خانه / بورس و سهام / رفتار سهامداران عمده در سال 1393

رفتار سهامداران عمده در سال 1393

رفتار سهامداران عمده در سال جدید

تغییر سهام سهامداران فعال : 1393/1/9

شرکت – سهامدار

1393/1/7

1393/1/6

1392/12/30

لابراتوارداروسازي‌  دكترعبيدي‌

شخص حقيقي

2,038,686

2,016,289

1,985,116

22397

31173

5539

سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند

2BXسبد-شرك08046-شركت تعاوني م.ك.س.م وزارتبه

10,960,781

10,760,781

10,760,781

200000

بيمه ملت

شركت گروه انرژي مهستان-سهامي عام-

22,671,904

22,659,094

22,339,094

12810

320000

695338

بانك ملت

صندوق تامين آتيه كاركنان بانك ملت

738,436,364

733,363,786

730,363,786

5072578

3000000

17828898

شركت گروه مالي ملت-سهام عام-

1,002,283,619

1,002,083,619

1,002,083,619

200000

داده‌پردازي‌ايران‌

شخص حقيقي

10,001,000

9,990,990

9,980,980

10010

10010

داروسازي‌ اسوه‌

شخص حقيقي

1,741,840

1,724,562

1,724,562

17278

دارويي‌ رازك‌

شركت سرمايه گذاري البرز-سهامي عام-

14,372,760

14,371,877

14,371,877

883

975

تجارت الكترونيك  پارسيان

شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام-

10,290,985

10,280,985

10,275,910

10000

5075

50000

فيبر ايران‌

شخص حقيقي

647,722

647,222

646,222

500

1000

3000

فنرسازي‌زر

شخص حقيقي

1,808,349

1,743,349

1,683,349

65000

60000

65000

قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌

شخص حقيقي

3,544,064

3,338,514

3,152,000

205550

186514

252000

قند نيشابور

شخص حقيقي

975,180

968,140

963,640

7040

4500

قند ثابت‌ خراسان‌

شركت تعاوني م.ك.س.م وزارت بهداشت ودرمان آموزش پ

1,672,136

1,671,136

1,671,136

1000

29870

قند شيرين‌ خراسان‌

شخص حقيقي

647,102

651,102

651,102

-4000

سرمايه گذاري اعتبار ايران

شركت آرين دوچرخ-سهامي خاص-

9,731,918

9,406,918

9,406,918

325000

الكتريك‌ خودرو شرق‌

شخص حقيقي

3,230,000

3,200,000

3,096,468

30000

103532

1472

لنت‌ ترمزايران‌

شخص حقيقي

1,801,049

1,757,916

1,757,916

43133

3697

ماشين‌ سازي‌ اراك‌

شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص-

761,411,963

755,369,853

710,347,212

6042110

45022641

44570923

توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌

شركت خدمات بندري پلي اكريل ماهشهر-سهامي خاص-

35,832,584

35,846,984

35,956,610

-14400

-109626

-76000

مهركام‌پارس‌

شخص حقيقي

17,788,644

18,049,329

18,475,874

-260685

-426545

مارگارين‌

شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام-

16,512,741

16,512,366

16,512,366

375

سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام-

44,750,000

44,250,000

44,250,000

500000

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص-

27,128,335

26,607,552

26,607,552

520783

سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌

شركت تعاوني م.ك.س.م وزارت بهداشت ودرمان آموزش پ

27,565,638

27,545,638

27,484,638

20000

61000

50000

كشت‌وصنعت‌پياذر

شخص حقيقي

515,000

505,000

495,000

10000

10000

كارت اعتباري ايران كيش

شركت ايمان تجارت روشن

3,253,886

3,183,886

3,127,361

70000

56525

51000

داروسازي‌ روزدارو

شخص حقيقي

7,462,196

7,312,196

7,312,196

150000

شخص حقيقي

7,512,696

7,312,197

7,312,197

200499

صنعتي‌ بهشهر

شركت سرمايه گذاري وخدمات مديريت صندوق بازنشستگ

21,332,634

21,312,634

21,312,634

20000

گروه‌صنعتي‌سديد(هلدينگ‌

شركت سرمايه گذاري سديدتدبير-سهامي خاص-

20,259,397

20,177,366

20,177,366

82031

سيمان‌ دورود

شركت توربوكمپرسورنفت-سهامي خاص-

2,459,433

2,419,755

2,419,755

39678

صنايع‌ لاستيكي‌  سهند

شركت سرمايه گذاري صنايع لاستيكي سهند-سهامي خاص

2,244,514

1,544,514

1,544,514

700000

-700000

صنايع‌شيميايي‌سينا

شركت موادمهندسي مكرر-سهامي خاص-

1,285,598

1,279,755

1,279,755

5843

79755

سيمان‌ خزر

شخص حقيقي

3,070,620

2,942,614

2,918,571

128006

24043

سالمين‌

شركت شيرين عسل-سهامي خاص-

30,164,179

30,139,179

30,111,264

25000

27915

70000

ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌

شركت توسعه معادن روي ايران-سهامي عام-

186,031,638

185,888,594

185,888,594

143044

شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌

شركت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر-سهامي عام

1,090,000

1,087,000

1,070,000

3000

17000

20000

كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو

شخص حقيقي

318,505

305,563

300,921

12942

4642

توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌

شخص حقيقي

24,453,186

24,153,186

24,153,186

300000

سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ

شركت تجهيزات پزشكي مهرگان تامين پارس-سهامي خاص

18,063,645

17,998,512

17,998,512

65133

كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌

شركت بيمه سامان-سهامي عام-

7,530,460

7,480,460

7,480,460

50000

380201

مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن

شركت سرمايه گذاري توسعه ملي-سهامي عام-

547,529

576,371

576,371

-28842

شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب

شخص حقيقي

5,164,005

5,132,005

5,132,005

32000

57000

سبحان دارو

شركت سرمايه گذاري البرز-سهامي عام-

22,185,475

22,181,889

22,162,419

3586

19470

32730

شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز

شركت سرمايه گذاري البرز-سهامي عام-

159,893,762

160,893,762

161,893,762

-1000000

-1000000

صنايع فولاد آلياژي يزد

شخص حقيقي

417,767

401,250

401,250

16517

قند شيروان قوچان و بجنورد

صندوق بازنشستگي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران

5,523,177

5,503,177

5,483,592

20000

19585

70325

بانك گردشگري

شركت توسعه اميدبانك گردشگري-سهامي خاص-

111,164,684

111,150,094

111,137,757

14590

12337

150000

شركت كي بي سي

شركت گروه داروئي سبحان-سهامي عام-

51,601,000

52,101,000

52,601,000

-500000

-500000

تأمين مواد اوليه فولاد صبانور

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام

920,041,953

919,913,135

919,911,875

128818

1260

صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود

شركت سايا

948,093

948,091

948,091

2

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

بانك دي-سهامي عام-

27,500,000

26,500,000

24,850,000

1000000

1650000

400000

شخص حقيقي

8,415,477

8,414,487

8,413,491

990

996

27211

مهندسي صنعتي روان فن آور

شخص حقيقي

156,372

150,588

144,468

5784

6120

شخص حقيقي

126,852

120,989

120,469

5863

520

سيمان لار سبزوار

شخص حقيقي

6,397,434

6,247,434

6,247,434

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*