خانه / عکس / استهلال ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹ (عکس)

استهلال ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹ (عکس)

رصد هلال ماه مبارک رمضان عصر پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط کارشناسان ستاد استهلال در قم برگزار شد. در این رصد هلال آغاز ماه مبارک رمضان دیده نشد، از این رو قطعاً شنبه ۶ اردیبهشت اول ماه مبارک رمضان خواهد بود.

 

ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان

ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان

ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان

ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان

ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان

ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان

ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان

ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان

ماه رمضان چیست ماه رمضان چه ماهی است ستاد استهلال چیست رویت هلال ماه تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان استهلال ماه رمضان

منبع : خبرگزاری تسنیم

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*