خانه / بورس و سهام / شرکتهایی که در بورس تعدیل مثبت سنگین داده اند

شرکتهایی که در بورس تعدیل مثبت سنگین داده اند

شرکت فيبر ايران با سرمایه ای معادل  50،000 میلیون ریال برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 93 مبلغ 201 ریال سود خالص پیش بینی کرده که این رقم در مقایسه با سال مالی قبل افزایش 224 درصدی داشته است.

 –

شرکت ایران تایر با سرمایه ای معادل 14 میلیارد و 323 میلیون و 400 هزار تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 93 مبلغ 484 ریال سود خالص پیش بینی کرده که این رقم در مقایسه با سال مالی قبل(88 ریال) افزایش 450 درصدی داشته است.

این شرکت که در پیش بینی قبلی برای هر سهم در سال 92 مبلغ 88 ریال عایدی خالص در نظر گرفته بود علت تعدیل مثبت 450 درصدی را توليد تاير هاي راديال سيمي و حذف توليد تاير هاي باياس اعلام نموده است .

گفتنی است با توجه به برنامه افزایش سرمایه شرکت و تولید 20000 تن تایر رادیال سیمی در نیمه دوم سال آتی احتمال تعدیلهای مثبت در سال آتی زیاد میباشد

 –

شرکت ايران ترانسفو با سرمایه ای معادل  1,500,000 میلیون ریال برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 93 مبلغ 739 ریال سود خالص پیش بینی کرده که این رقم در مقایسه با سال مالی قبل افزایش 73 درصدی داشته است.

1-افزايش تغييردر مبلغ فروش به جهت در حجم ترانسفورماتور فروش رفته و نرخ هر MVA  آن نسبت به سال 92 مي باشد.

2-تغيير در مبلغ بهاي تمام شده عمدتا به جهت افزايش در حجم ترانسفورماتور فروش رفته نسبت به سال 92 مي باشد.

3-تغيير در سود ناخالص به جهت افزايش در نرخ و حجم فروش نسبت به سال 92 مي باشد.

4-تغيير در سود عملياتي به جهت افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاري نسبت به سال 92 مي باشد.

5-تغيير در هزينه هاي عمومي و اداري به جهت در نظر گرفتن 20% تورم نسبت به سال 92 مي باشد.

6-تغيير در سود قبل از اقلام غير مترقبه به جهت افزايش در نرخ و حجم فروش نسبت به سال 92 مي باشد.

7-تغيير در درآمد هاي متفرقه به جهت افزايش درآمد هاي حاصل از فروش مواد و ضايعات مي باشد.

8-تغيير در سود قبل از کسر ماليات به جهت افزايش در نرخ و حجم فروش نسبت به سال 92 مي باشد.

9-تغيير در سود خالص  به جهت افزايش در نرخ و حجم فروش نسبت به سال 92 مي باشد.

10-تغيير در مبلغ ماليات به جهت افزايش درآمد مشمول ماليات نسبت به سال 92 مي باشد.

11-تغيير درهزينه هاي مالي به جهت افزايش حجم تسهيلات بانکي ونرخ سودبانکي مي باشد

شرکت سود تقسيمي پيشنهادي هيئت مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 93 را 50 درصد سود خالص هر سهم اعلام نموده است.

شرکت اعلام نموده است: “شرکت توانير در ديماه 1390 مبلغ 30 ميليون دلار بابت تسويه بدهي هاي شرکتهاي برق منطقه اي (از طريق شرکت فرعي بازرگاني ايران ترانسفو) پرداخت نموده که با توجه به اينکه تاکنون هيچگونه تخصيصي از طرف شرکت توانير اعلام نگرديده ، طبق مصوبه هيات مديره مبلغ فوق با نرخ تسعير هر دلار 15،000 ريال در حسابها انعکاس يافته است.” همچنين در اين خصوص حسابرس در بند 4 گزارش حسابرس 6 ماهه اعلام نموده است که: “شرکت توانير در دوره مورد رسيدگي و سال قبل طي دو مرحله مبلغ 60 ميليون دلار جهت تسويه بدهي شرکت‌هاي زيرمجموعه خود (برق‌هاي منطقه‌‌اي) به شرکت ايران ترانسفو و شرکتهاي فرعي آن (از طريق شرکت فرعي بازرگاني ايران‌ترانسفو) پرداخت نموده که دراين‌خصوص مطالب ذيل قابل ذکر مي‌باشد: الف- مبلغ30 ميليون‎دلار در مهرماه‎سال1391 تخصيص يافته‎که اين‎رويداد با نرخ‎ارز مبادله‌اي هر دلار 580ر24 ريال در حسابها منعکس گرديده در حاليکه براساس تاييديه واصله و شواهد موجود، شرکت توانير نرخ هر دلار تخصيص داده شده را معادل220ر30 ريال اعلام نموده که شرکت ايران‌ترانسفو نسبت به آن اعتراض نموده است. ب- طي دوره مورد گزارش مبلغ 30 ميليون دلار توسط شرکت توانير به شرکت بازرگاني ايران ترانسفو در عراق تخصيص يافته است که مبلغ 27 ميليون دلار آن شامل مبلغ 15ميليون دلار با نرخ ارز آزاد و مبلغ 12 ميليون دلار با نرخ هر دلار 178ر26 ريال از مانده حساب مطالبات شرکت اصلي از شرکتهاي برق منطقه‌اي کسر گرديده است، ليکن بابت مبلغ 3 ميليون‎دلار مابقي (شامل هزينه تبديل ارز در کشور مبدأ) هيچگونه ثبتي در حسابها صورت نگرفته است. باتوجه به موارد فوق تعديل حسابها ضروريست ليکن بدليل عدم دسترسي به توافقنامه في‌مابين درارتباط با نرخ هم‌ارز ريالي وجوه دريافت شده و چگونگي احتساب هزينه تبديل ارز، تعيين ميزان‎آن براي اين سازمان ميسر نگرديده است.”

در خصوص برنامه افزايش سرمايه شرکت اعلام نموده است که ” افزايش سرمايه به ميزان 66.7 درصد ، از محل آورده نقدي و سود انباشته را در دست اقدام مي باشد که گزارش افزايش سرمايه از بازرس قانوني اخذ و جهت مراحل صدور مجوز از بورس براي انتشار عمومي مي باشد.”

خکار سود هر سهم سال مالی 93 را 655 ريال اعلام کرد که در قیاس با آخرین سود پیش بینی شده سال جاری با 82% رشد مواجه شده است.

– افزايش سرمايه شرکت درحال حضر درجريان ميباشد.

-پيش بيني فروش سال 1392 عليرغم پوشش 36درصدي فروش سه ماهه با توجه به دلائل زير صورت پذيرفته است:

1-کاهش توليد وفروش 50 درصدي خودرو درماه هاي گذشته عامل کاهش فروش شرکت وعدم تحقق فروش پيش بيني شده ميباشد.

2-با توجه به تحولات وتغييرات سياسي واقتصادي کشور پيش بيني ميگردد ثبات قيمتها وافزايش توليدوفروش خودرودرماه هاي آينده سال به وقوع بپيوندد.

3-قراردادهاي منعقده با شرکت هاي مگاموتوروساپکو ودرخواست هاي اخير اين شرکت ها و همچنين سهم شرکت از بازار قطعات يدکي مبناي تهيه بودجه توليد وفروش ميباشد.

4-تعديل مبلغ فروش براساس فروش واقعي 9 ماهه اول و پيش بيني فروش سه ماهه چهارم سال با توجه به موارد فوق انجام يافته است.

میزان تولید 89% رشد

مقدار فروش 89% رشد

مبلغ فروش 79% رشد

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*