خانه / بورس و سهام / عملکرد 6 ماهه فولاد مبارکه منتشر شد

عملکرد 6 ماهه فولاد مبارکه منتشر شد

شرکت فولاد مبارکه در دوره 6 ماهه منتهی به 29  اسفند ماه سال گذشته با اختصاص 526 ریال سود به ازای هر سهم معادل 65 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

 شرکت فولاد مبارکه پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 25 هزار و 800 میلیارد مبلغ 25 هزار و 800 میلیارد ریال در بهمن ماه 91 مبلغ 801 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 806 اعلام کرده بود و طی دوره 6 ماهه منتهی به 29  اسفند ماه سال گذشته با اختصاص 526 ریال سود به ازای هر سهم معادل 65 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

بر اساس این گزارش سود پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی 92 معادل 50 درصد سود خالص اعلام شده است

پیش بینی عملکرد سال مالی 92 در مقایسه با پیبش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش 50 درصدی فروش، افزایش 45 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش 65 سود خالص و سود پس از کسر مالیات است.

همچنین این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 92 را با سرمایه 25 هزار و 800 میلیارد ریال در فروردین ماه 92 مبلغ 872 ریال ، و با سرمایه 36 هزار میلیارد ریال مبلغ 745 ریال ، در مهر ماه 92 مبلغ 929 ریال و در بهمن ماه 92 مبلغ 806 ریال اعلام کرده بود که این رقم در پایان اسفند ماه 92 به مبلغ  929 ریال رسید.

 به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29 تیر ماه 92، سرمایه شرکت از مبلغ 25 هزار و 800 میلیارد ریال به مبلغ 36 هزار  میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده سهامداران) معادل 5/39 درصد افزایش یافته است.

سنا

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*