خانه / بورس و سهام / جدول چکیده پیش بینی سود و درآمد شرکتها در کدال / سال 93

جدول چکیده پیش بینی سود و درآمد شرکتها در کدال / سال 93

آخرین پیش بینی سود و زیان و درآمد شرکتهای بورس را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نام شرکتتاریخ انتشارشرح گزارشسال مالی
خچرخش

چرخشگر

93/01/23تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام

افزایش سرمایه 100 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

وتوشه

سرمایه گذاری پارس توشه

93/01/23افزایش 2 درصدی سود هر سهم از 602 ريال به 613 ريال منتهی به 93/12/29منتهی به

93/12/29

فولاژ

صنایع فولادآلیاژی یزد

93/01/23افزایش سرمایه 150 درصد شرکت که 105 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران است و 45 درصد سود انباشته
فارس

هلدینگ پتروشیمی هلیج فارس

93/01/23تاثیر افزایش نرخ گاز شرکت های پتروشیمی فجر و مبین بر سودآوری هلدینگ

در صورت افزایش نرخ گاز نرخ خدمات نیز به تناسب افزایش خواهد یافت که این موضوع تاثیر باآهمیتی بر سودآوری فارس ندارد

تاپیکو

سرمایه گذاری پتروشیمی تامین

93/01/23افزایش 11000 درصدی سود هر سهم از 4 ريال منتهی به 91/11/30 به 444 ريال منتهی به 92/11/309ماهه منتهی به

92/11/30

غبهپاک

بهپاک

93/01/19تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام منتهی به 92/09/30 :

150%افزایش سرمایه قطعی از محل مطالبات و آورده نقدی – 225%در اختیار هیئت مدیره-جمعا 375 درصد

دسینا

سینا دارو

93/01/17ثبت آگهی افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها ( 100.000 میلیون ، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران)
غبهپاک

بهپاک

93/01/17آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتهی به 93/09/30 ساعت11 مورخ 93/01/30
غمارگ

مارگارین

93/01/17آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/09/30 ساعت 9 مورخ 93/01/31
همراه

ارتباطات سیار ایران

93/01/17آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتهی به 92/12/29 ساعت11 مورخ 93/01/31- افزایش سرمایه
لپارس

پارس الکتریک

93/01/17کاهش 50 درصدی سود هر سهم از 72 ريال به 36 ريال مننتهی به 92/09/30 نسبت به مدت مشابه قبل9 ماهه منتهی به

92/09/30

سایرا

ایرانیت

93/01/17آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به 93/06/31 ساعت10 مورخ 93/01/31
وصنا

سرمایه گذاری صنایع بهشهر

93/01/17افزایش 570 درصدی سود هر سهم از 10 ريال به 67 ريال منتهی به 92/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلسه ماهه منتهی به

92/12/29

مداران

داده پردازی ایران

93/01/17لغو آگهی دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده منتهی به 93/12/29
کفارس

فرآورده های نسوز پارس

93/01/17آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/09/30 ساعت 9 مورخ 93/01/30
وسکاب

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

93/01/17آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتهی به 92/12/29 ساعت14 مورخ 93/01/31
شپلی

پلی اکریل ایران

93/01/17آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتهی به 92/09/30 ساعت12 مورخ 93/01/31
شتران

پالایش نفت تهران

93/01/17آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتهی به 93/06/31 ساعت 9 مورخ 93/01/27- افزایش سرمایه
غبشهر

صنعتی بهشهر

93/01/17اطلاعیه پرداخت سود سهامداران
غمارگ

مارگارین

93/01/17اطلاعیه پرداخت سود سهامداران
شبهرن

نفت بهران

93/01/17آگهی ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها – 360.000 میلیون ريال از محل سود انباشته
غدام

خوراک دام پارس

93/01/17آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/09/30 ساعت 9 مورخ 93/01/27
شتهران

تهران شیمی

93/01/17اطلاعیه پرداخت سود سهامداران
غبهپاک

بهپاک

93/01/17کاهش 69 درصدی سود هر سهم از 2915 ريال به 900 ريال منتهی به 92/09/30 نسبت به مدت مشابه قبلمنتهی به

92/09/30

تکنو

تکنوتار

93/01/17کاهش 73 درصدی سود هر سهم از 555 ريال به 150 ريال منتهی به 93/12/29 نسبت به مدت مشابه قبلسه ماهه منتهی به

93/12/29

غسالم

سالمین

93/01/17کاهش 72 درصدی سود هر سهم از 447 ريال به 124 ريال منتهی به 92/09/30 نسبت به مدت مشابه قبلسه ماهه منتهی به

92/09/30

قشکر

شکر شاهرود

93/01/17افزایش 105 درصدی سود هر سهم از 20 ريال منتهی به 91/09/30 به مبلغ 41 ريال منتهی به 92/09/30سه ماهه منتهی به

92/09/30

آ.اس.پ

آ اس پ

93/01/16آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتهی به 93/06/31 ساعت 9 مورخ 93/01/27
غبشهر

صنعتی بهشهر

93/01/16آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/09/30 ساعت 9 مورخ 93/01/25
وملت

سرمایه گذاری ملت

93/01/16آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/09/30 ساعت 10 مورخ 93/01/30
بایکا

کابل سازی ایران

93/01/16آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 92/09/30 ساعت 14 مورخ 93/01/27
دعبید

داروسازی عبید

93/01/16اطلاعیه پرداخت سود سهامداران عملکرد سال 92
وگردش

بانک گردشگری

93/01/16اطلاعیه پرداخت سود سهامداران مصوب مجمع عمومی عادی به طور سالیانه مورخ 93/01/19
ومسکن

سرمایه گذاری بانک مسکن

93/01/16کاهش 100 درصدی سود هر سهم شرکت با سرمایه 1.000 میلیون ريال از 13.943.900 ريال به 1508 ريال

با سرمایه1.200.000 میلیون ريال

منتهی به

92/09/30

سایرا

ایرانیت

93/01/16کاهش 12 درصدی زیان هر سهم از 510 ريال منتهی به 91/09/30 به 450 ريال منتهی به 92/09/30منتهی به

92/09/30

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*