خانه / آخرین اخبار / کشته سازی کانال های معاند از حوادث کازرون +تصاویر

کشته سازی کانال های معاند از حوادث کازرون +تصاویر

این روزها در کانال‌های ضدانقلاب تلگرام اخباری منتشر شده است که در آن یک متجاوز به عنف که سال ۹۵ در ملاء عام اعدام شده بود، به عنوان یکی از کشته های وقایع کازرون معرفی شده است.

این کانال‌ها با جعل اعلامیه فوت امین دهقانی معروف به مرد ژله‌ای؛ فردی که سال ۹۵ به جرم تجاوز به ۱۰۰ زن و دختر در شیراز اعدام شد و همچنین جعل گواهی فوت هادی نوروزی، کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس، نامی جعلی با عنوان امین رنجبر ساختند و دست به کشته سازی زدند و او را به عنوان یکی از کشته های کازرون معرفی کردند.

کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی

این در حالی است که اصلا فردی به نام امین رنجبر که به تازگی در شهر کازورن فوت شده باشد وجود ندارد و کانال های ضد انقلاب با جعل این اسناد و تصاویر قصد عوام فریبی و تحریک مردم را دارند.

تصویر اصلی گواهی فوت هادی نوروزی

کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی

تصویر جعل شده از گواهی فوت هادی نوروزی به نام امین رنجبر

کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی

در ادامه اخبار جعلی در کانال های ضد انقلاب را مشاهده می کنید.

کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی

کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی

کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی کشته سازی ضدانقلاب کانال گارد شاهنشاهی کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز ضد انقلاب شایعات تلگرام سایت بررسی شایعات رسانه‌های عوام فریب ربع پهلوی چیست ربع پهلوی راههای تشخیص دروغگویی امین دهقانی مرد ژله ای اعتراضات کازرون اخبار کازرون اخبار بدون سانسور سیاسی

منبع : باشگاه خبرنگاران

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*