خانه / بازار / لیست قیمت محصولات پتروشیمی های ایران +قیمت پایه

لیست قیمت محصولات پتروشیمی های ایران +قیمت پایه

قیمت مواد پلی پروپیلن ، قیمت مواد پلیمری ، قیمت مواد پتروشیمی ، قیمت پلی اتیلن ، قیمت مواد اولیه ، قیمت مواد اولیه پلاستیک ، قیمت مواد اولیه ، قیمت مواد اولیه پلیمری ، قیمت مواد پلیمری ، محصولات پتروشیمی شازند

قیمت محصولات پتروشیمی در بازار آزاد

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

نام کالا
تولید کننده
قیمت پایه
(ریال)
حداکثر قیمت مجاز
(ریال)
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی جم۶۶۴۴۱۷۳۰۸۵
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی جم۷۳۱۰۲۸۰۴۱۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲پتروشیمی بندرامام۷۱۹۰۱۷۹۰۹۱
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰پتروشیمی شازند۷۳۴۳۱۸۰۷۷۴
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UVپلی پروپیلن جم۶۲۰۷۴۶۸۲۸۱
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۷۳۴۳۱۸۰۷۷۴
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۶۵۴۵۱۷۱۹۹۶
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۶۵۴۵۱۷۱۹۹۶
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۷۳۴۳۱۸۰۷۷۴
پلی پروپیلن نساجی PYI180پتروشیمی پلی نار۵۷۹۱۹۶۳۷۱۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۸۹۲۲۹۹۸۱۵۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۱۰۴۷۴۷۱۱۵۲۲۱
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر۵۸۳۹۱۶۴۲۳۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۴۷۶۴۷۵۲۴۱۱
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی امیرکبیر۴۵۷۹۹۵۰۳۷۸
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548Tپلی پروپیلن جم۵۹۵۳۵۶۵۴۸۸
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰پتروشیمی تبریز۶۹۹۹۵۲۰۹۹۸۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جم۴۵۸۷۸۵۰۴۶۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰پتروشیمی تبریز۶۴۵۰۰۱۹۳۵۰۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰پتروشیمی تبریز۶۸۰۰۰۲۰۴۰۰۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰پتروشیمی تبریز۶۸۰۰۰۲۰۴۰۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱پتروشیمیایی تخت جمشید پارس۶۷۹۰۷۲۰۳۷۲۱
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۴۷۹۲۲۵۲۷۱۴
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۴۷۹۲۲۵۲۷۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰پتروشیمی تبریز۸۹۲۲۹۹۸۱۵۱
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی شازند۴۵۷۹۹۵۰۳۷۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی شازند۶۶۴۵۶۷۳۱۰۱
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازند۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی شازند۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی پروپیلن RP270Gپتروشیمی شازند۵۸۴۷۰۶۴۳۱۷
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rپتروشیمی شازند۵۸۴۷۰۶۴۳۱۷
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی شازند۴۷۹۲۲۵۲۷۱۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پتروشیمی جم۵۲۱۱۲۵۷۳۲۳
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر۵۲۳۱۸۵۷۵۴۹
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام۵۲۳۱۸۵۷۵۴۹
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی جم۵۲۱۱۲۵۷۳۲۳
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه۵۲۱۱۲۵۷۳۲۳
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJپتروشیمی جم۴۷۲۲۴۵۱۹۴۶
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۳۸۱۶۶۴۵۷۹۹
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۳۸۱۶۶۴۵۷۹۹
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۳۷۴۰۳۴۴۸۸۳
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند۳۸۵۳۷۴۶۲۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵پتروشیمی بندرامام۴۷۶۴۷۵۲۴۱۱
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵پتروشیمی بندرامام۵۲۱۱۲۵۷۳۲۳
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام۳۸۱۶۶۴۵۷۹۹
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sپتروشیمی رجال۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۳۸۱۶۶۴۵۷۹۹
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰پتروشیمی بندرامام۴۷۶۴۷۵۲۴۱۱
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰Jپتروشیمی ایلام۴۵۸۷۸۵۰۴۶۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۵۸۶۶۸۶۷۴۶۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان۶۱۴۳۱۷۰۶۴۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان۵۶۹۸۹۶۵۵۳۷
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان۵۰۱۷۲۵۵۱۸۹
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان۴۸۷۲۹۵۳۶۰۱
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MODپتروشیمی تندگویان۵۰۲۹۲۵۵۳۲۱
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641پتروشیمی تندگویان۵۲۰۸۰۵۷۲۸۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645پتروشیمی تندگویان۵۰۵۹۱۵۵۶۵۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SAپتروشیمی تبریز۴۸۶۰۳۵۳۴۶۳
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰پتروشیمی آریا ساسول۴۷۶۴۷۵۲۴۱۱
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسول۵۲۳۱۸۵۷۵۴۹
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00پتروشیمی لاله۵۲۳۶۵۵۷۶۰۱
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00پتروشیمی لاله۴۷۶۴۷۵۲۴۱۱
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00پتروشیمی لاله۴۷۶۴۷۵۲۴۱۱
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم۵۸۴۷۰۶۴۳۱۷
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم۵۸۴۷۰۶۴۳۱۷
پلی پروپیلن نساجی Z30Gپتروشیمی مارون۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی پروپیلن شیمیایی X30Gپتروشیمی مارون۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی پروپیلن نساجی V30Gپتروشیمی مارون۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی۵۵۳۱۶۶۰۸۴۷
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی۵۸۴۷۰۶۴۳۱۷
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی۵۸۴۷۰۶۴۳۱۷
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنوید زرشیمی۵۹۶۹۹۶۵۶۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنوید زرشیمی۵۹۶۹۹۶۵۶۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548Rنوید زرشیمی۵۸۴۷۰۶۴۳۱۷
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی۵۳۰۶۴۵۸۳۷۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی مارون۵۲۳۱۸۵۷۵۴۹
پلی پروپیلن نساجی C30Sپتروشیمی مارون۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02پتروشیمی کردستان۴۷۶۴۷۵۲۴۱۱
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UVپتروشیمی لرستان۴۶۶۹۷۵۱۳۶۶
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه۵۲۱۱۲۵۷۳۲۳
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپتروشیمی پلی نار۵۸۴۷۰۶۴۳۱۷
پلی پروپیلن نساجی SF060پتروشیمی پلی نار۵۲۶۵۴۵۷۹۱۹
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02پتروشیمی مهاباد۴۵۷۹۹۵۰۳۷۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03پتروشیمی مهاباد۴۵۷۹۹۵۰۳۷۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000بانیار پلیمر گنبد۷۶۱۲۶۲۲۸۳۷۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000بانیار پلیمر گنبد۷۶۱۲۶۲۲۸۳۷۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000بانیار پلیمر گنبد۷۴۶۳۴۲۲۳۹۰۲
پلی کربنات ۰۷۱۰پتروشیمی خوزستان۱۷۰۰۰۰۱۸۷۰۰۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPLپتروشیمی خوزستان۱۶۴۲۰۰۱۸۰۶۲۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلینپتروشیمی خوزستان۱۲۲۲۰۰۱۳۴۴۲۰
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۷۴۹۲۵۸۲۴۱۷
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۶۵۴۸۶۷۲۰۳۴
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۶۵۴۸۶۷۲۰۳۴
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۷۴۹۲۵۸۲۴۱۷
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲محب بسپار ایده گستر۷۱۲۲۰۲۱۳۶۶۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال۵۸۱۲۴۶۳۹۳۶
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sپتروشیمی رجال۵۸۱۲۴۶۳۹۳۶
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند۴۲۳۴۹۵۰۸۱۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۶۸۴۹۸۷۸۷۷۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان۷۱۷۲۴۸۲۴۸۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان۶۶۵۳۷۷۶۵۱۷
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MODپتروشیمی تندگویان۵۶۱۰۷۶۱۷۱۷
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان۵۵۹۷۴۶۱۵۷۱
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان۵۴۳۶۴۵۹۸۰۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641پتروشیمی تندگویان۵۸۱۰۳۶۳۹۱۳

قیمت روز مواد پلاستیک ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۷,۳۰۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۸,۲۰۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۸,۳۸۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۸,۳۹۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۹,۲۸۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۹,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۸,۹۰۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۷,۳۸۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۹,۱۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۸,۵۸۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۷,۸۰۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۸,۱۵۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۸,۵۱۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۸,۴۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۸,۰۸۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100Nجم۹,۱۷۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۹,۴۰۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۸,۱۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون۹,۱۷۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپایلام۹,۱۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100پایپاراک۹,۳۰۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۶,۹۶۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۶,۸۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۷,۰۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۷,۰۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۸,۴۲۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۶,۶۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۶,۷۵۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۵,۶۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی لاله۶,۲۲۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۶,۶۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۶,۵۵۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰E۶,۹۵۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیآریاساسول۶,۲۰۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Fفیلمامیرکبیر۷,۴۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۷,۳۱۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۷,۲۱۰
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۶,۵۵۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲B02تزریقیپتروشیمی مهاباد۶,۸۷۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۸,۸۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۹,۶۰۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552Rنوید زرشیمی۹,۲۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۹,۴۵۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۷,۱۵۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۹,۲۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۷,۵۵۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۸,۶۵۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۸,۷۹۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۷,۸۹۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۷,۱۲۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۹,۲۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۹,۲۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۷,۱۷۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون۷,۱۸۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۷,۸۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۹,۴۵۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۷,۸۸۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۷,۷۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۸,۴۸۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۷,۶۰۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۸,۵۲۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۱۱,۲۰۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۱۱,۲۰۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۱۱,۰۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۱۱,۰۰۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۸,۴۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۹,۸۰۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۸,۱۸۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۱۰,۱۹۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CEپتروشیمی اراک۷,۶۵۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۱۱,۰۵۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۱۰,۲۰۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم۱۰,۵۸۰
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۷,۹۰۰
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۹,۵۲۰
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۹,۴۵۰
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۹,۴۳۰
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۷,۶۱۰
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۱۶۰تبریز۷,۳۲۰
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۹,۲۳۵
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۸,۴۵۰
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۶۱۶تایوان۸,۴۰۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۱۰,۷۸۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۱,۲۵۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۱۰,۹۸۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۱۲,۶۸۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۱۲,۰۳۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۱۰,۹۵۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۰,۹۵۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۱۲,۰۵۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۱۰,۱۰۰
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781پتروشیمی تندگویان۱۵,۷۰۰
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۱۶,۰۵۰
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویان۱۶,۲۰۰
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۸,۵۳۰
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LG۶,۲۲۰
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LG۶,۴۲۰
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۴,۸۰۰
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر۶,۱۸۰
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۵,۳۰۰
پلی وینیل کلراید (PVC)S65بندر امام۶,۱۸۰
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۴,۵۴۰

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت های پایه محصولات پتروشیمی منتهی به روز شنبه ۳۱ تیرماه ۹۷ اعلام شد.

قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بر اساس میانگین قیمت های جهانی و نرخ دلار بازار آزاد برای مبادله در بورس کالای ایران اعلام شد.
فهرست قیمت های پایه را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*