خانه / بورس و سهام / پیش بینی سود 93 / شاملا ، غمینو ، پخش البرز ، فنوال و سیمان فارس

پیش بینی سود 93 / شاملا ، غمینو ، پخش البرز ، فنوال و سیمان فارس

شرکت معدنی املاح ایران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93را با سرمایه 210 میلیارد ریال معادل 2012 ریال اعلام کرده است.

به گزارش ساتین : بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت اعلام کرده است که در نظر دارد 80 درصد از سود خالص را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی 93 پیشنهاد کند.

لازم به ذکر است این شرکت دلیل افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها را پیش بینی دریافت سود حاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت و سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در سال آتی اعلام کرده است.

پیش‌بینی عملکرد سال مالی 93 نسبت به پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش 6 درصدی فروش، افزایش 17 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته ،کاهش 2 درصدی سود عملیاتی و افزایش یک درصدی سود پس از کسر مالیات است.

شاملا” پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 70 میلیارد ریال مبلغ 3576 ریال مبلغ 3687 و در آخرین پیش بینی مبلغ 2002 ریال اعلام کرده است.

 –

شرکت صنایع غذایی مینو شرق پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93را با سرمایه 70 میلیارد ریال در بهمن ماه امسال مبلغ 668 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت اعلام کرد در نظر دارد معادل 10 درصد از سود خالص سال مالی 93 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

پیش بینی عملکرد سال مالی 93 نسبت پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش 51 درصدی فروش،افزایش 62 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته ، افزایش 3 درصدی سود عملیاتی و افزایش 1 درصدی سود پس از کسر مالیات است.

غمینو” پیش بینی عملکرد سال مالی 92 را در را با سرمایه 70 میلیارد ریال مبلغ 664 ریال اعلام کرده است.

شرکت پخش البرز پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را با سرمایه 350 میلیارد ریال در بهمن ماه امسال مبلغ 783 ریال اعلام کرده است.

پیش بینی عملکرد سال مالی 93در مقایسه با پیش بینی سال مالی 92 شامل،افزایش 18 درصدی فروش،افزایش 19 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش 18 درصدی سود عملیاتی و کاهش 3 درصدی سود خالص است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت پیش بینی تقسیم سود سال مالی 93 را به ازای هر سهم مبلغ 740 ریال اعلام کرده است.

به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20 مهر ماه 92، سرمایه شرکت از مبلغ 300 میلیارد ریال به مبلغ 350 میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) معادل 7/16 درصد افزایش یافته است.

پخش” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 300 میلیارد ریال مبلغ 798 ریال و آخرین پیش بینی مبلغ 809 ریال اعلام کرده است.

شرکت کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 93 را به صورت حسابرسی نشده معادل 435 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیات مدیره این شرکت در نظر دارد عادل 10 درصد سود خالص سال مالی 93 را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

فنوال” پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 429 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 578 ریال اعلام کرده است.

شرکت سیمان فارس اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را با سرمایه 233میلیارد ریال مبلغ 744 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت سیاست تقسیم سود نقدی برای سال مالی 93 را مبلغ 519 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

سفار” پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 را با سرمایه 50 میلیارد ریال مبلغ 324ر2 ریال و در اسفنمد ماه 91 (حسابرسی شده) مبلغ 360ر2 ریال، در تیر ماه 92 مبلغ 227ر3 ریال و با سرمایه 233 میلیارد ریال مبلغ 692 ریال، در تیر ماه 92 مبلغ 728 ریال، در آبان ماه مبلغ 660 ریال، در دی و بهمن ماه سال جاری مبلغ 614 ریال اعلام کرده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*