خانه / بورس و سهام / پیش بینی سود 93 / فولاد خراسان ، سمازن ، دتولید ، گلتاش ، خرینگ و سبحان دارو

پیش بینی سود 93 / فولاد خراسان ، سمازن ، دتولید ، گلتاش ، خرینگ و سبحان دارو

شرکت سیمان مازندران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را مبلغ 3140 ریال اعلام کرده است.

به گزارش ساتین : لازم به ذکر است نرخ فروش سال 93 بر اساس آخرین نرخ (آذر ماه92)محاسبه شده است.

 همچنین نرخ گاز مصرفی هر متر مکعب 840 ریال و بهای برق مصرفی هر کیلو وات ساعت 480 ریال و مقدار 60 میلیون لیتر مصرف مازوت برای ماههای آذر ،دی ، بهمن، اسفند با نرخ هر لیتر 2603 ریال (با هزینه حمل)محاسبه شده است.

سمازن” پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 2082 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 3628 ریال اعلام کرده است.

 –

شرکت داروسازی تولید دارو پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را با سرمایه 130 میلیارد ریال مبلغ 2068 ریال اعلام کرده است.

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 در مقایسه با پیش بینی سال مالی قبل شامل،افزایش 21 درصدی فروش،افزایش 20 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته،افزایش 31 درصدی هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی،افزایش 21 درصدی سود عملیاتی،افزایش 101 درصدی هزینه مالی و افزایش 17 درصدی سود خالص است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت پیش بینی تقسیم سود سال مالی 93 را به ازای هر سهم مبلغ 1860 ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ یکم بهمن ماه 92، سرمایه شرکت از مبلغ 100 میلیارد ریال به مبلغ 130 میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) معادل 30 درصد افزایش یافته است که شرکت اعلام کرده است افزایش سرمایه عنوان شده تا تاریخ مجمع سال 92 به ثبت نخواهد رسید و به دارندگان حق تقدم خرید سهام سودی تعلق نخواهد گرفت.

دتولید” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 100 میلیارد ریال مبلغ 1841 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 2304 ریال را اعلام کرده است.

شرکت گلتاش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 را با سرمایه 90 میلیارد ریال در آبان و آذر ماه سال جاری مبلغ 4099 ریال و در بهمن ماه با سرمایه 200 میلیارد ریال مبلغ 1845 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت درنظر دارد به‌ ازای هر سهم مبلغ 1125 ریال از سود عملکرد سال مالی 93 (با سرمایه جدید)را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 24 بهمن ماه 92 سرمایه شرکت از مبلغ 90 میلیارد ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی) معادل 122درصد افزایش یافت.

این شرکت همچنین اعلام کرده است که این افزایش سرمایه تا قبل از برگزاری مجمع عمومی سال مالی 93 نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

لازم به ذکر است این شرکت مبلغ دو میلیون و 11 هزار و 709 دلار فروش صادراتی و مبلغ 15 میلیون و 780 هزار و 258 دلار خرید مواد اولیه پیش بینی سال 93 را با نرخ هر دلار 31 هزار ریال تسعیر کرده است. این شرکت همچنین مبلغ دو میلیون 42 هزار یورو خرید دارایی ثابت پیش بینی 93 را با نرخ هر یورو 35 هزار و 175 ریال تسعیر کرده است.

شگل” پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی 92 را با سرمایه 45 میلیارد ریال در نخستین پیش بینی مبلغ 1320 ریال و با سرمایه 90 میلیارد ریال مبلغ 2077 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 4983 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و شده مبلغ 4959 ریال محقق شد.

شرکت رینگ سازی مشهد پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را برای اولین بار به مبلغ 180 ریال اعلام کرده است.

خرینگ” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 303 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 141 ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است مبلغ (18 میلیارد و 948 میلیون ریال) (به ازای هر سهم مبلغ (130) ریال) از پیش بینی عملکرد سال مالی 92 مربوط به خالص درآمد(هزینه)های متفرقه می باشد که عمده آن مربوط به مبلغ( 26 میلیارد ریال) (به ازای هر سهم مبلغ (178) ریال) ذخیره جریمه تاخیر صندوق ذخیره ارزی (جریمه سهم دولت) می باشد.

شرکت مجتمع فولاد خراسان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را مبلغ 498 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش سود پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 معادل 50 درصد سود خالص است.

فخاس” پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 در اسفند ماه 91 مبلغ 483 ریال، در تیر ماه 92 مبلغ 670 ریال ، در آبان ماه 92 مبلغ 638 ریال و در بهمن ماه 92 مبلغ 551 ریال اعلام کرده بود که این رقم در بهمن ماه سال جاری مبلغ 551 ریال اعلام شده است .

شرکت سبحان دارو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 را با سرمایه 90 میلیارد ریال، مبلغ 6298 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد به ازای هر سهم مبلغ 5670 ریال را جهت تقسیم به مجمع عمومی سال 93 پیشنهاد کند.

پیش‌بینی عملکرد سال مالی 93 در مقایسه با پیش بینی سال مالی 92 شامل افزایش 42 درصدی فروش‌،افزایش 54 درصدی بهای تمام‌شده کالای فروش‌ رفته،افزایش 39 درصدی سود عملیاتی و افزایش 38 درصدی سود خالص است.

لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4 آذر ماه 92، سرمایه شرکت از مبلغ 75 میلیارد ریال به مبلغ 90 میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) معادل 20 درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است که مطابق آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه این شرکت اعلام کرده است که افزایش سرمایه عنوان شده تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به ثبت خواهد رسید.

این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 75 میلیارد ریال در نخستین پیش بینی مبلغ 2778 ریال، و با سرمایه 90 میلیارد ریال مبلغ 3830 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 4576 ریال اعلام کرده است.

سبحان” پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 91 را در نخستین پیش بینی مبلغ 2329 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده سال مالی 91 مبلغ 2808 ریال محقق شده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*