خانه / آخرین اخبار / همه مردم حق دارند برای دریافت یارانه ‌نقدی ثبت نام کنند

همه مردم حق دارند برای دریافت یارانه ‌نقدی ثبت نام کنند

امروزآغاز ‌نام‌نویسی برای دریافت یارانه نقدی است. با آغاز‌ نام‌نویسی از متقاضیان دریافت یارانه با توجه به برخی اقدامات دولت، مبنی بر کاهش ‌یارانه‌بگیران این نگرانی در‌ مردم پدید آمده‌ که افراد نباید ‌نام‌نویسی کنند و یا در صورت این کار شاید از دریافت یارانه محروم شوند.
اما دلایل بسیاری برای این نگرانی هست که ‌گویا مهم‌ترین آن ‌‌عدم‌شفاف سازی دولت برای تعیین سقف درآمدی برای دریافت یارنه است.
در این باره، غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ‌گفت: همه مردم حق دارند برای دریافت یارانه ‌نام‌نویسی کنند و هیچ کس حق ندارد، مانع این کار شوند. خود افراد باید تصمیم بگیرند که یارانه می‌خواهند یا نه. طبیعتا افراد که از نظر مالی وضعیت مناسبی دارند، نباید در سامانه ‌نام‌نویسی کنند و هر چه شمار ‌نام‌نویسی‌کنندگان بیشتر باشد، باعث خواهد شد تا خدمات رفاهی در جامعه بیشتر شود.
این نماینده افزود: اینکه ما بگوییم، کسی اجازه ‌نام‌نویسی ندارد، چنین چیزی نیست. مردم اجازه دارند ‌نام‌نویسی کنند، اما‌ پس از آن دولت باید وضعیت افراد ‌نام‌نویسی کننده را بررسی کند و افرادی را که نیاز ندارند، از صف یارانه‌بگیران بیرون آورد‌؛ بنابراین، برای این کار نیز قانونگذار این حق را به دولت داده است.
وی در خصوص برخی اظهارات درباره غیر قانونی بودن شیوه دولت در انصراف از دریافت یارانه گفت: ایرادی برای این کار نیست. اگر مردم ‌داوطلبانه انصراف بدهند، ایرادی وجود ندارد، اما پس از آنکه دولت سقف درآمدی را مشخص کرد، در صورتی که نظر دولت تأمین شود، شاید بخواهد به تمام ‌نام‌نویسی کننده‌ها یارانه بدهد و در صورتی که نظر دولت تأمین نشود می‌تواند سقف را تغییر دهد.
وی در پاسخ به اینکه به هر حال باید نظر دولت تأمین شود و مردم اهمیت چندانی ندارند، گفت: دولت پلکانی کار می‌کند. نخست گفته شد‌ با هر میزان درآمدی می‌توانید ‌نام‌نویسی کنید و پس از آن سقف تعیین می‌شود و افراد یا منصرف می‌شوند یا قانون خود آن‌ها را منصرف می‌کند.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا تعداد ‌نام‌نویسی کنندگان در تعیین سقف تأثیر دارد گفت: بله قطعا این گونه است و هر چه ‌این میزان کاهش یابد، در بالا رفتن سقف تأثیر‌گذار است. اگر این نشد و همه ‌نام‌نویسی کردند، دولت مختار است ‌هر گونه خواست عمل کند.
وی افزود: در اینجا مشکل منابع وجود ندارد، چرا که دولت ۴۸ هزار میلیارد باید درآمد به دست آورد و ۴۲ هزار میلیارد دولت سرجمع نیاز دارد؛ پس منابع موجود بیشتر از نیاز است و بحث این است که افردی که نیاز به این ۴۵۵۰۰ تومان ندارند، کم شود و ۱۷۵ هزار نفری که بیشتر از آمار هستند، کم شود و یا ایرانی‌های خارج از کشور که یارانه می‌گیرند حذف شوند.
این نماینده افزود: با این روش، دولت افراد یارانه‌بگیر را‌ پالایش‌ و منابع به دست آمده را صرف امور رفاهی از جمله آموزش و بهداشت و درمان و یا توسعه تولید داخلی می‌کند، ‌ چرا که در پایان به سود خود مردم است. با این کار دولت ‌می‌تواند به دهک‌های پایین جامعه بیشتر بدهد.
این نماینده گفت: با توجه به اینکه افرد خارج از کشور، شمار چشمگیری را شامل می‌شود و برخی نیز خود داوطلبانه انصراف داده‌اند، ممکن است ۷ الی ۸ درصد از آمار یارانه بگیران کم ‌شود.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*