خانه / بورس و سهام / خلاصه وضعیت و پیش بینی سود 40 نماد بورسی + جدول

خلاصه وضعیت و پیش بینی سود 40 نماد بورسی + جدول

خلاصه وضعیت و پیش بینی سود برخی از مهمترین نماد بورسی برای سال 93 را مشاده می نمایید

 

نام شرکتتاریخ انتشارشرح گزارشسال مالی
ختور

رادیاتور ایران

92/12/10افزایش 40 درصدی سود هر سهم از 226 ريال به 316 ريالمنتهی به

92/12/29

خمهر

مهرکام پارس

92/12/10کاهش 23900 درصدی زیان هر سهم از مبلغ (1) ريال منتهی به 91/09 به (240) ريال منتهی به 92/09منتهی به

92/09/30

شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

92/12/10عمده خوراک مصرفی این شرکت ترکیبی از خوراک مایع و درصد کمی خوراک گاز می باشد که در نهایت اثر منفی

با اهمیتی در سود این شرکت نخواهد داشت

دپارس

پارس دارو

92/12/10کاهش 12 درصدی سود هر سهم از 5517 ريال به 4869 ريالمنتهی به

93/12/29

شپمچا

پارس پامچال

92/12/10کاهش 36 درصدی سود هر سهم از مبلغ 3071 ريال به 1980 ريال

تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین های شرکت در سال 93

منتهی به

93/12/29

شپترو

پتروشیمی آبادان

92/12/10افزایش 30 درصدی نرخ سوخت قبلا در بودجه 93 پیش بینی شده است و در صورت افزایش بیشتر مراتب به بازار

اعلام می شود

فمراد

آلومراد

92/12/10کاهش 71% سود خالص هر سهم از 745 ريال به 215 ريالمنتهی به

93/12/29

خودرو

ایران خودرو

92/12/10افزایش سرمایه ی 59.38 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

92/12/10پیش بینی 515 ريال سود منتهی 92/12/29

اعلام 71 ريال سود منتهی به 92/06/31 و پوشش 14% آن

تصمیم هیئت مدیره مبنی بر تقسیم سود 400 ريال برای مجمع 92

منتهی به

93/12/29

وبانک

سرمایه گزاری توسعه ملی

92/12/08پیش بینی سود هر سهم 1307 ريال که رشدی 4% نسبت به مدت مشابه قبل داشته است

افزایش سرمایه از 4.500 میلیارد ريال به 6.500 میلیارد ريال از محل سود انباشته و اندوخته ی سرمایه ای

پس از اخذ مجوز از سازمان بورس

منتهی به

93/12/29

جم

پتروشیمی جم

92/12/08کاهش 9% سود هرسهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

93/12/29

فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

92/12/08کاهش 38% سود هرسهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبل

افزایش 31|% بهای تمام شده در کالای فروش رفته که بابت افزایش نرخ مواد اولیه می باشد

منتهی به

93/12/29

توریل

توکا ریل

92/12/08پیش بینی سود هر سهم 646 ريال که رشدی 30% نسبت به مدت مشابه قبل داشته است

تصمیم به افزایش سرمایه 1500 میلیارد ريالی – پیشنهاد تقسیم سود 485 ريال در مجمع عمومی سالیانه 93

منتهی به

93/12/29

حفارس

حمل و نقل خلیچ فارس

92/12/08پیش بینی سود هر سهم از زیان 100 ريالی به سود 17ريالیمنتهی به

92/12/29

وتجارت

بانک تجارت

92/12/08دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 92/12/20منتهی به

92/12/29

شاوان

پالایش نفت لاوان

92/12/08پیش بینی سود 3162 ريالی و رشد 5% نسبت به مدت مشابه قبل

فروش 7 درصد افزايش، بهاي تمام‌شده کالاي فروش رفته 7 درصد افزايش، سود عملياتي 5 درصد افزايش و سود خالص 5 درصد

30درصد سود خالص سال مالي 93 را جهت تقسيم بين سهامداران در مجمع عمومي عادي ساليانه

طرحهاي توسعه احداث سرويسهاي جانبي و مخازن و احداث واحدهاي تحت ليسانس را به ترتيب با 95 و 93 درصد

پيشرفت فيزيکي در دست اجراء دارد که بر اساس آخرين موافقتنامه مبادله شده با شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي

نفتي ايران به ترتيب در نيمه دوم سنوات 1392 و 1393 به بهر‌برداري خواهند رسيد.

منتهی به

93/12/29

شتران

پالایش نفت تهران

92/12/06پیش بینی سود 66272 ريال منتهی به 92/12/29 که رشدی 11% داشته استمنتهی به

92/12/29

ثاباد

آبادگران ایران

92/12/06اعلام سود 235 ريالی و افزایش 9% آن نسبت به مدت مشابه قبل

کاهش 1% فروش و 29% بهای تمام شده

منتهی به

92/12/29

داسوه

داروسازی اسوه

92/12/06پیش بینی رشد 18% سودهر سهم منتهی به 92/12/29

افزایش 24% فروش

منتهی به

92/12/29

فن آوا

گروه فن آوا

92/12/06اعلام سود 672 ريالی که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش 630% داشته است

کاهش 8% سود حاصل از سرمایه گذاری ها – افزایش 4884 % سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

منتهی به

92/09/30

کسعدی

کاشی سعدی

92/12/04پیش بینی کاهش 46% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

92/12/29

غگرجی

بیسکویت گرجی

92/12/04پیش بینی رشد 6% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

92/12/29

شکربن

کربن ایران

92/12/04پیش بینی کاهش 49% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

92/12/29

پسهند

صنایع لاستیک سهند

92/12/04پیش بینی کاهش 62% سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

92/12/29

دلر

داروسازی اکسیر

92/12/04پیش بینی رشد 64 درصدی سود هر سهم منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبل

3000 ریال نظر هیئت مدیره به ازای هر سهم جهت مجمع عادی 93

منتهی به

93/12/29

فخوز

فولاد خورستان

92/12/04پیش بینی سود هر سهم برای 92/12/29 برابر با 1946 ریال

اعلام سود 1614 منتهی به 92/09/30 و پوشش 83 درصدی آن

منتهی به

92/12/29

دابور

داروسازی ابوریحان

92/12/04سود هر سهم نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 28 درصدی 3357 ریال اعلام شد

2750 ریال نظر هیئت مدیره به ازای هر سهم جهت مجمع عادی 93

منتهی به

93/12/29

کهمدا

شیشه همدان

92/11/19پیش بینی سود 1802 ریالی منتهی به 93/03/31 اعلام سود 914 ریالی منتهی به 92/09/30 و پوشش 51 درصد آنافزایش 100 درصد فروش منتهی به 92/09/30 و پوشش 49 درصد آنمنتهی به 93/03/31
قشیر

قند شیروان ، قوچان و بجنورد

92/11/17اعلام سود 387 ریالی که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 2درصد داشته است افزایش 243 درصدی فروش خالص افزایش 283 درصدی بهای تمام شده فروش و افزایش 119 درصدی هزینه های اداری و عمومیمنتهی به 92/09/30
کساوه

صنایع کاشی و سرامیکسینا

92/11/17پیش بینی سود 1805 ریال منتهی 92/12/29اعلام سود 855 ریالی منتهی به 92/06/31 و پوشش 47 درصد از آنپیش بینی افزایش 100 درصد فروش و افزایش 61 درصد بهای تمام شده کالای فروش رفتهمنتهی به 92/12/29
غگل

گلوکوزان

92/11/17پیش بینی سود 1805 ریالی منتهی به 93/06/31اعلام سود 940 ریالی منتهی به 92/09/30 و پوشش 18 درصدی آن پیش بینی سود خالص 194020 ریالی منتهی به 03/03/31منتهی به 93/06/31
دکیمی

کیمیدارو

92/11/19عملکرد 10 ماهه این شرکت و برآورد 2 ماهه پیش بینی تا پایان سال 92 نشان دهنده افزایش سود هر سهم به میزان 12 درصد می باشد
وما

بیمه ما

92/11/19آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال منتهی به 92/12/29 مورخ 92/11/30 ساعت 16 برگزار میشود
غمهرا

گروه تولیدی مهرامبیمه ما

92/11/19اعلام سود 463 ریالی و افزایش 63 درصدی نسبت به مدت مشابه قبلافزایش فروش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به 92/09/30
کایتا

ایتالران

92/11/16دعوت به مجمع عادی به صورت فوق العاده مورخ 92/11/2692/06/31
ثنظام

سرمایه گزاری ساختمانی

نظام مهندسی ایران

92/11/16دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم در تاریخ 92/11/23

تصویب صورت های مالی منتهی 92/06/31

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی می باشد

منتهی به

92/06/31

فارس

هلدینگ صنایع

پتروشیمی خلیج فارس

92/11/16افزایش 166 درصدی هزینه های عمومی نسبت به مدت مشابه قبل

افزایش 166 درصدی زیان عملیاتی نسبت به مدت مشابه قبل

اعلام 68100ریال زیان خالص پس از کسر مالیات

اعلام زیان 3 ریالی برای هر سهم

6 ماهه منتهی به

92/06/30

ومعادن

سرمایه گزاری توسعه

معادن و فلزات

92/11/16پیش بینی سود 575 ریالی و پوشش 27 درصدی منتهی به 92/12/29

اعلام سود 154 ریالی برای هر سهم منتهی به 92/09/30

پوشش 27 درصدی سود خالص منتهی به 92/12/29

9 ماهه منتهی به

92/12/29

وعسکر

موسسه مالی و اعتباری

عسکریه

92/11/16افزایش سرمایه

از مبلغ 1500000 میلیون ریال به 3000000 ریال

از محل مطالبات و آورده نقدی

وبیمه

سرمایه گزاری

صنعت بیمه

92/11/16تصمیمات مجمه عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/06/31

انتخاب اعضای هیئت مدیره

اعلام سود 117 ریالی برای هر سهم پس از کسر مالیات

سود مصوب جهت تقسیم بین سهامداران به ازای هر سهم 50 ریال می باشد

6 ماهه منتهی به

92/06/30

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*