد و 871 میلیون و 400 هزار تومان (به ازاي هر سهم مبلغ 234 ريال) عمدتاً ناشي از سایر درآمدها است که بخش عمده آن مربوط به درآمد مشارکت در منافع قراردادها و سود فروش دارایی ثابت مي باشد.

شرکت بیمه ملت نیز برای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ 278 ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به سال مالی قبل (مبلغ 271 ریال) افزایش 2.5 درصدی داشته است.

شایان ذکر است عملکرد “ملت” در سال مالی 93 در مقایسه با سال مالی گذشته از افزایش 33 درصدی حق بیمه، 37 درصدی درآمد حق بیمه سهم نگهداری و کاهش 22 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری برخوردار خواهد بود و این در حالی است که سود تلفیقی هر سهم در سال مالی 93 را مبلغ 288 ریال پیش بینی شده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*