خانه / بورس و سهام / پیش بینی سود 93 / دزهراوی ، غاذر ، خشرق ، قند اصفهان ، کفپارس و پارس سویج

پیش بینی سود 93 / دزهراوی ، غاذر ، خشرق ، قند اصفهان ، کفپارس و پارس سویج

آخرین پیش بینی سود سال 93 برخی از شرکتهای بورسی به شرخ زیر می باشد .

شرکت داروسازی زهراوی در نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را در مقایسه با سود هر سهم سال مالی جاری با 17 درصد افزایش به بازار منعکس کرده است.

به گزارش ساتین : بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره درنظر دارد مبلغ 6800 ریال به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال 93 پیشنهاد کند.

منتهی به 29 اسفند ماه 92 را در اسفند ماه 91 مبلغ 2892 ریال،در تیر ماه 92 مبلغ 3861 ریال و در آبان ماه 92 به صورت حسابرسی شده مبلغ 6188 ریال و در بهمن ماه سال جاری مبلغ 7225 اعلام کرده است .

دزهراوی” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 91 را در نخستین پیش بینی مبلغ 2509 ریال و در آخرین مبلغ 2814 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 2766 ریال و براساس صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 2699 ریال محقق کرد.

شرکت کشت و صنعت پیاذر پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را برای اولین بار در بهمن ماه امسال مبلغ 364 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت قصد دارد 80 درصد سود هر سهم را به عنوان سود تقسیمی به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 93 پیشنهاد کند.

غاذر” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 244 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 308 ریال اعلام کرده است.

شرکت الکتریک خودرو شرق پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را برای اولین بار مبلغ 160 ریال اعلام کرده است.

خشرق” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 55 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 155 ریال اعلام کرده است.

شرکت قند اصفهان اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را در بهمن ماه 93 مبلغ 760 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره در نظر دارد مبلغ 500 ریال به ازای هر سهم جهت تقسیم بین صاحبان‌ سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 93 پیشنهاد کند.

لازم به ذکر است این شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مورخ دوم مرداد ماه 92 سرمایه خود را از مبلغ 24 میلیارد ریال به مبلغ 195 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش داده است.

قصفها” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 24 میلیارد ریال مبلغ 5098 ریال اعلام کرده بود و با سرمایه 195 میلیارد ریال مبلغ 722 ریال اعلام شده است.

شرکت فرآورده های نسوز پارس پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 93 را در آذر، دی و بهمن ماه 92 معادل 193 ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است پیش بینی منابع و مصارف ارزی شرکت برای سال مالی 93 شامل، 509 هزار و 8 دلار فروش صادراتی و مبلغ 15 میلیون و 802 هزار و 539 دلار جهت خرید مواد اولیه (با نرخ برابری 30 هزار ریال) برآورد شده است.

کفپارس” پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 109 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 179 ریال اعلام کرده است.

شرکت پارس سویچ پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 93 را مبلغ 485 ریال و پیش بینی سود تلفیقی را مبلغ 508 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت در نظر دارد 70 درصد از سود خالص سال مالی 92 را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام پیشنهاد کند.

شایان توجه است پرونده افزایش سرمایه از 250 میلیارد ریال به 350 میلیارد ریال مربوط به پروژه GIS در حال حاضر توسط مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسی می باشد.

پسویچ” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 483 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 472 ریال اعلام کرده است.

این شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم گروه را برای سال مالی 92 در نخستین پیش بینی مبلغ 492 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 481 ریال اعلام کرده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*