خانه / آخرین اخبار / جدیدترین قیمت تمام محصولات مرسدس بنز (Mercedes Benz) در ایران + جدول و عکس

جدیدترین قیمت تمام محصولات مرسدس بنز (Mercedes Benz) در ایران + جدول و عکس

آخرین تغییرات قیمت های تمام خودورهای مرسدس بنز در ایران مربوط به تاریخ 13 اردیبهشت 93 است.

مدل خودرو

قیمت بازار

قیمت نمایندگی

تغییرات قیمت

مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز B180

175,000,000

15000000

مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز C180 فول

220,000,000

30000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز C200

277,000,000

250,000,000

6.000.000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز C300

335,000,000

15000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز C350

360,000,000

18000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز CL 500

735,000,000

1000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز CL 600

1,060,000,000

مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز CLS 350

570,000,000

1000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز CLS 500

720,000,000

485,000,000

20.000.000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز CLS 550

845,000,000

4000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز E200

255,000,000

295,000,000

3000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز E200 مدل 2014

347,000,000

350,000,000

2.000.000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز E300

475,000,000

345,000,000

25000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز E350

520,000,000

405,000,000

18000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز E350 (کانورتیبل)

615,000,000

655,000,000

50000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز E350 (کوپه)

515,000,000

5000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز GLK 350

535,000,000

30.000.000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

مرسدس بنز ML350

870.000.000

7000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز S350

575,000,000

1000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز S500

890,000,000

650,000,000

40.000.000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز S500 مدل 2014

1,660,000,000

1.800.000.000

30000000
مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز SL 350

530,000,000

مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز SL 500

940,000,000

مشخصات بنز GLK 350 مرسدس بنز قیمت مرسدس بنز قیمت ر قیمت بنز SL 500 قیمت بنز GLK 350 قیمت بنز B180 فروش مرسدس بنز فروش بنز E350 فروش بنز C180 فول فروش بنز B180 بنز SL 500 Mercedes Benz

بنز SLK 350

445,000,000

اعدادی که با رنگ قزمز در تغییرات نوشته شده است به معنای کاهش قیمت هستند

صبحانه

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*