خانه / سیاسی / بازدید کیم جون اون از کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی +عکس

بازدید کیم جون اون از کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی +عکس

رهبر کره شمالی«کیم جونگ اون» از کارخانه تولید اتوبوس این کشور در پیونگ یانگ بازدید کرد.

عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی

عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی
عکس کره شمالی زندگی در کره شمالی رهبر کره شمالی جنگ آمریکا و کره شمالی تحریم کره شمالی اخبار کره شمالی اخبار صنعت خودروسازی
کارخانه تولید اتوبوس در کره شمالی

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*