خانه / بورس و سهام / افزایش 77 میلیارد ریالی ‌ارزش بازار “ومعادن” طی یک ماه

افزایش 77 میلیارد ریالی ‌ارزش بازار “ومعادن” طی یک ماه

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند  ماه سال گذشته از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 77 میلیارد و 158 میلیون ریال‌ سود کسب کرد.

 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 92 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 452 میلیارد و 821 و مبلغ 529 میلیارد و 979 میلیون ریال‌واگذار کرد و از این بابت معادل 77 میلیارد و 158 میلیون ریال‌ سود کسب کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 440 میلیارد و 925 میلیون ریال ‌تحصیل کرد.

ومعادن” در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 13 هزار و 640 میلیارد و 10 میلیون ریال‌و ارزش بازار 78 هزار و 45 میلیارد و 716 میلیون ریال‌ در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده این شرکت در دوره یاد شده معادل 387 میلیارد و 44 یلیون ریال‌افزایش یافت و به 14 هزار و 27 میلیارد و 54 میلیون ریال‌رسید.

گفتنی است ارزش بازار آن نیز با کاهش چهار و 26 میلیارد و 605 میلیون ریال‌ معادل 74 هزار و 19 میلیارد و 111 میلیون ریال‌ اعلام شد.

مرجع : سنا

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*