خانه / بازار / قیمت لاستیک خودرو زانتیا ،سمند ، تندر ۹۰ ، دنا ، پارس LX

قیمت لاستیک خودرو زانتیا ،سمند ، تندر ۹۰ ، دنا ، پارس LX

قیمت لاستیک خودرو زانتیا ،سمند ، تندر ۹۰ ، دنا ، پارس LX

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
لافنساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۰۵,۰۰۰
لافنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۷۵,۰۰۰
ایران تایرkarena۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
ایران تایرسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۵۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
گلدستونGS2000۱۸۵.۶۵.۱۵۴۰.۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
بارزسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
یزد تایر۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
یزد تایر۱۹۵.۶۵.۱۵۵۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
یزد تایر۲۰۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
کویر تایر۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
کویر تایرسایز پهن سمند۱۹۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
کویر تایر۲۰۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۹۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۵۳۰,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۱۹۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
لوسینیسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
بریجستونساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
بریجستونساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
رودستونN5000۱۹۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
کورساساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
آپولوساخت هند۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
آپولوساخت هند۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۹۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۱۸۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
نکسن۱۹۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
فالکنسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
فالکن۱۹۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۴۹۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۰۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
دنلوپسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۴۱۵,۰۰۰
دنلوپسایز پهن سمند۱۹۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
دنلوپسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
سایلونساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
سایلونساخت چین۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۷۵,۰۰۰
مکسسساخت تایلند۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
مکسسساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
لاسا۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
لاسا۱۹۵.۵۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۹۰,۰۰۰
لاساساخت ترکیه۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۶۷۰,۰۰۰
میشلنساخت انگلیس۱۹۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۷۲۵,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۷۴۰,۰۰۰
گودیرساخت آلمان۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۵۹۵,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
سومیتومو۱۹۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
سومیتومو۲۰۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۹۵.۵۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
نانکن۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۵,۰۰۰
نانکن۱۹۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۶۵,۰۰۰
نانکن۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
لینگ لانگساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
لینگ لانگسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
مارشالساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
مارشالسایز پهن سمند۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
لوفنساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
لوفنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۹۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
تویوساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۹۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۸۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۹۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۹۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
پرساساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۴۸۵,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۹۵.۵۵.۱۵۹۰.۰۰۰۵۶۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*