خانه / آخرین اخبار / تغییرات حداقل حقوق و دستمزد در سال های مختلف ۵۸ تا ۹۶

تغییرات حداقل حقوق و دستمزد در سال های مختلف ۵۸ تا ۹۶

حداقل دستمزد در سال های مختلف ، نمودار حداقل دستمزد ، جدول حداقل حقوق سالهای ۹۰ الی ۹۶ ، حداقل حقوق سال ۸۵ ، حداقل حقوق سال ۹۲ ، بخشنامه های اعلام حداقل مزد ۵ سال اخیر ، جدول حقوق و دستمزد سال ۹۱ ،  ۸۷ ، سال ۹۳ ، دستمزد ۹۵ ،  ۹۴

جزئیات مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ به شرح زیر است:

۱-  حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.

۲-   سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد.
تبصره – با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال  تعیین می شود.

تبصره (۱)- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

تبصره (۲)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می گیرد.

۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

جدول مقایسه ای ۳۵ ساله نرخ رشد تورم و دستمزد

درصدنرخ‌رشدتورمحداقل‌حقوق‌ماهیانه(تومان)سال
۱۱.۴۱۷۰۱۱۳۵۸
۲۳.۵۱۹۰۵۱۳۵۹
۲۲.۸۱۹۰۵۱۳۶۰
۱۹.۲۱۹۰۵۱۳۶۱
۱۴.۸۱۹۰۵۱۳۶۲
۱۰.۴۱۹۰۵۱۳۶۳
۶.۹۲۱۶۰۱۳۶۴
۲۳.۸۲۱۶۰۱۳۶۵
۲۷.۷۲۲۸۰۱۳۶۶
۲۸.۹۲۴۹۰۱۳۶۷
۱۷.۴۲۴۹۰۱۳۶۸
۹۳۰۰۰۱۳۶۹
۲۰.۷۵۰۰۱۱۳۷۰
۲۴.۴۶۸۰۱۱۳۷۱
۲۲.۹۸۹۸۲۱۳۷۲
۳۵.۲۱۱۶۸۲۱۳۷۳
۴۹.۴۱۶۰۰۰۱۳۷۴
۲۳.۲۲۰۷۲۱۱۳۷۵
۱۷.۳۲۵۴۴۶۱۳۷۶
۱۸.۱۳۰۱۵۳۱۳۷۷
۲۰.۱۳۶۱۸۳۱۳۷۸
۱۲.۶۴۵۸۰۱۱۳۷۹
۱۱.۴۵۶۷۹۰۱۳۸۰
۱۵.۸۶۹۸۴۶۱۳۸۱
۱۵.۶۸۵۳۳۸۱۳۸۲
۱۵.۲۱۰۶۶۰۲۱۳۸۳
۱۰.۴۱۲۲۵۹۲۱۳۸۴
۱۱.۹۱۵۰۰۰۰۱۳۸۵
۱۸.۴۱۸۳۰۰۰۱۳۸۶
۲۵.۴۲۱۹۶۰۰۱۳۸۷
۱۰.۸۲۶۳۵۲۰۱۳۸۸
۱۲.۴۳۰۳۰۰۰۱۳۸۹
۲۱.۵۳۳۰۳۰۰۱۳۹۰
۳۰.۵۳۹۰۰۰۰۱۳۹۱
۳۴.۷۴۸۷۲۰۰۱۳۹۲
۱۵.۶۶۰۸۹۱۰۱۳۹۳
۱۱.۹۷۱۲۴۲۵۱۳۹۴
۹۸۱۲۱۶۶۱۳۹۵
۹۲۹۹۳۱۱۳۹۶

ساتین

x

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*