خانه / آخرین اخبار / خانم “منگ هان ژانگ” چوچانگ سریال پایتخت 3 کیست؟

خانم “منگ هان ژانگ” چوچانگ سریال پایتخت 3 کیست؟

ﭼﻮﭼﺎﻧﮓ، ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ سریال «ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ 3»، ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ، هنرپیشه و ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ به ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻭﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ در ایران ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

همسر ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ همسر ﭼﻮﭼﺎﻧﮓ همسر ارسطو شوهر ﭼﻮﭼﺎﻧﮓ زن ارسطو ﭼﻮﭼﺎﻧﮓ بیوگرافی ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ بیوگرافی ﭼﻮﭼﺎﻧﮓ
ﺍﻭ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜل ها ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﭼﯿﻨﯽ» ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪ.

همسر ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ همسر ﭼﻮﭼﺎﻧﮓ همسر ارسطو شوهر ﭼﻮﭼﺎﻧﮓ زن ارسطو ﭼﻮﭼﺎﻧﮓ بیوگرافی ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ بیوگرافی ﭼﻮﭼﺎﻧﮓ

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*