خانه / سیاسی / حواشی خودکار ترامپ و کیم جونگ اون +عکس

حواشی خودکار ترامپ و کیم جونگ اون +عکس

یک نفر از تیم همراه رهبر کره‌شمالی قبل از امضای سند مشترک دوکشور در حال ضدعفونی کردن خودکاری است که «کیم جونگ اون» قرار است با آن توافقنامه با ترامپ را امضا کند.

تا قبل از آغاز مراسم ، وقتی اسناد و مارکرهای سیاه با اسم ترامپ روی میز قرار گرفتند، کارمندان امنیتی رهبر کره شمالی در دستکش های سفید آن ها را باز کردند و با دستمال کاغذی بخوبی آن ها را پاک کردند.

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از «مارکری» که طرف آمریکایی برای امضای سند بسوی وی دراز کرد، استفاده نکرد و با خودکاری که خواهرش به او داد سند نهایی را امضا کرد.

مارکر چیست کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جنگ آمریکا و کره شمالی ترامپ و کیم جونگ اون ترامپ و کره شمالی بیوگرافی دونالد ترامپ اخبار کره شمالی اخبار بین المللی امروز اخبار آمریکا
مارکر چیست کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جنگ آمریکا و کره شمالی ترامپ و کیم جونگ اون ترامپ و کره شمالی بیوگرافی دونالد ترامپ اخبار کره شمالی اخبار بین المللی امروز اخبار آمریکا
مارکر چیست کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جنگ آمریکا و کره شمالی ترامپ و کیم جونگ اون ترامپ و کره شمالی بیوگرافی دونالد ترامپ اخبار کره شمالی اخبار بین المللی امروز اخبار آمریکا
مارکر چیست کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جنگ آمریکا و کره شمالی ترامپ و کیم جونگ اون ترامپ و کره شمالی بیوگرافی دونالد ترامپ اخبار کره شمالی اخبار بین المللی امروز اخبار آمریکا
مارکر چیست کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جنگ آمریکا و کره شمالی ترامپ و کیم جونگ اون ترامپ و کره شمالی بیوگرافی دونالد ترامپ اخبار کره شمالی اخبار بین المللی امروز اخبار آمریکا
مارکر چیست کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جنگ آمریکا و کره شمالی ترامپ و کیم جونگ اون ترامپ و کره شمالی بیوگرافی دونالد ترامپ اخبار کره شمالی اخبار بین المللی امروز اخبار آمریکا
مارکر چیست کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جنگ آمریکا و کره شمالی ترامپ و کیم جونگ اون ترامپ و کره شمالی بیوگرافی دونالد ترامپ اخبار کره شمالی اخبار بین المللی امروز اخبار آمریکا

مارکر چیست کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جنگ آمریکا و کره شمالی ترامپ و کیم جونگ اون ترامپ و کره شمالی بیوگرافی دونالد ترامپ اخبار کره شمالی اخبار بین المللی امروز اخبار آمریکا

مارکر چیست کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جنگ آمریکا و کره شمالی ترامپ و کیم جونگ اون ترامپ و کره شمالی بیوگرافی دونالد ترامپ اخبار کره شمالی اخبار بین المللی امروز اخبار آمریکا

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*