خانه / بورس و سهام / شرکت صنعتی بهشهر با نماد “غبشهر” 1350 ریال سود نقدی تقسیم کرد

شرکت صنعتی بهشهر با نماد “غبشهر” 1350 ریال سود نقدی تقسیم کرد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی بهشهر ( سهامی عام ) رأس ساعت 9:00روز دوشنبه مورخ 1393.01.25 درمحل مرکز همایش های بین المللی رازی با حضور بیش از 89 درصد سهامداران برگزار شد.

بر اساس گزارش بورس نیوز ، ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای شهرضایی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان امیر حسینی و زرندی و به دبیری آقای عباسعلی پور تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس آقای فراهانی و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط عباسعلی پور و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1392.09.30

2- تقسیم 1350 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان (اصلی) و آگاهان و همکاران (علی البدل) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

مجمع غبشهر مجمع شرکت صنعتی بهشهر غبشهر شرکت صنعتی بهشهر سود سهام غبشهر سود سهام شرکت صنعتی بهشهر تحلیل شرکت صنعتی بهشهر تحلیل بنیادی بهشهر

پیام هیئت مدیره:

در سالی که گذشت ، شرکت صنعتی بهشهر (سهامی عام) با فراز و نشیب های زیادی در خصوص تغییرات نرخ ارز و قیمت گذاری کالاهای خود روبرو گردید.

از ابتدای اردیبهشت ماه 1392 دولت اقدام به حذف ارز مرجع برای کلیه کالاها نمود. همزمان اقدام به تصیب افزایش نرخ محصولات به میزان سی و پنج درصد نمودند. دو هفته بعد دولت با انجمن صنفی توافق نمود که 70 درصد از روغن خام به 21.200 ریال و ما بقی به نرخ ارز مبادله ای برای شرکت ها تهیه شود و افزایش نرخ قبلی به 21.5 درصد کاهش یافت.

در تخصیص روغن بخش یارانه ای دولت به تمامی تعهدات خود عمل ننمود و در شهریور ماه 1392بدون اعمال افزایش نرخ ، کلیه شرکت های روغنی موظف به تأمین صد در صد روغن خام خود به نرخ مبادله ای شدند.

این شرکت با توجه به تولید کالای استراتژیک در ایران ، همواره از حمایت سیستم بانکی و سازمانهای دولتی برخوردار بوده و توانسته است بخشی از مشکلات خود را از طریق بانکهای مختلف حل و فصل نماید.

با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت از قبیل روغن خام و ورق حلب و قطعات یدکی از منابع خارجی تأمین می گردند. بنابراین ریسک عمده تأمین به موقع آنها می باشد.

هر چند در برهه هایی از سال ، بانک مرکزی ارز مورد نیاز شرکت جهت واردات روغن خام را به میزان کافی تخصیص نداده است ولی شرکت با استفاده از ضمانت نامه بانکی شرکت عافیه اینترنشنال توانست روغن خام مورد نیاز خود را به موقع تأمین نماید. مضافا اینکه بخش عمده ای از نیاز روغن خام در سال جاری توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین شده است.

شرکت صنعتی بهشهر بطور متوسط حدود 35 درصد بازار کشور را در اختیار داشته و در این زمینه رتبه نخست را در بین 28 شرکت تولید کننده داراست.

استراتژی شرکت کسب جایگاه نخست روغن مایع و جامد (خانوار) و همچنین صنف و صنعت و رسیدن به حداکثر سود از طریق کاهش هزینه ها و همچنین تولید محصولات جدید که نیازمند دانش فنی بالا است، می باشد. برنامه های شرکت در سال مالی آتی ادامه اجرای پروژه های روغن های تخصصی که تولید آنها نیازمند دانش فنی بالاست، می باشد. این تولیدات به دلیل تخصصی بودن آنها از سود آوری قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

نتایج عملیات شرکت در سال مالی گذشته نشان از فائق آمدن مدیریت و کارکنان شرکت بر مشکلات بوجود آمده بوده و امید است در سال آینده با تلاش مدیریت و کارکنان زحمتکش شرکت، نتایج پیش بینی شده محقق گردد.

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 5/6 میلیون ریال ( شامل تعداد 260 سهم به ارزش اسمی هر سهم 25.000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 330 میلیارد ریال (شامل تعداد 330 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) در پایان فروردین ماه سال 1388 افزایش یافته است.

مجمع غبشهر مجمع شرکت صنعتی بهشهر غبشهر شرکت صنعتی بهشهر سود سهام غبشهر سود سهام شرکت صنعتی بهشهر تحلیل شرکت صنعتی بهشهر تحلیل بنیادی بهشهر

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392.09.06 شرکت سرمایه خود را از مبلغ 330 میلیارد ریال به مبلغ 1.023 میلیارد ریال ( از تعداد 330 میلیون به 1.023 میلیون سهم) افزایش داده است.

این صورتجلسه در تاریخ 1392.10.03 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت و افزایش فوق الذکر نهایی شده است.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 1 درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1392 و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

مجمع غبشهر مجمع شرکت صنعتی بهشهر غبشهر شرکت صنعتی بهشهر سود سهام غبشهر سود سهام شرکت صنعتی بهشهر تحلیل شرکت صنعتی بهشهر تحلیل بنیادی بهشهر

*با توجه به افزایش سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392.10.03 تعداد سهام تاریخ تأیید گزارش بر مبنای تعداد سهام پس از افزایش سرمایه (1.023 میلیون سهم) می باشد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادر

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ 1373.12.25 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با نماد “غبشهر” درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1374.03.24 مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مجمع غبشهر مجمع شرکت صنعتی بهشهر غبشهر شرکت صنعتی بهشهر سود سهام غبشهر سود سهام شرکت صنعتی بهشهر تحلیل شرکت صنعتی بهشهر تحلیل بنیادی بهشهر

*در تاریخ 6 آذر ماه 1392 افزایش سرمایه مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سها م قرار گرفت و در تاریخ 1392.10.03 در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید. در تاریخ پایان سال مالی 693 میلیون سهم به صورت بلوکه بوده و قابل معامله نمی باشد.

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به 1392.09.30 و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

مجمع غبشهر مجمع شرکت صنعتی بهشهر غبشهر شرکت صنعتی بهشهر سود سهام غبشهر سود سهام شرکت صنعتی بهشهر تحلیل شرکت صنعتی بهشهر تحلیل بنیادی بهشهر

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهای به 1392.09.30 بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح زیر بوده است:

مجمع غبشهر مجمع شرکت صنعتی بهشهر غبشهر شرکت صنعتی بهشهر سود سهام غبشهر سود سهام شرکت صنعتی بهشهر تحلیل شرکت صنعتی بهشهر تحلیل بنیادی بهشهر

*رتبه در سال 1391 بر مبنای اطلاعات افشاء شده رتبه بندی بورس بر اساس دوره منتهی به 1391.09.30 می باشد.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش از بازار داخلی معادل مبلغ 17.381 میلیارد ریال در رده نخست قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

مجمع غبشهر مجمع شرکت صنعتی بهشهر غبشهر شرکت صنعتی بهشهر سود سهام غبشهر سود سهام شرکت صنعتی بهشهر تحلیل شرکت صنعتی بهشهر تحلیل بنیادی بهشهر

همچنین از نظر تکنولوژی شرکت دارای پیشرفته ترین دستگاه های تولید روغن خوراکی در سطح کل کشور و خاورمیانه می باشد.

تغییرات در سرمایه گذاری ها:

تغییرات دارایی های ثابت

در سال مالی مورد گزارش تغییرات دارئی های ثابت شرکت مربوط به اتمام و به دارائی منظور شدن پروژه های شرکت بشرح جدول زیر می باشد:

مجمع غبشهر مجمع شرکت صنعتی بهشهر غبشهر شرکت صنعتی بهشهر سود سهام غبشهر سود سهام شرکت صنعتی بهشهر تحلیل شرکت صنعتی بهشهر تحلیل بنیادی بهشهر

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی

تغییرات در حقوق صاحبان سهام

تغییرات عموده در حقوق صاحبان سهام بابت افزایش سرمایه به میزان 210 درصد از محل سود انباشته می باشد و تقسیم سود سهام می باشد.

تغییرات در وضعیت نقدینگی

منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل:

طی سال مالی مورد گزارش منبع اصلی نقدینگی شرکت و استقراض از بانکهای دولتی و خصوصی برای تأمین مواد اولیه بخصوص واردات روغن خام و خرید از داخل بوده است.

به دلیل نوسانات زیاد نرخ ارز ، در سال جاری از اخذ هرگونه وام ارزی اجتناب گردیده است.

بیان سیاست های تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

بطور کلی سیاست تأمین مالی و سیاست اعتباری شرکت بر اصل تأمین 30 درصدی از منابع از محل حقوق صاحبان سهام و ما بقی از محل بدهیها می باشد.

تغییرات در سرمایه در گردش

سرمایه در گردش در سال مالی مورد گزارش معادل 3.312.549 میلیون ریال و در سال قبل معادل 1.486.661 میلیون ریال بوده است.

نسبت های مالی

الف) نسبت دوره گردش موجودی ها = 4.62

ب) نسبت جاری = 1.95

ج) نسبت بدهی = 0.45

د) نسبت بازده مجموع داراییها = 0.44

ه) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام = 0.90

و) نسبت نقد شوندگی سود = 0.54

ز) سود هر سهم (EPS) = 2.854

ط) جریان نقدی هر سهم = 1.546

برنامه های آینده شرکت

گسترش بازار های فروش محصولات از طریق شرکت طلوع پخش آفتاب در شهر ها و روستاهای کوچک

ارائه محصولات جدید در روغنهای خانوار مایع از طریق فرمولهای جدید و دانش فنی روز دنیا

افزایش ظرفیت تولید به میزان پانصد هزار تن در دو سال آینده

صورت های سود و زیان شرکت

مجمع غبشهر مجمع شرکت صنعتی بهشهر غبشهر شرکت صنعتی بهشهر سود سهام غبشهر سود سهام شرکت صنعتی بهشهر تحلیل شرکت صنعتی بهشهر تحلیل بنیادی بهشهر

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*